Pohled na přístav Mġarr z trajektu při připlutí.

Pohled na přístav Mġarr z trajektu při připlutí. Zdroj: Lukáš Lhoťan

Hřbitov na ostrově Gozo.
Pohled z Citadely města Victoria do okolní krajiny.
Vstup do Citadely v městě Victoria.
Pohled na mohutné hradby Citadely v městě Victoria.
Ulice v jedné z vesnic ostrova Gozo.
15
Fotogalerie

Malta a její ostrov Gozo: Starobylý chrám, impozantní citadela i méně známá obdoba Azurového okna

Na závěr svého seriálu o Maltě bych se rád zmínil o ostrově Gozo, který je druhým největším ze tří hlavních maltských ostrovů. Zajímavá místa na ostrově jsou velice blízko sebe, takže jsou snadno dostupná a celý ostrov je tak možné prozkoumat za jeden den, a to i v případě, že se budete pohybovat hromadnou dopravou a pěšky. Mezi největší zajímavosti patří megalitický chrám Ġgantija ve vesnici Xagħra, město Victoria (pro toto město se užívá i jméno Rabat) se středověkým hradem, místní pláž Ramla a historické kostely. Moře okolo ostrova Gozo je také proslaveným rájem potápěčů.

Byť jsem během svého pobytu na Maltě nalezl v několika maltských přístavech nabídky na odvoz na ostrov Gozo, nakonec jsem k cestě využil pravidelnou trajektovou dopravu, která mezi ostrovem Gozo a Maltou pendluje pravidelně celý den, a to z přístavu v Ċirkewwa do přístavu v Mġarr. Hned vedle přístavního terminálu v Ċirkewwa je autobusové nádraží, z kterého vyjíždí a v němž i končí několik linek autobusové dopravy. Přístav je tak bezproblémově dostupný.

Hlavně bych doporučil jet na ostrov Gozo jako klasický pěší turista, protože nikde nemáte záruku, že se snadno dopravíte přes trajekt autem. Kapacita trajektu je omezená a v některých dnech, hlavně o víkendu a svátcích, bývá před přístavním terminálem i několik set automobilů, které se chtějí dostat na Gozo, což jsem 2. ledna 2020 viděl na vlastní oči. Cesta trajektem trvá celkově i s odbavením zhruba 30 minut a na ostrově Gozo jezdí autobusové linky velmi pravidelně, takže osobně doporučuji si automobil odpustit a raději využít hromadnou dopravu, nebo jít pěšky.

Chrám starší než egyptské pyramidy

Protože jsem připlul na ostrov poměrně brzy, rozhodl jsem se, že nevyužiji místní autobusovou dopravu a vydám se k megalitickému chrámu Ġgantija pěšky. Při procházení vesnicemi ostrova Gozo jsem si všiml velkého kontrastu mezi domy – některé vypadaly, že již brzy se zhroutí a byly zanedbané, jiné zase, že je postavili včera, čpěly novotou a bylo vidět, že se o ně majitelé starají. Podobný kontrast je i na ostrově Malta. Zajímavý byl i místní hřbitov s náhrobky obsahujícími různé obrazy – trochu mi to připomínalo obdobný styl náhrobků v Rusku. Pěšky jsem nakonec dorazil do vesnice Xagħra, kde se nachází megalitický chrám Ġgantija.  

Ten je datován přibližně do období 3600–3400 před n. l. Je tedy starší než egyptské pyramidy a v některých průvodcích po Maltě se píše, že tento chrám patří mezi nejstarší známé kultovní stavby vybudované lidmi. U vstupu do archeologického parku tohoto chrámu je malé muzeum, kde je návštěvník seznámen s historií místa i celého ostrova Gozo. K megalitickému chrámu Ġgantija se váže místní pověst, že byl vybudován obry, ale podle vědeckých výzkumů se jednalo spíše o místo vykonávání náboženských obřadů spojených s kultem plodnosti.

Protože ve vesnici Xagħra je více zajímavých míst, rozhodl jsem se ještě navštívit místní jeskyni zvanou Ninu. Jedná se spíše o malou kapsu ve skále, kterou vyplnily stalaktity a stalagmity. Byla náhodou objevena místním obyvatelem Josephem Rapou roku 1888 při hloubení studny. Zajímavostí je, že informace o umístění této jeskyně jsem nenalezl na českých stránkách Mapy.cz, ale na mapách Google. Jeskyně je veřejnosti přístupná po celý rok.

O několik ulic dále se nachází obdobně zajímavá malá jeskyně Xerri Grotto, která byla objevena počátkem 20. století také při hloubení studny. Je o něco větší než jeskyně Ninu a taktéž je v majetku soukromé osoby, která pro veřejnost provádí prohlídky jeskyně. Mezi další zajímavosti ve vesnici Xagħra patří větrný mlýn, bazilika narození Panny Marie a místo s pozůstatky megalitického chrámu Santa Verna.   

Raději smrt než otroctví

Z obce Xagħra se můžete vydat do oblasti pláže Rampla, kde jsou i archeologické nálezy vily z římského období. Nedaleko této pláže je i jeskyně Kalypsó, o které se tvrdí, že je identická s místem života nymfy Kalypsó z antické epické básně Odyssea od Homéra. Osobně jsem se do těchto míst nevydal a šel jsem z vesnice Xagħra pěšky do hlavního města ostrova Gozo Victorie.

Cesta z vesnice Xagħra v určitý moment klesá prudce dolů do údolí před Victorií, a dává tak cestovateli možnost impozantního pohledu na město a jeho citadelu. Cestovatel pak z údolí opět stoupá do kopce, na kterém se rozkládá město Victoria, a prochází jeho ulicemi, které pulzují hustým provozem a životem. A v určitý okamžik pak odbočí z centrálního náměstí směrem k dominantě města – k citadele. Výstup do kopce k citadele vede kolem místa, kde byly nalezeny pozůstatky osídlení již z doby bronzové a spekuluje se o ještě starším osídlení z doby kamenné. Na místě města a citadely stávalo římsko-punské město jménem Gaulos nebo Glauconis Civitas a na kopci s dnešní citadelou stávala akropole tohoto města.

Citadela pamatuje také tragický rok 1551, kdy na ostrov Gozo zaútočila muslimská armáda a dobyla ho včetně citadely v městě Victoria. Křesťanští obyvatelé města a celého ostrova byli muslimy zotročeni a odvezeni do Afriky. K této muslimské invazi se váže i místní pověst o obyvateli ostrova Gozo jménem Bernardo Dupuo, který statečně bojoval s útočícími muslimy, aby v bezvýchodné situaci zabil sebe, svou ženu a dvě dcery, než aby je nechal na pospas muslimskému sexuálnímu otroctví. Zvolili tak raději smrt před otroctvím. Na domě, kde tento muž s rodinou žil, je dnes pamětní cedule připomínající tuto tragickou událost. Také ve městě Victoria je postaven jako připomínka události památník.

Na své si přijdou i potápěči

Mimo impozantních hradeb naleznete v areálu citadely i spoustu dalších zajímavých míst, například katedrálu Nanebevzetí Panny Marie postavenou v letech 1697 až 1711, která stojí na místě kostela postaveného na původně pohanské svatyni zasvěcené bohyni Juno (římská obdoba řecké bohyně Héry). Dále muzeum flory a fauny, archeologické muzeum a staré vězení přeměněné na muzeum. Z citadely je také impozantní výhled do okolí.

Po prohlídce se můžete vydat zpět dolů do města, kde je nepřeberné množství kaváren a restaurací. Osobně jsem se vydal již na místní autobusové nádraží, odkud jsem se nechal autobusem dovézt zpět do přístavu a vrátil se na ostrov Malta.

Na ostrově Gozo je spousta zajímavých míst, které bych v budoucnu ještě rád navštívil. Například takzvané Vnitrozemské moře (maltsky Qawra), což je laguna vzniklá nejspíše tak, že se propadla střecha mořské jeskyně. Do laguny proudí voda tunelem ve skále a je to turisty velmi navštěvované místo. Případně se doporučuje navštívit málo známou obdobu Azurového okna – jedná se o okno Wied il-Mielaħ, které leží nedaleko vesnice Għarb. Zajímavá je také vesnice Xlendi, kde se nacházejí nálezy punských hrobek a stavba mlýnu na obiloviny budovaná v dobách studené války v podzemí. Jinak je ostrov Gozo, společně s protilehlou maltskou Ċirkewwa rájem pro potápěče a místní pobřežní vody mají patřit k nejzajímavějším v této oblasti Středozemního moře. Proslavené jsou také oslavy svátků patronů jednotlivých vesnic a městeček na ostrově Gozo, které jsou známé svými ohňostroji, průvody a patří také mezi kulinářské zážitky.

Závěrem bych ještě dodal, že mnozí z návštěvníků Malty ještě relativně nedávno mohli vidět přírodní úkaz zvaný Azurové okno (na pobřeží ostrova Gozo), které se v roce 2017 bohužel zhroutilo do moře. Je to jen další důkaz proměnlivosti země a skutečnosti, že dnes mnohdy můžeme navštívit místa, která jednou zaniknou a nikdo jiný je již nemusí vidět. A pro mne osobně to je jeden z důvodů, proč stojí za to cestovat a poznávat svět.

Na snímky aurora článku se podívejte ve fotogalerii: