Pepkova vesnice, pohled z útesu.

Pepkova vesnice, pohled z útesu. Zdroj: Lukáš Lhoťan

Akvadukt u osady Manikata.
Bunkr z dob druhé světové války na vrcholu svahu nedaleko římských lázní v Saint Paul’s Bay.
Vrchol kopce, v němž se nachází jeskyně Kalypsó.
Výhled z jeskyně Kalypsó na záliv s pláží Għadira.
21
Fotogalerie

Malta jinak: Po stopách ithackého krále Odyssea, ale i Pepka námořníka

Během svého pobytu na Maltě jsem měl původně v plánu vyrazit druhého ledna na výlet na druhý největší ostrov maltského souostroví Gozo, ale když jsem přijel k přístavu, odkud vyplouvá trajekt na Gozo, pochopil jsem, že to nemá smysl. Ukázalo se totiž, že druhého ledna chtěl na ostrov Gozo jet takový dav lidí, že kolona automobilů čekajících na trajekt byla snad dvoukilometrová a v přístavišti čekalo možná několik set lidí. Protože jsme se nechtěl tlačit, ani být na přeplněném ostrově, změnil jsem svůj plán a vyrazil do historického centra Malty – Valletty.

Valletta je hlavní město Malty a je to město založené 28. března roku 1566 po odražení osmanské muslimské invaze. Město nese jméno tehdejšího velmistra řádu svatého Jana (tzv. johanitů) Jeana Parisota de La Valette a bylo postaveno podle projektu architekta Francesca Lapparelliho; po něm v rozvoji města pokračoval architekt Gerolamo Cassar, který byl předtím asistentem Lapparelliho. Díky tomu, že bylo město postaveno hlavně z kamene, nebylo až tak silně postiženo bombardovacími nálety německé Luftwaffe za druhé světové války, byť i tak utrpělo škody a Němci byla například totálně zničena budova Královské opery postavená v roce 1800.

Po příjezdu do Valletty jsem opět narazil na davy lidí a fronty byly i před vstupy do mnoha památek. Naštěstí jsem chtěl hlavně navštívit méně atraktivní místa, a tak jsem vyrazil do prakticky prázdného Národního archeologického muzea, kde je k vidění spousta zajímavých nálezů jak z megalitických chrámů, tak i z pozdějších dob, a nachází se tam i interaktivní výstava a velice zajímavá numismatická sbírka mincí.

Z muzea jsem se vydal na procházku centrem města, kde je možné navštívit místní katedrálu sv. Jana Křtitele, v jejímž objektu se nachází i muzeum, a nedaleko stojící Palác velmistrů, který obsahuje překrásné historické malby upozorňující na různé výjevy včetně obléhání Malty osmanskou muslimskou armádou v roce 1565. Mezi dominanty Valletty patří i pevnost svatá Elma a masivní hradby, které mi svým vzezřením a provedením připomínají hradby vybudované johanity na ostrově Rhodos.

Historická rarita: římský skalní včelín vybudovaný v hrobě

Z Valletty jsem se vydal do města Saint Paul’s Bay, které se nachází kolem zálivu svatého Pavla, kde jsem navštívil místní katakomby, tedy spíše do skal vysekané pohřební komory, které později sloužily i k úkrytu obyvatel či k ustájení dobytka. Také jsou zde pozůstatky punských hrobek. Kdysi zde byl i významný římský přístav, dnes s pozůstatky římské silnice a římských lázní. Zajímavostí je i římský skalní včelín, který Římané vybudovali v původně punském skalním hrobě. Z dob řádu johanitů se ve městě nachází opevněná věž s dělostřeleckou baterií nazývaná Wignacourt Tower. Nedaleko Saint Paul’s Bay se nachází u osady zvané Manikata i akvadukt, ke kterému dojdete ze Saint Paul’s Bay přes naučnou stezku zvanou Římska cesta a skrze přírodní rezervaci.

Od akvaduktu můžete vyrazit pěšky do Pepkovy vesnice, což je dnes zábavní park vytvořený z vesničky postavené koncem 70. let 20. století kvůli natáčení amerického filmu Pepek námořník. Z útesu nad vesnicí je nádherný výhled na maltské pobřeží, a tak jako u většiny zajímavých míst je i zde stanoviště autobusu, takže se od vesnice dá dojet v klidu zpět do města.

Pokud budete mít dost času a bude se vám chtít, tak můžete od Pepkovy vesnice vyrazit pěšky k pláži Għadira (nazývaná také pláž Mellieħa). Od ní to už není daleko k opevnění a věži svaté Agáty, která svou červenou barvou tvoří dominantu na kopci nad pláží. Z pláže Ghadira to taky není daleko do městečka Mellieħa, kde nalezneme muzeum lovu tuňáků, Selmunský palác, Čertův statek, pod kostelem ve svahu také jeskyni Il-Madonna tal-Għar a vedle kostela mariánskou svatyni Panny Marie z Mellieħa.

Na ostrově Gozo, nebo na Maltě?

Ovšem nejzajímavější místo nenaleznete ve městě, ale na jeho okraji. Když jsem ho našel při průzkumu českých map, překvapilo mě, že v mapách Googlu se nenachází. Při návštěvě tohoto místa jsem také zjistil, že ani přímo na místě nejsou žádné informační tabule nebo texty, které by vypovídaly o historickém významu tohoto místa. Jedná se o místo zvané jeskyně Kalypsó.

Jeskyně Kalypsó má být místo svázané s příběhem ithackého krále Odyssea, který se zúčastnil Trojské války a po jejím ukončení bloudil po mořích a zažíval různá dobrodružství. Při jednom takovém dobrodružství doplul k ostrovu, na kterém žila nymfa Kalypsó, která jej věznila několik let a propustila ho až na přímý rozkaz vládce bohů Dia. Celý tento příběh je zaznamenán v Homérově Odysseji.

Jeskyně Kalypsó se dle oficiálních průvodců nachází na ostrově Gozo, ale podle některých výzkumů jde o omyl a správná jeskyně Kalypsó se nachází na ostrově Malta v oblasti městečka Mellieħa – tak to uvádějí i české Mapy.cz, které ovšem jako jeskyni Kalypsó vedou i tu oficiální na ostrově Gozo.

V Times of Malta vyšel článek na téma, jestli jeskyně Kalypsó není správné umístit právě na Maltu do oblasti města Mellieħa. V tomto článku je citován francouzský umělec a cestovatel Jean-Pierre Houël, který navštívil Maltu včetně jeskyně Kalypsó v Mellieħa: „Jeskyně sama o sobě sestává ze dvou pater komor, jedné nad druhou. Ve spodní části této skály je jeskyně, která slouží jako jakési přízemí. Na úpatí skály... začíná ulička vedoucí až do jeskyní... Procházející musí vystoupat nahoru po několika malých schodech vytesaných ve skále... (Jeskyně) svým tvarem a věkem... nesou ducha těch nejvzdálenějších dob. Jsou zde schody, které vedou z prvního patra do druhého. (Je zde) velká nádrž pro shromažďování vody. Tvar této nádrže vytesané ze skály je kulatý. Vede až pod schody. Po straně má čtvercovou mísu vyhloubenou ze stejného druhu skály. Na boku této mísy je kruhový otvor, kterým může přitékat dešťová voda, která je shromažďována různými kanály vytesanými do skály. Stěny (ve druhém patře), které byly kdysi součástí skály, se kvůli svému velkému věku zřítily. Tyto komory jsou velmi pohodlné a suché. (Nalézají se zde také) jeskynní hrobky. Jeskyně na úpatí skály je hlavně dílem přírody. Ve spodní části se nachází pramen, který místu poskytuje hojnost kvalitní čerstvé vody. Nejpravděpodobněji to byl právě tento pramen, který – kromě výhody vyvýšené pozice – přiměl lidi, aby na toto místo přijeli, protože celé oblasti poskytoval úrodnost a život.“

Houël také poznamenává: „Nahlížel jsem také do veršů 57 až 73 páté knihy Homérovy původní Odyssey. Musím přiznat, že tato lokalita (poblíž Mellieħa) se vyznačuje pozoruhodnými podobnostmi tohoto místa…“

Ať již je pravda jakákoliv, z osobní návštěvy jeskyně Kalypsó v Mellieħa mohu říci, že z místa u jeskyně je nádherný výhled do okolí a doporučuji je navštívit, když ne kvůli příběhu Kalypsó, tak právě kvůli onomu krásnému výhledu.

Závěrem bych ještě dodal, že pokud byste snad byli během svého pobytu ubytováni v okolí městečka Mellieħa nebo jste chtěli navštívit další zajímavá místa na Maltě, tak vám doporučuji opuštěnou pevnost nedaleko Mellieħy zvanou Fort Campbell, která byla vybudována britskou armádou před druhou světovou válkou a byla během této války upravována. Později byla opuštěna a dnes je cílem výletů místních lidí, kteří v jejím prostoru pořádají různé grilovací párty a podobné aktivity.

Snímky autora článku z Malty si prohlédněte ve fotogalerii: