Nemocným může konopí přinést nejen zdraví, ale i štěstí

Nemocným může konopí přinést nejen zdraví, ale i štěstí Zdroj: Profimedia.cz

Konopím i proti rakovině

„Léčebné účinky konopí nejsou výmyslem jeho náruživých konzumentů a zastánců jeho legalizace,“ říká profesor Lumír Ondřej Hanuš, dnes největší specialista na KONOPÍ JAKO LÉČIVOU ROSTLINU. Jsem jedním z konzumentů, proto jsem jen pořídil výpisky z referátů vědců a záměrně je nekomentuji.

PARLAMENTNÍ SEMINÁŘ „Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika“ svolal poslanec ODS Ivan Langer v návaznosti na svůj třináct let starý seminář „Racionální protidrogová politika“, který byl prvopočátkem zpříčetnění naší protidrogové legislativy. Seminář proběhl osmého dubna, ale nebyl aprílový ani v nejmenším. Spíše přelomový a v tom nejlepším slova senzační. Marihuana totiž léčí rakovinu. Veškeré níže uvedené informace pocházejí z tohoto přelomového setkání, kde u nás poprvé nahlas zazněly vědecké informace o doslova šokujících vlastnostech konopí a jeho pozitivním působení při léčbě a/nebo zpomalování rozvoje celého trsu nemocí, jež lidstvo sužují a přivádějí do záhuby. Opsáno ze statí: Tomáš Zábranský, Michal Miovský (Centrum adiktologie 1. lékařské fakulty UK): Léčba konopím a deriváty z konopí a její možné vedlejší účinky; Lumír Ondřej Hanuš (viz rozhovor): Léčba konopím a konopnými látkami: zdravotnická, legislativní a politická perspektiva v České republice.

 

PLNĚ PROKÁZANÉ LÉČIVÉ ÚČINKY KONOPÍ:

Současná lékařská věda prokazuje, že konopí lze oprávněně použít jako terapii u následujících nemocí:

 

NEVOLNOST A ZVRACENÍ

Průvodní znak některých patologických stavů při virové infekci, nemoci z ozáření, pooperačních stavech, kinetózách, agresívní léčbě nádorů nebo HIV/AIDS.

 

GLAUKOM

Cannabinoidy, které se dostanou do krve, působí uspokojivé snížení očního tlaku, a to bez ohledu na způsob užití.

 

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

Po užití konopí udávalo subjektivní zlepšení: • 96,5 % těch, kteří trpěli spasticitou (křečovitostí) při usínání, • 95,1 % trpících bolestivostí svalů, • 93,2 % udávalo zlepšení spasticity, již zažívali při nočním probuzení, • 92,3 % ústup bolestivosti nohou, • 90,7 % zlepšení třesu rukou/hlavy, • 90,6 % zlepšení depresí Objektivní testy zjistily, že v pokusech s THC podávaná látka snížila spasticitu, rigiditu (ztuhlost) a třes a že zlepšila schopnost chodit, výsledky v testu psaním a ovládání močového měchýře. Pokusy s marihuanou dospěly k obdobným výsledkům. V řadě klinických pokusů se navíc zjistilo, že spasticita a bolestivost ustupují i u poúrazových stavů míchy – při kvadruplegii (ochrnutí všech údů) a paraplegii (ochrnutí dolních končetin).

 

PARKINSONOVA NEMOC

Zlepšuje poruchy pohybu, řečové poruchy a poruchy držení těla.

 

ALZHEIMEROVA NEMOC

Nejčastější příčina senilní demence zlepšuje stav a zpomaluje rozvoj nemoci „v míře, která převyšuje veškeré dosud používané léky“. Stále se čeká na replikace studie – existují etické problémy s ověřováním.

 

ANALGEZIE

Analgetický efekt konopí je znám již od starověku, má nulové riziko fatálního předávkování. S jistotou je prokázaný efekt na neuropatickou bolest z poškození nervových buněk u roztroušené sklerózy, u Parkinsonovy choroby a u úrazů míchy, jež ústí v ochrnutí dvou nebo všech končetin, lze považovat za prokázaný.

 

PROTIZÁNĚTLIVÉ PŮSOBENÍ

Protizánětlivé vlastnosti konopí u revmatoidní artritidy („kloubního revmatismu“) popsal a experimentálně ověřil již český klasik Jan Kabelík v padesátých letech 20. století.

 

ALERGICKÉ ASTMA

Dlouhodobé uvolňující účinky kouřené marihuany.

 

DEPRESE

Léčba depresí marihuanou je velmi kontroverzní téma, neboť může vyvolat spouštění psychózy u predisponovaných jedinců. Užití THC má přinejmenším akutně pozitivní efekt. Ti, kteří si pomocí marihuany snaží léčit depresívní stavy, obvykle trpí hlubšími depresemi než ti, kteří tak nečiní. To je zjištění, jež lze interpretovat nejednoznačně – jako známku zhoršení stavu v důsledku užívání marihuany nebo jako projev racionální automedikace. Zpráva Akademie věd USA, pořízená na zakázku vlády, uvádí „úzkostnost“ jako jedno z „trýznivých onemocnění, jež může marihuana zmírnit“.

 

NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT

Pokud trpíte některou z chorob, které konopí léčí, a rozhodli jste se je začít užívat, přečtěte prosím následující varování!

- Možné komplikace spojené s podáváním cannabinoidů v somatické oblasti:
- Vliv cannabinoidů na imunitní systém, kde za určitých okolností může dojít k jeho oslabení.
- Vliv akutní intoxikace na kardiovaskulární systém u predisponovaných jedinců (zejména osoby trpící například hypertenzí a ohrožené infarktem myokardu).
- Vliv cannabinoidů na reprodukci při dlouhodobém podávání by mohl způsobovat zhoršení v oblasti motility spermií.

Akutní psychické komplikace při intoxikaci konopnými látkami:
- Platí zejména pro situaci nedodržení dávkování a požití vyšších množství. V zásadě však žádný stav neohrožuje přímo na životě
- Riziko rozvoje úzkostného či úzkostně panického stavu zejména po předávkování

(Podle T. Zábranského a M. Miovského)