Bible, překlad pro 21. století

Bible, překlad pro 21. století

Bible, překlad pro 21. století

Před Velikonocemi byl slavnostně představen nový český překlad bible. ... Ovšem může být na bibli po těch tisíciletích něco nového?

Jsou knihy, bez kterých si kánon evropské vzdělanosti a kultury nelze představit, texty, jejichž znalost se počítá k základnímu rozhledu, na které se neustále navazuje. Bible je pochopitelně jedním z nich, navíc ještě s mnoha výraznými specifiky.
Není jen bohatým literárním skvostem, ale coby fundamentální text náboženství tohoto kontinentu zásadně formovala náš kulturní kontext. Způsob myšlení a vztahování se k sobě sama i svému okolí, základní hodnoty a jejich hierarchie, to vše promítnuto do nejzákladnějších pořádků právních, etických, sociálních a ovšem kulturních.


Je paradoxní, že text, který sehrál v dějinách tak klíčovou formativní roli a dodnes se na náboženském a kulturním poli intenzivně užívá, existuje v češtině jen v několika málo překladech. Už proto je současné vydání nového kompletního překladu nesporně významnou událostí.
Prostor ke změnám a inovacím byl obrovský, potřeba aktualizovat neutuchá. Zastarávání překladů můžeme přičíst na vrub rychle se proměňujícímu jazyku, vývoji způsobu uvažování a s ním i čtení, ale změn paradoxně doznává také hebrejský a řecký originál, který je textology na základě nových poznatků neustále aktualizován.
Čím se překlad 21. století liší od dosud nejužívanějších překladů – Bible kralické, staré čtyři staletí, a Českého ekumenického překladu ze sedmdesátých let století minulého? Alexandr Flek, vedoucí překladatelského týmu, označil za hlavní impuls k práci akutní potřebu moderního překladu, který by byl jednoduše srozumitelný i čtenářům bez předchozí zkušenosti se starověkými nebo náboženskými texty. „Aj, děvka Páně,“ odpoví s pokorou Marie kralického překladu andělovi v odpověď na zvěstování narození Spasitele. „Jsou to tři slova a ani jedno z nich už se neužívá, navíc dnes znamenají něco jiného,“ vysvětluje Flek téměř omluvně. „Hle, jsem služebnice Páně“ v novém překladu 21. století sice není nic průlomově novátorského, ale k mylné interpretaci nikdo sveden už být nemůže.

Právě Kralickou bibli považovali překladatelé za nedostižný vzor v kráse a vznešenosti jazyka. Původně se k jejímu odkazu hlásili jednoznačně a vydávali části svého překladu pod názvem Nová bible kralická. Vizí bylo tento stovky let starý text zásadně zrevidovat a transformovat ho do současné mluvy. Cesta se ale brzy ukázala jako neprůchodná. Z původního textu po úpravách nezbylo prakticky nic, proto se návaznost omezila na metodologickou – v otázce teologie (přístup k bibli jako Bohem inspirované autoritě) i práce s jazykem (citlivá syntéza formálního a dynamického ekvivalentu).
21. století je tedy nakonec zcela novým překladem z originálních jazyků, který ovšem otevřeně přiznává návaznost na své předchůdce. Jeho cílem není být za každou cenu jiný, natož šokovat. Kde se stará řešení osvědčila a neztratila na srozumitelnosti, není třeba měnit a zbytečně čtenáře mást. První pohled do knihy ale bohatě stačí, aby se ukázalo, jak velkým posunem „starý známý“ text prošel.
Své zkušební období má překlad 21. století z části za sebou. Nových zákonů je již v oběhu asi 150 tisíc, ve zvukové podobě je rozebrán desetitisícový náklad. Ukazuje se, že text má skutečně potenciál oslovit i mladší a méně zkušené čtenáře, než tomu bylo s překlady předchozími, což byl i původní záměr jeho vzniku. V nejbližší době se ukáže, jestli má šanci prosadit se také jako překlad bohoslužebný. Reakce jsou zatím v celém církevním spektru až překvapivě vstřícné, a to nejen z řad protestantských, ze kterých projekt vzešel, ale neoficiální stanovisko už vyjádřili i zástupci katolické církve a židovské obce. S uznáním se hned také vyjádřilo nemálo akademiků.

V rámci TOP TÉMATU čtěte fundovanou reflexní recenzi Jany Šrámkové BIBLE S PITOMCEM A BURČÁKEM (Reflex online, 9. 4. 2009)
a od téže autorky články ZAPEKLITOST PŘEKLÁDÁNÍ BIBLE (Refelx online, 13. 4. 2009) a PŘEKLADATELÉ 21. STOLETÍ
o realizačním týmu nového českého překladu bible (Reflex online, 14. 4. 2009) ...
... podívejte se na ukázky z nového českého překladu bible DESATERO A SV. JAN PRO 21. STOLETÍ ... dále si všimněte reflexe z praxe bohemisty, kritika a vysokoškolského pedagoga Pavla Šidáka SVĚT BIBLE A SVĚT UMĚNÍ (Reflex online, 14. 4. 2009)

Oficiálni stránky projektu BIBLE, PŘEKLAD 21. STOLETÍ, kde lze stáhnout celý text nového překladu bible v elektronické podobě, či dokonce v audioverzi načtené předními českými herci a kde samozřejmě lze objednat klasický výtisk v e-shopu, naleznete ZDE.foto ČTKRX VIDEO pro odlehčení:
Záznam programu Hřmění divadla SKLEP s legendárním rozborem BIBLE
v parodii na kritický TV pořad Katovna