nahoru

Greta jako nástroj islamistů? Turecký novinář zneužíval klimatickou krizi k islamizaci Evropy

Lukáš Lhoťan14. srpna 2019 • 17:00
Turecký novinář Mehmed Sevket Eygi  a švédská aktivistka Greta Thunbergová
Turecký novinář Mehmed Sevket Eygi a švédská aktivistka Greta Thunbergová
• foto: 
Memri; Profimedia

„Západ zničil ekologickou rovnováhu světa. Jak tají ledovce, voda zaplaví pobřeží a stamilióny lidí budou živořit. (...) Západní civilizace není civilizací míru, ale války. Západ je kolonialistický, imperialistický, extrémně kapitalistický, sobecký a hedonistický.“ Možná si myslíte, že tyto věty napsala Greta Thunbergová nebo nějaký ekologický aktivista či politik Strany zelených, ovšem to byste se těžce mýlili. Tato slova napsal Mehmed Sevket Eygi počátkem července v tureckém deníku Milli Gazete podporujícím islamistickou tureckou vládu.

Eygi dále napsal: „Můžeme dovolit, aby západní civilizace zničila svět a lidstvo? (...) Co tato civilizace udělala? Co teď dělá? Vyrábí a ničí. Vytvořila mnoho věcí a zničila je v prvních dvou světových válkách. Přivádí svět a lidstvo do třetí velké války a tentokrát nezůstane kámen na kameni ani hlava na trupu – dojde k návratu do doby kamenné. Pokud to Západu dovolíme, spácháme sebevraždu společně se Západem. Západ učinil velký pokrok ve vědě a sestrojil atomové bomby a jaderné zbraně. Dnes je dostatek jaderných zbraní na to, aby zabily lidstvo nejen jednou, ale hned několik tisíckrát...“

Jak vidíme, tak Eygi má stejnou rétoriku jako ekologičtí a levicoví aktivisté v Evropě, jenže na rozdíl od nich nabízí jiné řešení všech problémů dnešního světa. A tímto řešením je pro něj islamizace Západu a ovládnutí Evropy muslimy. „Devadesát procent bohatství obyvatel Západu je v rukou 100 rodin, lidí a institucí. Většina Západu upadla do spárů ateismu. Pokud se Západu nikdo nepostaví, pokud nikdo nezatáhne za záchrannou brzdu, lidstvo se zhroutí. Náboženství islámu a muslimského světa vykoná tuto službu, že se Západu postaví a zatáhne za záchrannou brzdu. Jedním či druhým způsobem. Západ přerušil svá pouta se Stvořitelem. Nebylo by dobré, kdyby se předešlo první světové válce? Nebylo by dobré, kdyby se předešlo druhé světové válce? Bohužel k nim došlo a způsobily velké katastrofy, ničení a krveprolití. Třetí světová válka ještě nepřišla. Máme šanci jí zabránit. Dokáže to pouze islám a muslimové,“ píše ve svém článku o „dějinné roli“ muslimů Eygi. 

Ale nebyl by to islamista Eygi, kdyby do všech těchto světových problémů nezamíchal konspirační teorii o světovládě židů a o tom, že islám uzpůsobený sekulární Evropě je snahou, jak zbavit islám jeho revolučního obsahu, a tak ho zničit zevnitř. „Podívejme se: Bude islám schopen zastavit západní civilizaci? Imperialističtí sionisté chtějí dostat svět pod nadvládu Izraele tím, že zahájí občanskou válku mezi muslimy a křesťany v Evropě. Pokud k této válce nedojde tak, jak chtějí, mohou být vymazáni z historie. Laicismus a sekularizace, což znamená vydělení náboženství ze světa, jsou mostem k bezbožnosti a ateismu. Nepřátelé islámu chápou, že nemohou vymazat islám a ummu úplně, a proto chtějí vytvořit nový, naprosto čistý, umírněný a reformovaný islám, jenž je humanismem či ideologií lidí, tedy islám jen podle jména,“ napsal Eygi. Podle jeho názoru napsaného v jiném jeho textu je západní civilizace zlá a muslim ji nesmí nikdy uznat a žít podle jejích představ.

Někdo by mohl namítnout, že Eygi je pouze běžným islamistickým spisovatelem, který publikuje v tureckých novinách. Jistě i v rámci islamistické části muslimů je Eygi solitérem a nestojí přímo za ním žádné hnutí, jako například v případě arabského islamisty Jusufa al-Qaradawiho, kterého podporuje Muslimské bratrstvo. Jenže mediální vliv Eygiho na myšlení tureckých islamistických elit byl značný. Pár dní po zveřejnění výše citovaného článku Eygi zemřel ve věku 86 let. A při jeho pohřbu se ukázalo, nakolik si jej islamistická turecká vláda cení. Jeho pohřbu se osobně zúčastnil turecký prezident Erdoğan, který i na svém twitterovém účtu napsal o Eygim, že byl důležitým intelektuálem. A Eygiho pohřbu se zúčastnili i další členové turecké vlády a islamistické nomenklatury. Jeho názory jsou také šířeny mezi tureckými muslimy v Evropě.

Eygi byl nejen ostře vyhraněn vůči Západu a sekularismu a sekularismus považoval za největší tragédii Turecka, ale také před nástupem islamistického vůdce Erdogana k moci hlásal, že Turecko je ovládáno židy vydávajícími se za muslimy, kteří chtějí Turecko ekonomicky a politicky zničit a udržet v zaostalosti, a proto je potřeba je zničit.

V kontextu islamistických aktivit v Evropě je zajímavé, že Eygiho prezentace boje za ekologii jako „islámského“ problému není dnes ojedinělá. Například islamistická organizace The Forum for European Muslim Youth and Student Organisations (FEMYSO), která je jednou z prodloužených rukou evropského Muslimského bratrstva, organizuje po celé Evropě ekologické aktivity mezi mladými muslimy (a dostává je tak pod svůj vliv).

Například v roce 2012 se jednoho jejich semináře zúčastnili i čeští muslimové, kdy česká muslimka Lucie Jichová o tom napsala na web FEMYSO text, v kterém celý seminář popisuje slovy: „Program byl intenzivní. Kurz školil mladé evropské muslimy o nových nástrojích a dovednostech v oblasti kampaní a vzdělával nás o otázkách globálního rozvoje včetně změny klimatu, obchodní spravedlnosti a globálních nerovností. Prostřednictvím řady zajímavých a interaktivních workshopů a prezentací jsme byli školeni a upevňováni v tom, abychom měnili návyky a postupy naše vlastní i našich místních institucí, mešit a komunit.“

Přitom na tomto semináři s FEMYSO spolupracovala nejen islamistická saudskoarabská organizace The World Assembly of Muslim Youth (WAMY), ale i turecko-německá islamistická organizace Islamische Gemeinschaft Millî Görüş, která byla dlouhodobě monitorována německou kontrarozvědkou kvůli islámskému extremismu.

Činnost těchto islamistických aktivistů s vazbami na Muslimské bratrstvo přitom financuje například i Evropská unie. Na financování aktivit FEMYSO se mimo EU podílí i například Saudská Arábie (například organizace WAMY, kterou označuje německá kontrarozvědka za šiřitele antisemitismu mezi muslimy) a před propojením struktur FEMYSO na radikální muslimy v Evropě varovala i německá kontrarozvědka. Evropští islamisté v rámci ekologických aktivit a boje za spravedlivou společnost také kooperují s různými ekologickými, politickými a sociálními organizacemi a využívají tak jejich podpory k prosazování svých cílů.

Diskuse ke článku