nahoru

Muži se mohou vyhýbat recyklaci, aby nebyli považováni za gaye. Homofobie se týká i heterosexuálů

Clara Zangová 13. srpna 2019 • 13:30
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
• foto: 
Foto ČTK, ara

Výzkumníci z Pensylvánské státní univerzity došli ve studii zaměřené na genderové role k zajímavému výsledku: Muži mohou mít tendenci vyhýbat se například recyklaci nebo nakupování s plátěnou taškou ze strachu, že budou považováni za homosexuály. Většina populace totiž vnímá starostlivost o životní prostředí jako typicky ženskou výsadu. Studie publikovaná ve výzkumném periodiku Sex Roles ukazuje na aspekt homofobie, který však postihuje hlavně heterosexuální muže.

Chovat se „ekologicky“ považují lidé vědomě či nevědomě za ženské. Toto vnímání zapadá do typických genderových stereotypů a takzvaných tradičních rolí. Starostlivost o planetu přísluší touto optikou ženám, kterým je přisuzována tradiční role opatrovatelky. Potvrdil to výzkum skládající se ze tří částí, jehož se zúčastnilo 950 respondentů.

„Lidé se mohou vyhýbat některému chování zkrátka proto, že má vliv na to, jak je budou ostatní vnímat z hlediska sexuality. Nebo se vyhýbat aktivitám, které neodpovídají jejich pohlaví,“ vysvětluje Janet K. Swim, vyučující psychologie z Pensylvánské univerzity.

Ve třech studiích účastníci experimentu hodnotili muže a ženy, kteří se věnovali typicky mužským či typicky ženským aktivitám. Na základě shrnutí toho, co někdo udělal, hodnotili na škále od 1 do 10, jak moc má člověk ženské či mužské rysy, a také odhadovali jeho sexuální orientaci. Nehledě na konkrétní aktivitu, všechny fiktivní osoby, které pečovaly o životní prostředí, byly označeny za „ženské“. Výsledky také ukazují, že když lidé dělají to, co je v souladu s tradičními rolemi, jsou spíše pokládáni za heterosexuály. Znamená to, že lidé věří, že typické předsudky o „mužském“ a „ženském“ mohou vypovídat o orientaci toho kterého člověka.

„Pokud je pro člověka důležité, aby byl považován za heterosexuála, může se ve věcech spojených s životním prostředím uchýlit spíše k chování, které konvenuje s jeho pohlavím,“ shrnuje Swim. Jedna část studie také ukázala, že muži navíc mají tendenci vyhýbat se ženám, které se směrem k životnímu prostředí chovají „maskulinně“. Že by se však ženy vyhýbaly recyklujícím mužům, se nepotvrdilo. Muži tedy z tohoto pohledu mnohem více lpí na tradičních rolích než ženy – nejen že nechtějí být vnímáni jako zženštilí, ale vyhýbají se i příslušnicím opačného pohlaví, které vystupují ze své ženské role.

Autoři výzkumu podotýkají, že by toto měli mít na paměti zejména politici a aktivisté, kteří se snaží propagovat šetrnost k životnímu prostředí. Stereotypy spojené s pohlavími zde mohou být významnou překážkou.

I když xpředstava muže, který rebelsky vyhazuje papír do plastu, aby byl ještě větším alfa samcem, působí úsměvně, ukazuje to na problém genderových stereotypů, s nímž se heterosexuální muži musejí potýkat. Bojí se snad ženy, že budou s plastovou igelitkou vypadat jako lesby?

Diskuse ke článku