Lidé si odchod z EU zvolili v referendu

Lidé si odchod z EU zvolili v referendu Zdroj: Reuters

Brexit v kostce: Stihnou Britové odejít z EU, nebo členství prodluží? Nejdůležitější otázky a odpovědi

Už ani ne měsíc zbývá Spojenému království do termínu, který si samo zvolilo jako den odchodu z Evropské unie. Britové mají podle plánu odejít 29. března, zatím ale nemají dohodu, podle níž by odchod proběhl řízeně. Pokud se britský parlament na dohodě nedomluví včas, dojde k tvrdému brexitu, který zastaví volný pohyb zboží a nebude existovat ani žádné přechodné období.

Co je to "brexit"?

Brexit je novotvar, kterým se označuje nadcházející vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Jde o zkratku sousloví "British Exit", tedy "britský odchod", míněno z EU. Brexit je první případ, kdy členská země z EU vystupuje na základě lisabonské smlouvy, jednání o něm je tak zcela bezprecedentní.

Jaké je členství Británie v EU?

Ano, Británie se členem Evropského hospodářského společenství (EHS), z něhož se vyvinula dnešní EU, stala na třetí pokus 1. ledna 1973. Předcházející snahy Londýna o vstup v letech 1963 a 1967 blokovala Francie, kterou tehdy vedl prezident Charles de Gaulle. V červnu 1975 referendum v Británii potvrdilo, že země má v EHS zůstat. Má ale řadu výjimek, například nemusela přijmout společnou měnu, není účastna v schengenském prostoru volného pohybu, od roku 1985 platí výrazně nižší příspěvek do společné unijní pokladny (tzv. rabat).

Proč Británie odchází?

Někdejší britský premiér a šéf konzervativců David Cameron ve snaze čelit euroskeptickému křídlu svých toryů přislíbil, že pokud v roce 2015 jeho strana vyhraje parlamentní volby, uspořádá v zemi do konce roku 2017 referendum, které vyřeší opakovaně se vynořující otázku britského setrvání v unii Referendum britská vláda zorganizovala 23. června 2016. Bylo právně nezávazné, Cameronova vláda ale slíbila, že se jeho výsledkem bude Británie řídit.

Jaký byl výsledek referenda?

Hlasování 23. června 2016 především dopadlo velmi těsně. Při účasti 72,2 procenta oprávněných voličů se 51,9 procenta z nich vyslovilo pro vystoupení Británie z EU. Premiér Cameron rezignoval, 13. července se vedení britské vlády ujala Theresa Mayová. Jen o pár dní později Británie oznámila, že se vzhledem k situaci vzdává role předsednické země EU, která ji měla čekat ve druhé polovině roku 2017. Unie reagovala prohlášením, že rozhodnutí britských občanů sice lituje, ale plně jej respektuje.

Jaký byl postup po referendu?

Premiérka Mayová musela získat souhlas parlamentu s dalším postupem, což se stalo až začátkem roku 2017. Teprve poté, 29. března 2017, poslala Mayová předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi dopis, v němž oznamuje záměr v souladu s lisabonskou smlouvou své země EU opustit. Ještě před tím, než začali Britové vyjednávat s EU o svém vystoupení, svolala premiérka počátkem roku 2017 volby, které měly její pozici pro jednání posílit, ale nakonec překvapivě její Konzervativní stranu oslabily.

Jaká jsou pravidla odchodu z EU?

Británie přestane být členem EU 29. března 2019. V tu chvíli se na ni přestanou automaticky vztahovat smlouvy a pravidla, která v unii platí. Toto datum odchodu si navíc Británie uzákonila.

Zároveň dostaly obě strany dva roky na dojednání a ratifikaci smlouvy, která přesně stanoví, jak bude takový odchod vypadat. Země EU se dohodly, že jejich jménem bude vyjednávat Evropská komise.

Co se domluvilo ve smlouvě o britském odchodu?

Ostatní země EU si dopředu stanovily některé priority, jako je udržení stejných práv pro občany EU v Británii - a pro Brity v jiných zemích EU.

Britská strana si domluvila přechodné období do konce roku 2020. Do konce tohoto roku se Londýn se zavázal splnit všechny své finanční povinnosti. Do konce této doby bude Británie moci čerpat ze všech unijních programů a podpor jako dnes, ale nebude se moci účastnit práce unijních institucí.

Dohoda, kterou vyjednala premiérka Mayová, však britští poslanci letos v polovině ledna neschválili. Předseda labouristů Corbyn podal návrh na vyslovení nedůvěry vládě Mayové, hlasování v parlamentu vláda následující den ustála. O týden později Mayová v Dolní sněmovně představila svůj plán B, tedy návrh dalšího postupu, který zahrnoval i vyjasnění postoje poslanců ohledně sporné irské pojistky.

Proč neprošla dohoda o brexitu?

Je to problém irské hranice, související s unijním jednotným trhem, mírovým procesem v Severním Irsku a britskou suverenitou. Velikonoční či velkopáteční dohoda z roku 1998 uklidnila situaci v Severním Irsku a vedla i k tomu, že hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem je v zásadě neviditelná - na jejích stranách ostatně byly členské země Evropské unie.

Londýn i EU si při vyjednávání o brexitu daly za cíl tento příznivý stav udržet i nadále. Cílem tedy je, aby i po něm na hraniční čáře nevznikly nové budovy a hraniční přechody a trval co nejhladší pohyb lidí i zboží.

To je však složité v situaci, kdy se tato hranice fakticky stává vnější hranicí EU a Británie chce odejít z jednotného trhu a sama si určovat své standardy pro zboží a svou obchodní politiku (svá cla), což byl jeden z deklarovaných cílů brexitu.

Ve snaze jednání posunout byla už koncem roku 2017 domluvena "pojistka" - v praxi znamená, že by Severní Irsko ve všech klíčových aspektech zůstalo v evropské celní unii, celní hranice by se tak posunula do moře mezi Irskem a britskými ostrovy. Vláda premiérky Mayové ale odmítá, aby pro britské Severní Irsko platil jiný celní režim, čímž by došlo k rozdělení uvnitř Spojeného království, což je ústavně nepřijatelné.

Proti irské pojistce vystupují především severoirští unionisté (DUP), kteří svými deseti hlasy umožnili vznik současné menšinové vlády, a také část konzervativců.

Co když Británie dohodu do 29. března nepřijme?

Británie přestane být členským státem EU a okamžitě pro ni přestane platit unijní právo. Vzájemné obchodní vztahy a cla se začnou řídit pravidly Světové obchodní organizace (WTO), což může znamenat výrazné narušení dosud volného pohybu zboží všeho druhu. Nebude existovat žádné přechodné období.

Na občany zemí EU bude okamžitě pohlíženo jako na občany kterékoli jiné země, Británie se nejspíš nebude cítit vázána povinností doplatit své závazky do unijního rozpočtu. A Irsko a Severní Irsko oddělí vnější hranice EU.

Existuje ale navíc řada oblastí, kde neexistují vůbec žádné mezinárodní smlouvy či předpisy, jenž by mohly provizorně upravovat vztah mezi EU a Británií.

Můžou si to Britové celé ještě rozmyslet?

Ano. Soudní dvůr EU rozhodl loni v prosinci, že Británie může jednostranně stáhnout svůj záměr odejít z EU.

Lze prodloužit jednání o dohodě o vystoupení?

Podle padesátého článku Smlouvy o EU to lze se souhlasem všech členských států. Vzhledem k tomu, že datum brexitu bylo v zemi uzákoněno, nemohlo by jít jen o požadavek britské vlády. Další potenciální komplikace by mohly být blížící se volby do Evropského parlamentu na konci května 2019. V souvislosti s brexitem už byl totiž upraven počet europoslanců, se zástupci Británie se v dalším období nepočítá.

Může se Británie do EU vrátit?

Británie bude mít jako každá jiná evropská země možnost opět požádat o vstup a absolvovat příslušné přístupové rozhovory. Většinu podmínek by jako nedávný člen pochopitelně splňovala, je však nepravděpodobné, že by členské státy Londýnu opět povolily řadu výjimek a "opt-outů", které si země dokázala vyjednat za svého nyní končícího členství.