nahoru

Šmejdi při prodeji pořád obcházejí zákon. Zvou například na soukromé akce a slavnosti

ref10. března 2014 • 09:56
Šmejdi
Šmejdi
• foto: 
Archív

O takzvaných „šmejdech“ slyšel v posledních letech téměř každý, přispěl k tomu i stejnojmenný film, který zabodoval na Českých lvech. Ovšem tito prodejci si pořád nacházejí cestičky, jak udržet v chodu své podvodné jednání.

Například od 15. ledna 2014, kdy nabyla účinnosti novela zákona o ochraně spotřebitele, jsou provozovatelé předváděcích akcí povinni oznamovat České obchodní inspekci místo, datum a další podrobnosti konání předváděcí akce, jakož i identifikaci výrobků a služeb, které budou prezentovány. Mají též povinnost uvádět tyto skutečnosti na pozvánkách, které jsou zasílány spotřebitelům. Jenže jsou tyto zákonné povinnosti obcházeny.

Gerta Mazalová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, k tomu říká: „Novela zákona představuje jistou komplikaci ve využívání nekalých obchodních praktik. Slušní prodejci nemají problém tyto podmínky dodržovat, ti neslušní, pro něž se vžilo označení „šmejdi“, se však snaží zákon obcházet. Naše organizace se setkala například s tím, že spotřebitelé dostávají osobní pozvání na nejrůznější hody a slavnosti, které mají vypadat jako soukromé akce. Tyto pozvánky zákonné náležitosti neobsahují. Uvedené soukromé akce však nejsou ničím jiným, než předváděcí akcí. Prodejce tak porušuje zákon. Jiným příkladem snahy o obcházení zákona je situace, kdy pořadatel oznámí ČOI konání předváděcí akce na několika místech současně, z nichž na většině míst se akce ve skutečnosti nekoná. Skutečné místo konání akce je tak zastřeno a pořadatel se vyhýbá státní kontrole. Dle našeho názoru by takové jednání mělo být sankcionováno jako porušení zákona.“

Předsedkyně Mazalová se také domnívá, že bylo chybou zákonodárců, že nebyl přijat návrh, aby byli spotřebitelé i inspekce informováni také o ceně nabízených výrobků. Spotřebitel by si tak mohl lépe rozmyslet, zda mu vůbec stojí za to, na takovou akci chodit. Inspektoři by si zase mohli lépe rozvrhnout své priority při provádění kontrol. Proto chce sdružení předložit poslancům ke zvážení novelu zákona.

ref




Diskuse ke článku