nahoru

Jak to bylo s kousky čuníka před brněnskou mešitou? Kdo ví, ale horší je nenávist uvnitř

Lukáš Lhoťan 13. ledna 2014 • 15:00
Mešita v Brně
Mešita v Brně
• foto: 
Profimedia.cz
Kuriózní situace může nastat v souvislosti s „hanobením brněnské mešity vepřovým masem“. Jak se totiž ukazuje, mohlo by nakonec skončit před soudem samotné vedení Islámské nadace v Brně. Také může teoreticky dojít k uzavření brněnské mešity pro hrubé porušování českých zákonů.

Ve čtvrtek, 19. prosince nalezli muslimové při příchodu do mešity před hlavním vchodem hromádku vepřového masa, jehož kousek byl pověšen i na klice. Muslimové okamžitě uvědomili policii a hromádku masa navíc opatřili cedulí s českým i arabským textem: „Bohužel takto vypadá projev mírového soužití některých spoluobčanů v ČR.“ A také: „Použijte zadní vchod prosím! Tento vchod se v noci 18. /19. prosince 2013 stal terčem lidské nesnášenlivosti“.

Již záhy se v poněkud hysterické reakci vedení brněnské mešity ukázaly ještě další souvislosti. V rozhovoru pro Brněnský deník totiž představitel Ústředí muslimských obcí v ČR Muneeb Hassan Alrawi prohlásil, že kosti a vepřové maso našli členové Islámské nadace Brno ráno, když se chystali přivítat studenty brněnského gymnázia přicházející do mešity na exkurzi. Takovéto přivítání by byla více než dobrá příležitost, jak na gymnazisty v rámci výchovy k multikulturalismu řádně propagandisticky zapůsobit.

Až potud je vše jasné, jakási skupinka osob naházela před vchod kousky masa a odešla. Zdali se jedná o akci odpůrců islámu nebo komedii zorganizovanou samotnými muslimy, ponechme stranou. Osobně si nicméně myslím, že se jakýsi obyvatel Brna skutečně inspiroval obdobnými příklady ze Španělska či Itálie, provedl tuto akci jako projev odporu k islamizaci a vyjádřil své znechucení nad tím, že čeští politici hrozby islamizace neberou vážně.

Je to vážnější

Celá věc má však mnohem závažnější rozměr a může se paradoxně obrátit právě proti brněnským muslimům samotným. V rozhovoru pro ČTK totiž Alrawi mimo jiné tvrdí následující: „Kosti a maso jsme našli ráno po příchodu do mešity. Máme na ní bezpečnostní kameru, která zčásti pachatele zaznamenala. Tuto nahrávku jsme již předali policii.“

Prostory, jež muslimové svým kamerovým systémem natáčejí, jsou totiž takzvaným „veřejným prostranstvím“ a řídí se tedy příslušnými zákony. Jak píše české ministerstvo vnitra na svých webových stránkách: „Musí být ovšem splněny veškeré podmínky zákona o ochraně osobních údajů, dodrženy všechny stanovené principy a zároveň splněna přiměřenost a úměrnost zásahu do osobnostních práv subjektů údajů.“ A právě tyto zákony a předpisy brněnská mešita porušuje.

Jak totiž přiznal šéf Ústředí muslimských obcí v ČR Alrawi, muslimové svým kamerovým systémem pořizují záznam všech osob procházejících kolem mešity a tento záznam uchovávají pro svou potřebu. Jak se ovšem v zákoně píše, jedná se o shromažďování osobních údajů: „Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů, nebo jsou v záznamovém zařízení uchovávány informace a zároveň účelem pořizovaných záznamů, případně vybraných informací, je jejich využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním.“

Problém ovšem je, že brněnská mešita nedodržuje zákony, jelikož neupozorňuje procházející na existenci kamerového systému formou žádné cedulky či nápisu na objektu mešity! Jak totiž zákon stanovuje „subjekt údajů musí o kamerovém systému vědět, tzn. být o něm vhodně informován“ a „zpracování osobních údajů musí být předem registrováno u Úřadu.“

Z fotografií, které byly médii i samotnými muslimy po incidentu s vepřovým masem pořízeny, není existence jakéhokoli varovného nápisu v objektu mešity patrná. Pro jistotu jsem rovněž zajistil také aktuální fotografie z následujících dnů po incidentu, které jsem srovnal s fotografiemi pořízenými před incidentem. Fotografie a osobní svědectví lidí žijících v okolí mešity mluví jasně - brněnská mešita skutečně neoznačila objekt a přilehlé veřejné prostranství informační tabulí s informacemi o existenci kamerového systému.

Zodpovědné instituce a policie ČR již proto o porušování zákona brněnskou mešitou, a tedy o možném spáchání trestného činu zneužití osobních údajů byly informovány. Uvidíme, jak se samotná brněnská mešita a úřady k této celé věci postaví. Zdalipak uznají, že pochybili?

Podivné kamery

Jak se mi ovšem podařilo zjistit, upozornili čeští občané na existenci kamerového systému provozovaného brněnskou mešitou úřady již před více než rokem. Celá věc byla tehdy prošetřována Úřadem pro ochranu osobních údajů. Ing. Milan Ševčík, který za tento úřad vyšetřování vedl, napsal, že „na toto zpracování se vztahuje i oznamovací povinnost správce vůči Úřadu podle § 16 zákona, kterou nadace nesplnily … jejich kamerové systémy nejsou funkční nebo jsou provozovány on-line v reálném čase, tzn., že není pořizován záznam, případně se jedná o atrapy.“

Je zde tedy na místě srovnat si fakta: jedná-li se dle inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů o atrapy nebo o online kamerový systém bez možnosti pořizování záznamu, pročpak Alrawi tvrdí, že muslimové záznam pachatelů pořídili? Rozhodně tedy nejspíše někdo lže a bylo by dobré vědět kdo.

V závěru by neměla být opomenuta ještě jedna důležitá věc. Předseda Ústředí muslimských obcí v ČR Muneeb Hassan Alrawi se ohledně zanechaného vepřového masa nechal před novináři slyšet, že kdo je schopen provést takovýto čin, je podle něj schopen všeho.

Vzpomeneme-li na případy nenávistného kázání proti židům z úst tehdejšího člena vedení Muslimské obce v Brně Lukáše Větrovce, které odborníci policie ČR označili za jasný projev hlásání nenávisti a spáchání trestného činu, či jen samotné hlásání nenávisti k nevíře v Alláha přímo panem Alrawim, kladu si otázku, kdo je vlastně schopen spáchat cokoliv? Ten, který pohodí před mešitou kus vepřového nebo ten, kdo káže v mešitě nenávist?

Česká policie kauzu pana Alrawiho sice nakonec uzavřela odložením, neboť přistoupila na argumentaci, že nenávist nehlásal přímo on, nýbrž saúdskoarabský duchovní Abdallah Musleh, jehož si brněnská mešita pozvala na návštěvu. Pan Alrawi podle policie výklad Muslehova arabského kázání pouze zprostředkovával. I tak ale tato kázání zůstávají do jisté míry kontroverzní. Měli bychom tedy vzít v potaz příčinu a následek, což by postavilo záludné nastražení kousků čuníka před objekt mešity do značně jiného světla.Klíčová slova: reflex, Brno, mesitaDiskuse ke článku