Islámská vize pro boj proti AIDS

Islámská vize pro boj proti AIDS Zdroj: Archív

Jak chtějí islamisté rázně zatočit s AIDS

Mnohé evropské země se potýkají stále více s knihami a pamflety, které vybízejí k násilí a nenávisti. Knihy, jenž jsou označeny v mnoha evropských  zemích za radikální, a jsou na seznamu zakázané literatury, jsou v České republice místními muslimy vydávány a šířeny bez jakékoliv reakce úřadů.

Ať již jde o díla ideologa Muslimského bratrstva Jusufa Qaadawiho (Povolené a zakázané v Islámu, Islámská nadace v Praze 2004) nebo salafistického kazatele Bilala Philipse (Pravé náboženství, Islámská nadace v Praze 2004, Základy Tauhídu, Ústředí muslimských obcí v České republice). Od roku 2011 se ovšem mezi českými muslimy šíří i mnohem nebezpečnější kniha z dílny islámské univerzity al Azhar v Egyptě, která se jmenuje Islámská vize pro boj proti AIDS.

Kniha obsahuje jasné požadavky na to, aby všude tam kde muslimové získali většinu či moc, nastolili islámské právo šaria a to v oblasti zabíjení homosexuálů, perzekuce leseb a prosazování islámských představ o sexuální morálce i za pomocí  násilí.

Knihu napsal učitel z univerzity al Azhar Prof. Dr. Mohamed el Mokhtar Mohamed el Mahdi a do češtiny ji přeložil překladatel Doc. Dr. Amr Ahmed Shatury, který knihu i šíří v České republice.

Amr Shatury zveřejnil fotografii knihy na svém profilu na sociálni síti Facebook.com a napsal k tomu toto (ponecháno v původním znění s jazykovými a gramatickými chybami): „V této publikaci se autor snaží objasnit islámský zpusob v boji proti epidemii AIDS, který stojí proti filozofii a politikám OSN. To prijde v rámci této konfrontace jako jedna z duležitých scén boje mezi ruznými životními styly, zejména v tom, co se týká toho, jak se západ dívá na svobodu sexuální vášne bez žádných náboženských nebo výchovních závazku. Práve vyšel v Káhire ten muj preklad pro knížku "Islámská vize pro boj proti AIDS". Je to velm zajímavá knížka, která muže být užitecná pro každého, který chce neco v češtině precíst o tom, jak se islám dívá na svobodu sexuální vášne a jak deti chováme správným zpusobem, abychom je chránili před takovou velmi nebezpecnou nemocí tj. AIDS.“

Zabijte je

Zásadním problémem knihy je to, že se v ní vyzývá k zabíjení homosexuálů. Autor knihy nejprve zdůrazňuje, že „tak my říkáme – a jsme pyšní na své náboženství a na jeho šariackou nenapodobitelnost -, že první rada, kterou musíme hlasitě říct svým vládcům, lidem mladým je, že musíme co nejrychleji schválit ty zákony, které zakazují homosexualitu, a považují ji za zločin, který si zaslouží pohrdání. A aby všechny legislativy ve všech arabských zemích obsahovaly vybraný trest za tento hrozný zločin. Také tyto legislativy musí obsahovat odstrašující trest pro ty, kteří skrze tyto nositele nemocí chtějí rozšiřovat tuto epidemii v naších zemích a chtějí žít mezi námi a tím můžeme zničit prameny této nebezpečné choroby.“ (Strana 68.)

Autor knihy dále popisuje tři názory mezi muslimskými teology o tom jak potrestat homosexuála nebo lesbu. Všechny se opírají o Mohamedovy výroky a korán.

První názor je smrt pro každého homosexuála. Opírá se to o Mohamedův výrok „Kdybyste našli dva lidi, kteří dělají to, co dělal kmen Luta (tj. homosexuální styk), zabijte je oba.“ (Sbírka Mohamedových výroků Abu Dawud.)

Druhý názor je smrt pro ženatého či rozvedeného homosexuála, ale bičování pro svobodného. Opírá se to o zvyk islámu, že svobodní lidé, kteří nebyli ještě vdaní či ženatí a jsou tedy teoreticky panici a panny, mají být za sex potrestáni bičováním a vyhoštěním z bydliště, ale ti co jsou, či byli vdaní či ženatí, mají být ukamenováni. Opírá se to například o Mohamedova slova: „Souložil by muž s mužem, znamenalo by to, že se oba dva dopustili cizoložství.“ (Mohamedovy výroky shromážděné v sbírce al Bajhakiho.)

Třetí názor je názor muslimského teologa Abu Hanify, který se neopírá o Korán a Mohamedovu tradici a je tedy nejméně silný v muslimské teologii a to je bičování homosexuála několika desítkami ran bičem.

Autor dále popisuje, že v rámci boje proti AIDS a homosexualitě se musí provádět cenzura médií, společenského chování a pronásledovat a perzekuovat všechny, kteří nějakým způsobem narušují tyto islámské principy „správné“ společnosti.

V závěru dále zdůrazňuje, že zákony trestající homosexualitu  a jakoukoliv sexuální svobodu a její propagaci se musejí prosadit nejen v zemích arabských, ale všude tam kde muslimové mají sílu a možnost je prosadit. A to včetně trestu smrti pro homosexuály.

V knize se také hovoří o tom, že se musejí trestat lidé nakažení nemocí AIDS. „Musí potrestat nakažené touto nemocí prostřednictvím zakázaných praxí – kdyby to bylo bitím jako to schvaluje hanafijský směr.“ (Strana 98.)

Co asi nastudují?

V závěru knihy autor vydává apel na muslimy, aby nepodléhali propagandě a aktivitám OSN a Ligy arabských států v boji proti AIDS, ale naopak se jim postavili a odmítli svobodu jednotlivce a právo na odlišnost. Hovoří také o snaze prosadit svobodu jednotlivce, jako o sionistickém spiknutí s cílem zničit islám a muslimskou společnost.

Jak jsem uvedl již na začátku, tak kniha byla vydána s podporou a souhlasem islámské univerzity al Azhar. Jejíž představitel autorovi knihy napsal:

„Jeho ctihodnost, prof. Dr. Mohamed Mokhtar Mohamed el Mahdi, generální prezident šariackých organizací v Egyptě. Mír s Vámi. Na základě Vaší žádosti týkající se knížky „Islámská vize pro boj proti AIDS“, kterou připravila Rada největších vědců Hlavní šariacké organizace, rádi Vám oznámíme, že po kontrole a revizi výše uvedené knížky, přišli jsme na to, že má cenu zlata a má být šířena ve velkém rozsahu a distribuována zdarma za účelem zachováni zdrávi národa a ochrany jeho mládeže a objasnění velkoleposti islámu a jeho vznešené civilizace, která tvoří ochranu pro jednotlivce a společnost před kteroukoliv hrozbou. S úctou Wa ssalam alejkum wa rahmatu allahi wa barakatuh generální ředitel al Azhar.“(Uvedeno v závěru knihy)

Zajímá to BIS?

Kniha je mezi českými muslimy a mešitami šířená egyptskou společnosti Al-Wabel Al-Sayyeb for Production, Distribution and Publishing a také její překladatel ji zájemcům zasílá poštou.

Je tedy otázkou jakou reakci vyvolá takováto propaganda proti homosexuálům a výzvy k jejích zabíjení mezi českými muslimy? A ví vůbec česká kontrarozvědka BIS či ministerstvo vnitra, že se takováto nebezpečná propagace omezování osobní svobody a výzva k násilí mezi českými muslimy šíří? Obávám se, že asi ne. Neboť v žádné z veřejných zpráv BIS a ministerstva vnitra oni není ani zmínka a přitom v případě obyčejného zesměšňování islámského zahalováni žen v kauze učitelky v mateřské školce Líšov věnovali pracovníci ministerstva vnitra projevům odmítání islámského šátku v českém školství několik odstavců.

Tato kniha také ukazuje jaké nebezpečné názory a myšlenky se vyučují stovkám evropských studentů na egyptské univerzitě al Azhar a to včetně studentů z České republiky. Inu až se vrátí jistě budou vědět co prosazovat mezi českými muslimy.