Tomio Okamura

Tomio Okamura Zdroj: ČTK

Odpověď Tomia Okamury na článek Reflex.cz

Na redakci Reflexu se obrátila advokátka JUDr. Klára A. Samková, Ph.D., se žádostí o odpověď na článek uveřejněný na našich internetových stránkách, který byl publikován 7. října s titulkem „Okamura jménem své právničky vyhrožuje Reflexu“. Text, jak už to bývá v případě paní Samkové, je to opět pozoruhodný, proto jej zveřejňujeme:

„Dne 7. 10. 2013 byl na internetových stránkách týdeníku Reflex (www.reflex.cz) uveřejněn článek s názvem „Okamura jménem své právničky vyhrožuje Reflexu“, jehož součástí byl i dopis, který jsem adresovala redakci Reflexu. Redakce Reflexu ovlivnila tímto článkem i další média, a to deník Blesk, který totožný materiál publikoval ve své tištěné podobě i na svých internetových stránkách (www.blesk.cz). Časopis Reflex a deník Blesk přitom vlastní stejný majitel, obchodní společnost Ringier Axel Springer CZ, a.s., takže je zřejmé, že oba tituly jednaly ve shodě, zřejmě na popud svého majitele.

Skutečně redakci Reflexu a novinářům vyhrožuji nebo je „pouze“ vyzývám k dodržování právního řádu České republiky, když se jménem svého klienta ohrazuji proti urážkám a pomluvám, které o něm s klidným svědomím Reflex publikuje, aniž by respektoval zákon a osobnostní práva pana Okamury? Pan Tomio Okamura i já uznáváme a respektujeme úlohu médií jako tzv. hlídacího psa demokracie, který má právo na parodii, satiru, má právo klást otázky a hledat na ně odpověď, má právo stavět se skepticky ke slovům i činům politiků a prověřovat, zda jednají v souladu se svými prohlášeními. Zároveň ale touto činností nesmí porušovat osobnostní práva jiných, tj. zejména právo na ochranu jména, občanské cti a lidské důstojnosti, soukromého života a též projevů osobní povahy.

Redakce Reflexu nejen komolí jméno pana Tomia Okamury, ale ještě jej uráží, když ho opakovaně nazývá „Pitomiem“ a uvádí o něm nepravdivé informace. Rovněž vyobrazuje pana Tomia Okamuru jako klauna s bíle nalíčeným obličejem a červeným klaunským nosem, čímž navíc zesměšňuje japonské státní symboly (japonskou vlajku – červený kotouč na bílém pozadí) a cíleně naráží na napůl japonský původ pana Okamury. Těmito informacemi publikovanými ve veřejném periodiku se nejen dotýká cizího suverénního státu, ale též rozpoutává v České republice xenofobní nálady, což považuji za naprosto alarmující a ohrožující nejen demokracii, ale i podstatu pracně budované občanské společnosti. Proto vyzývám redakci Reflexu k etickému a slušnému jednání s respektem a úctou k osobnostním právům pana Tomia Okamury.“