Prague pride

Prague pride Zdroj: Dan Materna / Mafra / Profimedia.cz

Češi ve vztahu k homosexuálům patří k nejtolerantnějším národům

Podle průzkumu, který v devětatřiceti zemích světa prováděla společnost Pew Research Center patří Češi ve vztahu k homosexuálům k nejtolerantnějším národům vůbec. Podle průzkumu, který zmíněná společnost dokončila letos v květnu, máme hned po Němcích a Španělech nejbenevolentnější postoj k fenoménu homosexuality.

Podle průzkumu hraje v rozhodování respondentů, kteří rozhodují, zda odsoudit či naopak tolerovat homosexualitu, věk a samozřejmě kulturní prostředí, z něhož pocházejí. Dalo by se říci, že čím více věřících v dané zemi je, tím méně sexualitu berou jako společensky uznávaný jev. Možná i proto se Češi jakožto známí ateisté umístili v předních příčkách tolerance - 80 % respondentů rozhodlo, že homosexualita je v rámci společnosti přípustná.

Zajímavé však nejsou jen evropské výsledky - v několika zemích s převážně muslimským obyvatelstvem jsou výsledky přímo žalostné. Světlou výjimku však tvoří Libanon, kde se 18 % respondentů vyjádřilo pro společenskou toleranci homosexuality. Území Palestiny je naopak silně netolerantní, stejně jako africká Ghana, Senegal, Uganda. Netolerantních je v těchto státech přes 90 procent.

Z průzkumu dále vyplývá, že lidé pod 30 let mají k homosexualitě benevolentnější vztah. Starší generace vnímá tento jev, v minulosti potíraný a často zákonem zakazovaný, často jinak než mladší. Poslední třešničkou na dortu je dále fakt, že průzkum probíhal dvojím způsobem - živě dotazovaní byli jednou skupinou (společnost je americká, tudíž zřejmě i respondenty Nového světa zpovídala osobně), další a mnohem početnější pak tvořili lidé, které společnost oslovila přes telefon. Na dotazy ohledně homosexuality tak odpovídali v telefonickém hovoru, čímž mohla vzniknout chyba. Zakoktat nebo říct anglicky něco nesrozumitelného tak podle dalších údajů průzkumu mohlo až 3,7 % ze 700 dotázaných Čechů.