Světový řád

Světový řád Zdroj: Profimedia.cz

Jsme pouhé loutky a svět je řízen skrytým spiknutím. Věříte tomuto paranoidnímu nesmyslu?

Opozice Nového světového řádu, jak se ono podivné hnutí nazývá česky, na vás v lepším případě může vybafnout z internetu nebo z plakátu. V horším zjistíte, že v něm „hučí“ někdo z vašich blízkých. A nevysvětlíte mu, že věří paranoidnímu nesmyslu.

 

Jsme pouhé loutky. Oficiální tvrzení, jež na nás chrlí média, nejsou ničím jiným než manipulacemi. Svět je řízen skrytým spiknutím a my, kteří to spiknutí odhalili, jsme povinni proti němu vystoupit a nebýt dál tupými ovcemi hnanými ve stádu na porážku.

 

„Několik psychopatických a všeho schopných jedinců by rádo vlastnilo celou planetu Zemi. Cesta za jejich cílem je pokryta utrpením a krví nevinných lidí ... Mají v úmyslu zredukovat počet obyvatel naši jedinečné planety na minimum potřebných otroků. Dovolujeme si Vás upozornit, že tento proces, jejž nazýváme ,státní terorismus‘, byl již před mnoha lety plánován, systematicky dlouhodobě probíhá a neustále se stupňuje.“ (Z materiálů NWOO na webu.)

 

Tohle říkají lidé, kteří se počítají do opozice Nového světového řádu. Hnutí se šíří od počátku devadesátých let z USA, kde jsou podivné konspirační teorie více v módě než ve Starém světě. Nyní, po dvaceti letech své na rozumu nezávislé existence, přichází NWOO i do České republiky. S plnou energií kolektivního bludu.

 

SVĚT PODLE NWOO

Počátkem minulého století v Británii řada bohatých osobností podporovala vzdělání, mezinárodní ko­operaci a světový mír. Obvykle jim to bývá přičítáno k dobru, NWOO v těchto iniciativách vidí počátek spiknutí. Zvláště důležití jsou pro ně filantropové Cecil Rhodes a Andrew Carnegie a také členové Fabiánské společnosti, zejména H. G. Wells. Fabiánská společnost byla skupina intelektuálů v Británii, kteří věřili v socialismus. Jmenovaní muži byli podle stoupenců NWOO hlavními postavami v rozvíjení myšlenky nového spiknutí.

 

Podnikatel a významný představitel britské koloniální politiky Cecil Rhodes své jmění věnoval oxfordské univerzitě na stipendijní program. Také americký průmyslník skotského původu Andrew Carnegie použil peníze k dobročinnosti – k založení nadací pro podporu vzdělávacích, náboženských a politických organizací, aby „kultivovaly internacionální smýšlení“ a podporovaly světový mír. Z jeho peněz vznikla Carnegieho nadace pro mezinárodní mír a začala podporovat vzdělávací iniciativy.

 

 

To vše je pravda pravdoucí, dokonce i to, že v polovině minulého století bylo americké ministerstvo zahraničí z velké části řízeno Rhodesovými stipendisty a členy Carnegieho nadace. Pokud jde o H. G. Wellse, ten v roce 1939 napsal knihu New World Order (1939), kde světový socialismus považoval za nevyhnutelný. Psal, že mu bude předcházet obtížné a bolestivé přechodné období, během něhož mnoho „galantních a půvabných lidí, kteří se tomu budou bránit, zemře“.

 

Podle NWOO se všichni tři výše jmenovaní zasloužili o zrod světovládné mafie, jež už od druhé světové války řídí svět a manipuluje s lidmi. Důsledky měly být následující:

 

„USA, Británie a SSSR poskytnou záruky míru národům, které budou permanentně odzbrojeny a demilitarizovány. USA se stanou nepřemožitelnou mocností v oblasti vojenské, námořní i vzdušných sil. SSSR po válce získá republiky východní Evropy. V Evropě budou existovat demilitarizované Spojené státy evropské. Kanada, Mexiko, Střední Amerika a Karibské ostrovy budou začleněny do Spojených států amerických


… Všechny přírodní zdroje budou znárodněny a distribuovány všem národům. Bankovnictví, investice, silnice a elektrárny budou všude znárodněny. Celosvětově bude zavedena společná měna. Sjednocená ,Nejvyšší válečná rada spojených národů‘ bude reorganizována a transformována na ,Nejvyšší vojenskou a hospodářskou radu‘, která bude napomáhat při rekonstrukci a zajišťování světového míru.“ (Z materiálů NWOO na webu.)

 

Že se většina předválečných proroctví nenaplnila, je zřejmé. NWOO však nevidí, že nic jako „Nejvyšší válečná rada“ fakt neexistuje, oni ji kdesi pod povrchem tuší a vědí, že ty temné struktury vítězí.

 

NENÁPADNÉ OTROCTVÍ

Podle NWOO se spiklenci už blíží k dosažení svého cíle, nastolení světovlády. Aktuální cíl je omezení počtu lidí, a především zavedení všeobecného otroctví, aniž by si toho zotročovaní všimli. Svět už dnes kontroluje malá mezinárodní skupina elit, jež kromě toho, že jsou elitami jaksi zřejmými (z našich například aristokrat Karel Schwarzenberg), jsou také elitami ve smyslu vládců skrytých systémů regulace planety.

 

Skutečnými vládci světa jsou především představitelé bank začleněných do amerického Federálního systému rezerv, neformálně Fed, což je centrální bankovní systém Spojených států amerických. Stranou spiknutí ale nezůstávají ani jiné centrální banky západních zemí. Systém centrálního bankovnictví je základní instrument k ovládnutí národů a podle NWOO skryté vedení planety vyvolalo a financovalo většinu válek a úmyslně způsobuje finanční krize.

 

 

K viditelným nositelům skryté moci patří podle NWOO především skupina Bilderberg, jež pořádá každoroční neformální setkání vysoce postavených evropských a severoamerických osobností z oblastí politiky, hospodářství, vojenství, médií a vysokých škol (za nás tam jezdívá právě ministr zahraničí Karel Schwarzenberg). Dále Římský klub – to je globální think tank, který byl založen v dubnu 1968 a celosvětovou pozornost získal v roce 1972 svou – dnes už historií dávno vyvrácenou – zprávou Meze růstu (Limits to Growth), dále americká Trilaterální komise, organizace podporující bližší spolupráci mezi státy USA, Evropy a Japonska. Byla založena v roce 1973 a pohlíží se na ni jako na filiálku americké vlivné Rady pro zahraniční vztahy, v níž NWOO rovněž vidí klíčového reprezentanta spiknutí.

 

Pro pořádek dodejme, že NWOO není ve své kritice uspořádání poměrů sama. Bez ohledu na to, zda nějaký světový řád skutečně existuje, vznikla v USA v roce 1958 organizace John Birch Society, která pravidelně mapuje aktivitu skupin jako Bilderberg a Římský klub, kritizuje je a obviňuje z pokusu o světovládu. Oponuje globalizaci, chápe ji jako likvidaci národních suverenit a požaduje postupné zrušení Federálního rezervního systému a vystoupení USA z Organizace spojených národů.

 

Podobné požadavky dokonce vznášejí i příznivci kongresmana Rona Paula a politické hnutí Tea Party, zde však nejde o nějakou konspirativní teorii, jen o vyhraněný politický názor.

 

BLUDIŠTĚ

Konspirační teorie nemají o stoupence nouzi. Obvyklou příčinou je fakt, že běžný občan v dnešním, globalizovaném světě má nad věcmi veřejnými velmi malou moc. Člověk „z ulice“, jenž si tento rozhodovací deficit uvědomuje, ale není s ním smířen, potřebuje vysvětlení, proč právě on má té moci tak málo, zatímco třeba kníže Schwarzenberg jí má celkem dost.

 

 

Aby si nepřipadal méněcenný, aby si nemusel přiznat, že neměl kliku narodit se jako inteligentní a schopný potomek starého bohatého rodu ani schopnosti a dovednosti vypracovat se z chudoby a bezvýznamnosti, uvěří na spiknutí. On není neúspěšný proto, že je neschopný, ale proto, že k úspěchu může vést jenom spiknutí. Konspirace, něco skrytého a nečistého, v čem on, protože je dobrý, nejede. Proto je víra ve spiknutí bank a boháčů celkem nepřekvapivý obranný konstrukt primitivní mysli. Překvapí však, jakým blbostem jsou konspirativci ochotni věřit.

 

NWOO disponuje uceleným sy­stémem bludů, které jsou ještě mnohem bizarnější než sama konspirační teorie. Patří k nim třeba legenda o tom, že Američané nebyli na Měsíci a přistání Apolla bylo natočeno v hollywoodských ateliérech. Dalším bludem je idea chemické manipulace lidstvem. Elity jednak potřebují dělat experimenty na lidech, jednak potřebují populaci co nejhloupější a nejposlušnější, proto ji systematicky otravují psycho­aktivními látkami. Dělají to pomocí fluorizace pitné vody (fluor sice není psychotropní, to však konspirativcům nevadí), ale i pomocí globálního práškování z dopravních letadel. Viděli jste už někdy bílé čáry za tryskáčem? To nejsou kondenzační pruhy, ale rozprašovaný psychotropní prášek, jenž má oblbnout lidstvo dole!

 

Fantasmagoriemi je opředený i teroristický útok na věže WTC. Usáma prý pracoval na objednávku CIA, útok si objednala sama americká vláda, potažmo spiknutí, jež ji ovládá. Přestože letadla do věží podle konspirativců skutečně narazila, nestačilo to, aby spadly. Sesuly se až poté, co je odpálila americká tajná služba předem připravenou trhavinou.

 

 

Všechny bludy mají na internetu vybudovaný rozsáhlý zfalšovaný důkazní materiál ve formě videí, výkladů a svědectví anonymních osob. Kromě toho tam lze nalézt i řadu méně výrazných, ale přesto zábavných teorií o iluminátech, mimozemšťanech, templářích, Sektoru 51, zednářích a odchodu pozemských elit na odvrácenou stranu Měsíce.

 

ČESKÁ OPOZICE

Teoriím o spiknutí u nás propadají především zastánci new age. Známý je třeba astrolog Antonín Baudyš ml., esoterik všemi odstíny duchovna mazaný. Jiný známý popírač Usámova autorství útoků na WTC je bojovník proti americkému radaru, polévkový hladovkář a předseda Humanistické strany Jan Tamáš.

 

NWOO u nás ale působí i jako samostatná skupina nezávislá na jiných esotericích. Jde o partu mládenců pořádajících besídky, promítání filmů a diskuse o společně sdílených bludech.

 

Pohled psychologa je jednoduchý: jde o klasickou vzpouru proti autoritě a zároveň kompenzaci pocitů vlastní nedostatečnosti. Mládenci z opozice mají nedořešený problém s otcem a proti tomu svému si nic netroufnou, tak volí otce zástupného, symbolického. Státy, vlády, banky a podobně. Dávají najevo, že to té autoritě nebaští a že jí její špinavou hru prokoukli. To jim dává identitu. Jednak identitu těch, co se nenechají oblbnout, identitu těch chytřejších, ale zároveň identitu obětí onoho spiknutí. Příslušnost k „opozici“ jim navíc skýtá libý pocit dobrodružství a boje, jejž mladí muži potřebují jako sůl.

 

NWOO má i jistý kultovní, možná až spirituální přesah. Je to pokleslá forma postmoderního náboženství? Položil jsem tuto otázku doktorovi Zdeňku Vojtíškovi, religionistovi z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy: „Konspirační teorie jistě mohou plnit u svých zastánců stejnou funkci, jakou plní u jiných lidí náboženské nauky a předpoklady o světě a člověku. Podobně jako u některých stoupenců jakékoli duchovní tradice i zde nalézáme myslitele, misionáře, bojovníky proti omylům, odhalovatele nepřátel apod. Sdílená přesvědčení samozřejmě vedou lidi k sobě, takže i v případě zastánců konspiračních teorií můžeme hovořit o jakémsi volném společenství, které poskytuje jednotlivci možnost potvrzení i jiné formy podpory.“

 

Není divu, že se NWOO šíří. S rozumem nemá nic společného a jde spíše o víru. O ni je v dnešním, odduchovnělém světě zájem, byť má i tak bizarní formu jako NWOO.