policie

policie Zdroj: Policie.cz

Rasová válka v Novém Bydžově. Kde se fláká policie?

Je to příběh, který není neznámý. Tentokráte se odehrává v Novém Bydžově, kde starosta Pavel Louda (za ODS) a jeho vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Daniela Lusková, tento týden nebývale emotivně upozornili na velmi složité soužití bílé většiny a romské menšiny v jejich městě. Výrazy a činy obou stran (některé dokumenty k situaci v Novém Bydžově zveřejňujeme v plném znění níže) vyvolávají dojem doutnající rasové války. K případu lze položit několik vážných otázek, které jsou obecně platné pro celou republiku:

1. Je skutečně možné označovat celou komunitu (tedy Romy) ze zločinu, jak se to děje v Novém Bydžově? Není, ale současně není možné ani zamlčovat a ututlávat přečiny jednotlivců. A to jakékoli komunity a jakéhokoli postavení.

 

2. Proč selhává integrace Romů po celá desetiletí? Pokud nejrůznější opatření nebyla k ničemu, připraví vláda, úřady a politické strany takové, které už budou konečně fungovat? A jak zajistí, aby trvale některá opatření fungovala?

 

3. Co dělá policie, když není schopna ochránit bezpečnost občanů? K čemu ji platíme a proč ji máme respektovat, když nezajistí bezpečnost na ulicích některých míst země? Proč nesepisuje ministr vnitra Radek John manuál, jak se mají chovat občané, kteří se necítí ve svém bydlišti bezpečně?

 

4. Jak to, že na rozdíl od jiných zemí (pokud jde o řešení problémů menšin) nevznikla v Česku ani po desetiletích silná romská elita, která by vedla většinu své komunity jiným směrem?

 

5.  Jak dlouho ještě chtějí čeští politici čekat a neřešit v problémových lokalitách situaci? Až zde vyroste skutečně silná odporná neonacistická strana, ke které se budou někteří lidé obracet o pomoc? Až někdo vytvoří domobranu jako v Maďarsku? A až se budou lidé v odvetě uchylovat k násilí?

 

Zde jsou některé dokumenty, které osvětlují situaci v Novém Bydžově:

 


Dopis otce, kterému znásilnili v Novém Bydžově dceru

Vážení občané Nového Bydžova,


v našem městě žiji již 46 let a dá se říci, že až dosud celkem spokojeně. Jsem dělník, tužku používám spíše pro podpis výplaty, přesto mě události posledních dní donutily napsat tyto řádky.

Ve čtvrtek 11. listopadu byla naše dcera násilně přepadena „cikánským“ spoluobčanem. Paradoxně se to stalo, když zvolila při cestě od autobusu od Hvězdy cestu nikoliv kolem cikánského ghetta - koželužny, ale tu delší (a domnívala se, že bezpečnější) přes centrum města přes náměstí.

Stalo se to kousek od náměstí, u kostela naproti pizzerii. Co to udělalo s její i rodinnou psychikou nebudu popisovat, je to příliš živé a neskutečné. Jisté je, že „to“ mladou dívku i celou naši rodinu bude provázet již celý život. A nepřejeme si, aby to zažili i další spoluobčané našeho města. Jestli toto město ještě naše vůbec je? Nevím přesně, kolik obyvatel má Bydžov. Cikánů je zde asi 400, ale podle jejich chování mi připadá, že páni jsou zde oni.

Je hezké, že máme pana starostu a městkou radu, ale vládnou našemu městu oni, nebo tmavší spoluobčané? Ze setkání s místními Cikány má řada lidí špatné zkušenosti, většinou si ale své zážitky nechávají pro sebe a bojí se nebo stydí se je nahlásit úřadu nebo policii. Mají strach, že další setkání by mohlo dopadnout ještě hůře. Bohužel tímto se tmavá menšina stává sebevědomější a agresivnější.
Rád bych tedy vyzval vás, občany našeho města – nebojte se, oznamujte vše policii. Vím o napadení mladíka Cikánem s nožem v ruce. Naštěstí se ubránil, ale podaří se mu to příště? Podaří se ubránit dalšímu? Zajímalo by mě, jak se k současné situaci staví vedení našeho města. Vůbec se nedivím mladým lidem, že Bydžov opouštějí. Vždyť poslat dítě do školy, na kroužky, pustit ho s kamarády ven znamená trnout, s jakou se vrátí.

Připadá mi, že žijeme jako stádo ovcí, které nemá baču a hrstka vlků si beztrestně dělá, co chce. Z rozpočtu města jdou nemalé prostředky na převýchovu a začlenění Cikánů do společnosti. Říká se, že na ně platí metoda „cukr a bič“. Tady toho cukru už ale bylo dost. Takže bych chtěl poprosit vedení města i spoluobčany o pomoc a řešení problému, jsou třeba činy. A dříve než vás „to“ dostihne jako naši rodinu!

 Reakce starosty, radnice a zavedení zvláštních opatření:

Poslední kapka nenávisti občanů k cikánům přetekla. V minulých dnech byla v Novém Bydžově znásilněna dívka cikány při cestě od autobusu, a to v centru města. Rodina trpí, hlavní aktér je ve vazbě, ti, kteří přihlíželi na svobodě. Občané iniciovali petici směřovanou k představitelům města, která žádá o radikální řešení cikánské problematiky ve městě. Sběr podpisů probíhá, rozhořčení lidí a podpora postižené rodině hýbe celým městem, napříč věkovými skupinami.

Počet Romů narostl za posledních pět let na 5%, roztahují se ve městě, otravují, kradou, znásilňují. Čas, kdy slušný občan pracuje, cikáni tráví rozvalení na lavičkách na náměstí a spokojeně klábosí. Město hloubkovým šetřením zjistilo, že třetina cikánů nemá ve městě trvalý pobyt, přesto tady čerpá veřejné služby. Bydlí v soukromých objektech. Každý z nich byl prověřen a byla zjištěna skutečnost, které se ani nechce věřit. Majitelé vysoké příjmy z nelegálních nájmů nedaní a je to vlastně zbytečné, neboť na většinu dotčených nemovitostí je uvalená exekuce. Občané žádají represe.

Město v posledních 7 letech značně posílilo aktivity sociální integrace, zavedlo terénní práci, rok funguje nízkoprahové centrum pro děti a mládež, každoročně je zaměstnáno 20 cikánů na veřejně prospěšné práce, ačkoli jejich pracovní morálka je ubohá, sociální odbor organizuje veřejnou službu pro osoby závislé na dávkách hmotné nouze, realizoval se programy pracovní integrace a podpory zaměstnanosti. Ročně město do romské integrace vráží nemalé peníze nejrůznějších dotací. Všechny tyto aktivity občané odsuzují, nechtějí je, chtějí, aby cikáni zmizeli. Ale jak? Město má svázané ruce zejména státní legislativou, která neumožňuje radikální opatření tak, aby mu nehrozili žaloby za diskriminaci. Město se má starat o blaho svých občanů, ale jak může, když nesmí zakročit proti těm, kteří ničí všechny pokusy spokojenost občanů naplnit?

Český stát nemá chuť řešit situaci jako Francie, nemá ponětí co se děje. Je nutné nechat se okrást znásilnit či zavraždit, aby příslušné orgány vůbec zareagovali. Ochrana policie neexistuje. Marketingové heslo „pomáhat a chránit“ je ve světle současných skutečností směšné, není naplňováno. V Novém Bydžově slouží muži Policie ČR ve dvou. Pokud jsou vyjetí mimo město, neboť jejich správní území je širší, je město bez ochrany a cikáni vesele řádí, řvou, vyhrožují, ohrožují noži, kradou, znásilňují.

Průběžná kontrola města je omezená do výše limitu na pohonné hmoty. Pokud je v měsíci vyčerpán, hlídka už jezdit nemůže. Na benzín do policejních aut není, neboť stát vráží miliardy korun do takzvané integrace, která ani po letech výsledky nemá a mít nemůže. A slušný občan novobydžovský se bojí, nemá zastání, nemá ochranu a obrací se s žádostí o řešení, o vymístění cikánů, na město. To ale nemá zákonnou oporu v tom, aby zabránilo stěhování cikánů do města, neboť díky členství v Evropské unii neexistuje ochrana hranic, v Evropě se každý může pohybovat, jak chce. Mezi obcemi v rámci republiky také, město nemá pravomoc pobyty povolovat či zakazovat.

Zástupci města se v únoru tohoto roku zúčastnili jednání na Radě vlády pro záležitosti romské komunity, kde žádali podporu a řešení. Odjeli jak zpráskaní psi, celé jednání se změnilo ve vyšetřování před kolegiem 40 lidí a dotazování ne nepodobné soudnímu. A výsledek? Máme dbát na to, aby se cikánům neubližovalo, máme zajistit, aby jich bylo ve všech školách stejně, aby chudáci nebyli jen ve škole v Palackého. Máme zajistit, aby terénní sociální pracovník nebyl zaměstnancem města, protože je-li jím, málo dbá na práva cikánů. Takový je postoj státu, ale město to vzdát nemůže a nesmí.

Takže následuje řada opatření, neboť cukrování života cikánům už bylo dost. Potrvají sice výše zmíněná sociální opatření podporující integraci, ale budou zahájena i další, méně příjemná.

 Opatření novobydžovské radnice:

Zveřejnili je Pavel Louda (starosta Nového Bydžova) a  Daniela Lusková (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Nový Bydžov)

- Město zvýší počet svých strážníků o dva v roce 2011, tak aby byly posíleny hlídky ve městě
- Městská policie dostane auto, aby stihla dozorovat více míst ve městě
- Městská police dostane služebního psa s výcvikem
- Přímé řízení policie převezme starosta s okamžitou platností a zvýší efektivitu výkonu
- Město zahájí jednání se Svazem měst a obcí ve věci zákonného tlaku na zastavení toku peněz plynoucí do takzvané romské integrace
- Město podá stížnost k soudu a ombudsmanovi ve věci snížení rozpočtu Policie České republiky a nedostatečné ochraně obyvatelstva, tak jak to
deklaruje ústavní zákon č.2/1993 Sb. Listina práv a svobod v článcích 3, 7 a 10 a zákon č. 283/1991 Sb. §2, odst.1
- Omezíme zneužívání veřejně prospěšných prací cikány
- Město zahájí razie pro hernách a barech, kdokoli bude přistižen u automatu a je na dávce hmotné nouze, bude mu dávka neprodleně odejmuta navzdory očekávaným soudním procesům v této věci
- Město zjistí více kontrol cizinecké policie a zlepšení spolupráce s Policií České republiky
- Město bude usilovat o získání mobilního kamerového systému

 


 

Petice občanů města Nového Bydžova a okolí za zvýšení bezpečnosti v našem městě ke starostovi a voleným zástupcům města Nový Bydžov:

V našem městě žije romská menšina, která se stále zvětšuje a sužuje místní obyvatele. Množí se krádeže, vloupání, násilná přepadení i znásilnění! Na tom se z velké části podílí právě romská menšina. Bojíme se posílat děti do odpoledních a večerních kroužků, obavy mají i jednotlivci pohybující se ve večerních a nočních hodinách po městě! Náměstí je obsazené Romy, lavičky a parky již okupují téměř jenom oni! Ceny našich nemovitostí klesají, děti z našeho města utíkají, nechtějí zde žít!

Více než před rokem jste provedli anketu, které se zúčastnilo téměř 20 % z nás. Jednoznačným výsledkem z ankety bylo, že se v našem městě necítíme bezpečně! Že největším problémem, který se nás občanů dotýká, je právě agresivita, jednání a zvyšující se počet Rómů v našem městě. A co jste pro to za rok udělali? Jak jste využili jednoznačný impuls, kam mají plynout naše společné peníze, se kterými hospodaříte? Žádáme řešení! Připojením svého podpisu na petiční arch občané vyjadřují svoje souhlasné stanovisko s peticí.

V Novém Bydžově, dne 18.11.2010, Kontaktní osoba: Petr Suchánek, Nový Bydžov, Julia Fučíka 889