Jednání vlády: Premiér Petr Fiala s ministry Stanjurou a Síkelou (23.8.2023)

Jednání vlády: Premiér Petr Fiala s ministry Stanjurou a Síkelou (23.8.2023) Zdroj: Úřad vlády ČR

Dokument: Jaké návrhy změn prošly v konsolidačním balíčku, co naopak vláda neschválila a co teď bude dál

Vládní koalice se po dlouhých jednáních shodla na více než 20 návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy do Poslanecké sněmovny jako společný pozměňovací návrh koaličních stran. Podle koalice je souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet přibližně neutrální, aby podle ní byla dodržena zásada, že i po změnách zůstává objem konsolidace v zásadě stejný. Co se změnilo, co neprošlo a jaký teď bude další postup?

Další postup

Schválené změny zpracuje Ministerstvo financí do jednoho pozměňovacího návrhu.

Návrh předloží společně všech pět koaličních stran.

Plán byl, že pokud se stihne znění pozměňovacího návrhu dokončit do 25.8.2023, bude předložen Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Pokud ne (vzhledem k limitovanému času pro zpracování) bude návrh předložen až na plenární schůzi sněmovny, která bude balíček projednávat ve 2. čtení. Předpokládané datum začátku této schůze je 5. září 2023.

Změny, které schválili koaliční vládní partneři

Daň z přidané hodnoty: tištěné noviny dát do snížené sazby DPH 12 procent, stejně jako časopisy.  

Zaměstnanecké benefity: u daňových benefitů bude zavedeno souhrnné zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy.  

Změna postupného navyšování spotřebních daní z lihu: zkrácení období na 3 roky (2024-2026) z navrhovaných 4 let (2024-2027); zvýšení daně ve schématu 10 +10 + 5 procent (místo původního návrhu 10 + 5 + 5 + 5 procent); zrychluje se navýšení spotřební daně z lihu, státní rozpočet inkasuje výnos rychleji.  

Opatrnější zavádění spotřební daně u alternativních nikotinových produktů (elektronických cigaret a nikotinových sáčků): navrhuje se mírnější, opatrnější přístup u zdanění alternativních produktů – tyto produkty tvoří určitou méně zdraví škodlivou alternativu a vláda zvolila spíše konzervativnější přístup; zavádí se čtyřletý daňový kalendář postupného zvyšování sazby daně, kdy původně zamýšlené sazby se dosáhne až čtvrtý rok od účinnosti; e-cigarety ve 4 letech: 2,5 + 5,0 + 7,5 + 10 Kč/1 ml náplně (místo zvýšení na 10 Kč/1 ml náplně v původním balíčku); u nikotinových sáčků se kromě čtyřletého časového plánu snižuje i cílová částka daně na 0,4 + 0,8 + 1,2 +1,7 Kč/g (namísto u 3,45 Kč/g v balíčku)  

Ponechání 100 procent výnosů daně z nemovitostí obcím: výnos daně z nemovitosti zůstane obcím; obce si samy volí koeficient pro daň z nemovitosti; výměnou za příjmy obcí ze sdílených daní v rámci rozpočtového určení daní v rozsahu 10 miliard korun; stanovení jednotného podílu obcí na sdílených daních (který odpovídá jejich snížení o 10 miliard korun).  

Přerozdělení výnosů daně z hazardu mezi obcemi: schéma: 55 % stát, 22,5 % obce podle počtu povolených herních automatů, 22,5 % všem obcím podle počtu obyvatel; nemění se sazby hazardní daně navržené v balíčku – 35 % loterie a herní automaty a 30 % hazardní hry (například kurzové sázky); nadále platí, že stát obdrží 100 procent výnos z online hazardu.  

Valorizace minimální daně za herní automaty: zvýšení minimální daně za jeden herní automat na 13 400 korun (z 9 200 korun).  

Funkční měna – firmy budou moci vést účetnictví v cizí měně: možnost účtovat v eurech, amerických dolarech a britských librách od 1. ledna 2024; tato možnost se týká firem, které mají většinu transakcí v dané cizí měně.  

Daň z příjmu právnických osob – zdanění pouze realizovaných kurzových operací: týká se takzvaných nerealizovaných kurzových rozdílů, které dnes firmy musí dodaňovat, například má-li firma pohledávku v eurech, pak při posílení eura vzniká účetní zisk, který se dnes zdaňuje, nově bude tento příjem daňově neúčinný.  

Daň z příjmu fyzických osob – včelaři: zůstane osvobození od daně z příjmu, který plyne z chovu včel (do 50 včelstev) v rozsahu 1000 korun na jedno včelstvo.  

Zjednodušení evidence dohod o provedení práce: navrhne Ministerstvo práce a sociálních věcí.  

Zrušení osvobození zvýhodnění u manažerských bytů: obecně platí, že pokud dá zaměstnavatel zaměstnanci nepeněžní plnění levněji, než je obvyklé, pak rozdíl dodaňuje jako standardní příjem ze zaměstnání; u bytů existuje výjimka, kdy zvýhodnění v podobě prodeje levnějšího bytu, ve kterém měl zaměstnanec bydliště alespoň 2 roky před koupí; tato výjimka je dnes používaná pro odměňování vybraných pracovníků, kterým se tak poskytne odměna bez daně, jde tedy o vysoce selektivní daňový režim; přechodné ustanovení zajistí, že se nedotkne osob, které v daných bytech měli trvalé bydliště před účinností zákona.  

Další méně významná opatření: obcím se dává pravomoc, aby mohli pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady) zavést místní koeficient 0,5, tj. eliminovat u těchto pozemků zvýšení daně z nemovitých věcí.

 

Položky, které nebyly schváleny

Pozornost veřejnosti i médií se v posledních měsících více zaměřila i na některé položky v konsolidačním balíčku, ty ale vládní koalicí nebyly schváleny. Jedná se o tyto věci:

Zdanění tichého vína spotřební daní, zůstává daňová výjimka 0 procent – vznikne však pracovní skupina koalice k jednání s vinaři o zdanění tichého vína (první jednání svolalo Ministerstvo zemědělství na 30. srpna 2023).

Kojenecká voda do snížené sazby DPH, zůstávají v základní sazbě DPH.

Dětské pleny do snížené sazby DPH, zůstávají v navržené základní sazbě DPH.

Neslazené nápoje včetně pitné vody do snížené sazby DPH, zůstávají v navržené základní sazbě DPH.

Menstruační pomůcky do snížené sazby DPH, zůstávají v navržené základní sazbě DPH.

Opravy vybraných výrobků do snížené sazby DPH, zůstávají v navržené základní sazbě DPH.

Mírnější sazby daně z hazardních her, zvýšení limitu pro osvobození výher od daně z příjmu.

Zvýšení limitu pro osvobození výher od daně z příjmu (zůstává limit z balíčku 50 000 korun).

Vyšší zdanění výrobků z primárního plastu (z časových důvodů legislativní přípravy nezohledněno, Ministerstvo financí bude hledat řešení s Ministerstvem pro životní prostředí).

Zachování slevy na dani za takzvané školkovné (balíček ruší slevu na dani na dítě umístěné v předškolním věku ve školce).

Sleva na manžela/manželku pečujícího o dítě (zůstává návrh z balíčku omezit slevu na dani pouze na děti do 3 let věku).

Nebude zvýšení renty pro prezidenta po skončení funkce.

Neschváleny jsou i některé návrhy odborových svazů a zaměstnavatelů – nižší úhrady z vydobytých nerostů na hektar, zachování daňových úlev pro odborářské příspěvky, zachovat vytváření fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) státními organizacemi pro zaměstnance na 2 procenta ročního objemu nákladů či osvobození metalurgických a mineralogických postupů od energetické daně.