Soud Andreje Babiše kvůli kauze Čapí hnízdo (19.12.2022)

Soud Andreje Babiše kvůli kauze Čapí hnízdo (19.12.2022) Zdroj: Blesk:FOTO: Jiří Koťátko / CNC

Soud Andreje Babiše kvůli kauze Čapí hnízdo (19.12.2022)
Soud Andreje Babiše kvůli kauze Čapí hnízdo: Psycholožka Jindřiška Záhorská (19.12.2022)
Soud Andreje Babiše kvůli kauze Čapí hnízdo: Znalkyně psychiatrie Gabriela Leblová (blondýna) a psycholožka Jindřiška Záhorská (bruneta) (19.12.2022)
Soud Andreje Babiše kvůli kauze Čapí hnízdo: Znalkyně psychiatrie Gabriela Leblová (blondýna) a psycholožka Jindřiška Záhorská (bruneta) (19.12.2022)
Soud Andreje Babiše kvůli kauze Čapí hnízdo: Znalkyně psychiatrie Gabriela Leblová (blondýna) a psycholožka Jindřiška Záhorská (bruneta) (19.12.2022)
37
Fotogalerie

Nejzajímavější den soudu s Andrejem Babišem. Podle znalců je výpověď Babiše juniora věrohodná

Soudní proces s expremiérem a kandidátem na prezidenta Andrejem Babišem a bývalou manažerkou farmy Čapí hnízdo Janou Nagyovou má za sebou jeden z nejdůležitějších dní. Písmoznalec nevyloučil, že podpis na smlouvě o převodu akcií Andrej Babiš starší zfalšoval. Soudní znalkyně pak vyvrátily, že by nemoc Andreje Babiše mladšího měla vliv na věrohodnost jeho výpovědi. Ve spolupráci s advokátní kanceláří Kučera & Associates přinášíme právní analýzu 12. dne soudního líčení, který pro obhajobu Andreje Babiše nedopadl vůbec dobře.

Soudce Šott se na počátku jednacího dne musel vypořádat s návrhem obhajoby na odročení jednání, a to z toho důvodu, že Andrej Babiš starší podal ústavní stížnost, kterou napadá své vydání k trestnímu stíhání. Mluvčí ústavního soudu Kamila Abbasi do médií potvrdila, že se Ústavní soud touto stížností zabývá. Uvedla také, že ústavní stížnost byla podána zhruba před měsícem a že v této věci dosud nebylo rozhodnuto. Soudce Šott však v podání stížnosti důvod pro odročení nespatřuje a návrh na odročení tedy zamítl. Je zřejmé, že si obsah stížnosti vyhodnotil jako nedůvodný.

Písmoznalec zase nemá dost materiálu

Den zahajoval svou výpovědí písmoznalec, který svůj původní a ne zcela přesvědčivý posudek měl doplnit o zkoumání, zda autorem podpisu na smlouvě o převodu akcií může být Andrej Babiš starší.

K tomu znalec uvedl, že opět neměl dostatek srovnávacího materiálu od Andreje Babiše staršího, který mu požadovaný materiál odmítl poskytnout. Zde je důležité připomenout, že znalec nezkoumá, zda je na smlouvě podpis Andreje Babiše staršího, ale zkoumá, zda podpis Andreje Babiše mladšího vyhotovil jeho otec. Proto tedy znalec nemůže použít ke srovnání (volně dostupné) podpisy Andreje Babiše staršího, ale potřebuje co nejvíce jeho rukou psaného textu. Srovnávacím materiálem zde tedy nejsou další podpisy, ale odborná zkouška písma pod dozorem znalce.

Jelikož se Andreje Babiš starší odmítl zkoušce podrobit (což bylo jeho právem), mohl znalec pouze uzavřít, že Andrej Babiš starší přichází v úvahu jako pisatel těchto podpisů. Podle něj jde o nejpravděpodobnější hypotézu, jednoznačný závěr nicméně opět nezazněl, což je pro Andreje Babiše staršího nepochybně výhodou. V trestním právu totiž platí zásada „v pochybnostech ve prospěch obviněného“ a tedy pouhá možnost je pro shledání viny nedostačující. Nutno podotknout, že podobné posudky končí často jen „pravděpodobnostním“ závěrem a soud se s tím jistě vypořádá.

Špatné zprávy pro Andreje Babiše staršího

Obhajoba požadovala, aby pro výslechy znalců ohledně duševního stavu Andreje Babiše juniora byla vyloučena veřejnost. Soud to odmítl s odůvodněním, že se nebude dotazovat na intimní věci vztahu rodič – dítě a že kauza a vztah otce se synem již byla velmi zevrubně medializována. Jako veřejnost jsme tak mohli vidět jeden z nejzajímavějších dnů procesu.

Na řadu přišla soudní znalkyně z oboru psychiatrie Gabriela Leblová, která posuzovala duševní zdraví Andreje Babiše mladšího. Znalkyně potvrdila, že Andrej Babiš mladší skutečné trpí duševní nemocí, a to paranoidní schizofrenií. Dle jejího názoru je nicméně nemoc dobře zvládnutá a výpověď Babiše mladšího u soudu nebyla jeho stavem jakkoliv ovlivněna.

Vzhledem k důležitosti posudku si obhajoba před kladením otázek vyžádala pauzu, po níž paní znalkyni zasypala množstvím otázek. Dotazy pokládal také sám Andrej Babiš starší. Paní Leblová předestřela svůj pohled na vztah syna k otci. Podle jejího zkoumání je negativní, ale není chorobně pokřiven, například bludy. „Posuzovaný o otci polemizuje, dává tomu vůli. Kdyby to bylo chorobné, bylo by to naprosto rigidní. Ale jeho vztah k otci je negativní,“ sdělila znalkyně a dodala, že neshledala, že by chování, tedy i výpověď u soudu byla motivována negativním vztahem k otci ani jinou chorobou motivací. Konstatovala také, že Andrej Babiš mladší nemá narušeny kognitivní funkce.

Dále na otázku obhájců odpověděla, že nemá důkazy o tom, že by pan Babiš mladší trpěl nemocí před rokem 2014. Dotaz samozřejmě směřoval na dobu podpisu smluv o převodu akcií. Otázku věrohodnosti nechala znalkyně Leblová na kolegyni z oboru psychologie – nenechala se nachytat obhajobou, aby zodpovídala dotazy, které neměla v předmětu zkoumání.

Nenechala se nachytat ani Andrejem Babišem starším, který jí položil otázku, zda se jeho syna ptala na to, „proč psal na policii, že byl unešen, když měsíc předtím byl jinde na Ukrajině a ne na Krymu, jak lžou média?“ Znalkyně bez váhání správně opáčila, že není policista a výslechy nedělá, čímž se velmi stručně a výstižně vymezila proti manipulaci ze strany obžalovaného.

Bylo to pro její výkon velmi charakteristické. Veškeré dotazy byly zodpovězeny zcela přesvědčivě a bez zaváhání. Obhajobě se tak nepodařilo zpochybnit její znalecké závěry, které jednoznačně sdělují, že Andrej Babiš mladší je z odborného pohledu způsobilý vypovídat. Výpověď znalkyně Leblové lze označit za velmi profesionální a zcela věrohodnou.

Soudní znalkyně: Výpověď Babiše juniora je věrohodná

Vysokou mírou přesvědčivosti je možné popsat také výkon druhé soudní znalkyně, psycholožky Jindřišky Záhorské. Ta rovněž zkoumala duševní zdraví Andreje Babiše mladšího – na rozdíl od její kolegyně Leblové, která zkoumala především to, zda je Babiš mladší způsobilý k výpovědi u soudu, se doktorka Záhorská měla zabývat hlavně otázkou věrohodnosti jeho výpovědi.

Při zkoumání věrohodnosti výpovědi rozlišuje znalec mezi tzv. věrohodností obecnou a věrohodností specifickou. Obecnou věrohodností rozumíme, zda lze danou osobu považovat za věrohodnou obecně bez přihlédnutí ke konkrétním okolnostem. Má stanovený počet hodnotících kritérií, přičemž jedním z nich je diagnóza psychické poruchy, která je u AB mladšího přítomna. Z toho důvodu posoudila obecnou věrohodnost Andreje Babiše mladšího jako sníženou.

Věrohodností specifickou se pak rozumí např. konkrétní výpověď v dané věci. Může se tedy např. stát, že osoba obecně nevěrohodná (mentální retardace, závislost na alkoholu apod.) může poskytnout specificky věrohodnou výpověď a naopak (např. uznávaný soudce, který je obecně věrohodný, v daném případě poskytne specificky nevěrohodnou výpověď, např. pro vnitřní rozpory apod.).

V tomto případě je tedy zejména klíčové, jak znalkyně hodnotí specifickou věrohodnost Andreje Babiše mladšího.

U specifické věrohodnosti znalkyně Záhorská posoudila Andreje Babiše mladšího jako spíše věrohodného svědka. Dodala, že u něj nebyly zjištěny žádné znaky, které by svědčily o přítomnosti halucinací či bludů. Rovněž nezjistila žádné sklony k upravování si skutečnosti či tendenčnosti v podávání informací.

Na přímý dotaz soudce jednoznačně odmítla, že by Andrej Babiš mladší trpěl bájivou lhavostí. Zároveň dodává, že u něj nezjistila žádnou vědomou snahu poškodit otce.

Znalkyně také uvedla, že paměťové schopnosti Andreje Babiše mladšího v době jeho výpovědi byly v mírném nadprůměru a dále, že jeho negativní vztah k otci není zapříčiněn duševní poruchou.

Rovněž uvedla, že z psychologického hlediska u Andreje Babiše mladšího nepovažuje vztah k otci za ryze negativní, ale ambivalentní. Znalkyně vysvětlila, že nelze říci, že současný převážně negativní vztah syna k otci nebyl způsoben psychickým onemocněním, jelikož se jedná se o dlouhodobý vývoj, který, podle jejího zkoumání, započal už v dětství, kdy Andrej Babiš mladší vnímal, že byl přijímán méně než jeho sestra, že mu nebyla opětována láskyplnost. Tento deficit se dle znalkyně snažil sám syn napravit a zjistit, co dělá špatně.

Ambivalentní a převážně negativní vztah k otci tedy dle znalkyně nijak neovlivnil jeho výpověď. Shodně se svou kolegyní označila jako velmi negativně emočně obsazené události ohledně pobytu svědka Andreje Babiše mladšího na Krymu. Na přímou otázku obhajoby však uvedla, že tato negativní zkušenost neměla vliv na jeho současné prožívání, tj, například výpověď u soudu. Sdělila také, že dle jejího zkoumání neexistují znaky toho, že by chtěl Andrej Babiš mladší svojí výpovědí zkomplikovat pozici otce v soudním řízení.

Obdobně jako výpověď doktorky Leblové lze i tuto označit za velmi profesionální a zcela věrohodnou. Obě znalkyně velmi pečlivě, srozumitelně a lidsky vysvětily své závěry a velmi přesvědčivě zodpověděly všechny dotazy.

Andrej Babiš starší ztratil nervy

Po výslechu znalkyně Andrej Babiš starší ztratil nervy a svým emotivním a útočným výlevem vůči znalkyni i soudci si vysloužil napomenutí soudu.  Zajímavá byla struktura jeho velmi smutného vyjádření. V úvodu obvinil znalkyni, že si dovoluje z pěti hodin práce s jeho synem vyvozovat jiné závěry o jejich vztahu, než on, jeho otec. Skutečností ale je, že vztah syna s otcem znalkyně pojednávala okrajově a to v odpovědi na otázku po příčinné souvislosti mezi psychickým onemocněním a vztahem k otci.

Andrej Babiš pak přešel k obžalobě médií z krutého zacházení s jeho synem a nepřímo je tak obvinil z viny na kolapsu jejich vztahu. Slovy Babiše staršího ho jeho syn nenávidí za to, že médiím řekl o jeho onemocnění. Poté se příkře rozešel se závěry znalkyně. Vyjádření v slzách skončil větou „Byl jsem dobrý táta, jsem dobrý táta“.

To byl jednoznačně nejsilnější moment celého procesu. Každý otec ví, že vztah se synem je velmi citlivé místo a selhat v tomto vztahu nikdo nechce. Smutné, nicméně vypovídající bylo to, jak se Andrej Babiš starší ve své promluvě přesunul od nemoci a utrpení svého syna k obhajobě vlastní rodičovské pozice.

Pro Andreje Babiše staršího nedopadl 12. den soudu vůbec dobře

Dvanáctý den soudního líčení lze shrnout tak, že pro obhajobu Andreje Babiše nedopadl vůbec dobře. Zřejmé je to i z emotivního a agresivního chování samotného Andreje Babiše.

Návrhy na odročení hlavního líčení i vyloučení veřejnosti byly zamítnuty. Písmoznalec považuje za nejpravděpodobnější hypotézu, že autorem podpisu na smlouvě o převodu akcií je sám Andrej Babiš starší, který navíc znemožnil dosažení jednoznačného závěru tím, že znalci neposkytl součinnost (byť je to jeho právem).

Znalkyně z oboru psychiatrie jednoznačně potvrdila, že Andrej Babiš mladší je schopen účasti na soudní procesu i přes trvající, avšak léčenou závažnou duševní poruchu. Dle znalkyně tato porucha žádným způsobem neovlivnila jeho svědeckou výpověď v rámci procesu.  Znalkyně z oboru psychologie pak přesvědčivě a lidsky vysvětlila, že ačkoliv je Andrej Babiš mladší pro svou psychickou poruchu člověk s obecně sníženou věrohodností, existuje dostatek skutečností nasvědčujících věrohodnost jeho výpovědi. Negativní vztah k otci dle znalkyně nijak neovlivnil jeho výpověď a není ani důsledkem jeho nemoci.

Přestože se obhajoba velmi snažila znalkyně tzv. „nachytat“, obě podaly naprosto profesionální a přesvědčivou výpověď. Jejich práce nedává důvod k pochybnostem. 

Do konce roku rozsudek nepadne

Jelikož je zřejmé, že s provedenými důkazy nemůže být obhajoba spokojená, nezbývá jí již nic jiného, než navrhnout znalce vlastní, kteří by dle přesvědčení obhajoby měli přijít s odlišnými závěry. Vzhledem k naprosto profesionální práci dnes slyšených znalkyň to však znalci obhajoby rozhodně nebudou mít snadné.

Již dnes je ale zřejmé, že rozsudek do konce roku nepadne. Byť bylo v plánu pokračovat v líčení až do čtvrtka, znalci z oboru ekonomika navržení obhajobou se před soudem objeví až 4. ledna 2023. Hlavní líčení tedy bylo do té doby odročeno a pokračovat bude až v novém roce. Na programu budou také výslechy obviněných.

Autor je advokátem kanceláře Kučera & Associates.