Soud k Čapímu hnízdu: Expremiér Andrej Babiš (ANO) (30.9.2022)

Soud k Čapímu hnízdu: Expremiér Andrej Babiš (ANO) (30.9.2022) Zdroj: Blesk:FOTO: Jiří Koťátko / CNC

Soud s Andrejem Babišem (ANO) pokračuje, Čapí hnízdo prý byla jeho "srdcová záležitost". Obžalobě čelí i jeho bývalá poradkyně Jana Nagyová (26.9.2022)
Soud k Čapímu hnízdu: Expremiér Andrej Babiš (ANO) (30.9.2022)
Soud k Čapímu hnízdu: Expremiér Andrej Babiš (ANO) (30.9.2022)
Soud k Čapímu hnízdu: Expremiér Andrej Babiš (ANO) (30.9.2022)
15
Fotogalerie

Napomínaný Babiš, velký šéfík a rodinná vila. Druhý týden soudu s Babišem očima právníka

V pondělí pokračuje dalším jednáním soudní proces s Andrejem Babišem v kauze Čapí hnízdo. Co se v posledním kole zatím v soudní síni odehrálo? Která svědectví nepotěšila obhajobu a která jí pomohla? Kdo odmítl vypovídat a proč? Připravili jsme pro vás shrnutí druhého týdne (26. až 30. září) soudu, tak jak je na našem webu nedávno analyzoval advokát Jiří Kučera v jednom delším čtení na víkend.

 

Pokračování 2 / 5

Výpovědi bankéřů Andreji Babišovi staršímu nepomohly. Přečtěte si právní analýzu dalšího dne soudu

Jiří Kučera 26. září 2022 • 19:10

Soud s Andrejem Babišem (ANO) pokračuje, Čapí hnízdo prý byla jeho "srdcová záležitost". Obžalobě čelí i jeho bývalá poradkyně Jana Nagyová (26.9.2022) Soud s Andrejem Babišem (ANO) pokračuje, Čapí hnízdo prý byla jeho "srdcová záležitost". Obžalobě čelí i jeho bývalá poradkyně Jana Nagyová (26.9.2022) | Blesk:Renata Matějková

Po týdenní pauze pokračuje proces s Andrejem Babišem a ve spolupráci s advokátní kanceláří Kučera & Associates přinášíme další právní analýzu soudního líčení. Soud nejdříve vyhověl obhajobě a nechá přezkoumat duševní stav Andreje Babiše mladšího, následná svědectví zaměstnanců banky HSBC, která poskytla Farmě Čapí hnízdo úvěr, obhájcům ale jistě působí vrásky. Jedna z výpovědí dokonce rozzlobila samotného Andreje Babiše, který musel být soudcem napomenut.

Pro Andreje Babiše to přitom nijak zle nezačalo. V úvodu soudce vyhověl návrhu obhajoby a ustanovil znalce v oborech psychologie a psychiatrie, aby přezkoumali duševní stav Andreje Babiše mladšího. Ten přitom již minulý pátek s tímto zkoumáním vyslovil souhlas, čímž vyslal jasný signál, že minimálně on sám o své svědecké způsobilosti a věrohodnosti pochybnosti nemá. Bude proto zajímavé, co znalci zjistí. Pokud se totiž ukáže, že jeho duševní stav nemá žádný vliv na jeho výpověď, či že je dokonce zcela duševně zdráv, znamenalo by to další komplikace pro jeho otce. Dle našeho názoru chce soud vyloučit pochybnosti o jeho svědecké způsobilosti a důvěryhodnosti jeho výpovědi.

Zajímavostí dnešního dne byla také žádost státního zástupce směrem k Andreji Babišovi staršímu, zda by byl ochoten poskytnout srovnávací podpisy pro doplnění znaleckého posudku v oboru písmoznalectví. Jeho obhájce takový postup označil za předčasný. Proč by poskytnutí podpisů pro zkoumání mělo být předčasné, není zřejmé. Nicméně odmítnutí takové žádosti rozhodně nepůsobí důvěryhodně. Pokud by totiž Babiš starší věděl s jistotou, že smlouvu o převodu akcií za syna nepodepsal, pak by se dalo spíše očekávat, že bude mít na rozptýlení pochybností enormní zájem a sám bude své podpisy ke zkoumání aktivně nabízet. Neochota podpisy ke zkoumání poskytnout umně schovaná za „předčasnost“ však také může o něčem napovídat.

Andreji Babišovi způsobil vrásky na čele svědek Filip Koutný

Filip Koutný je bývalý šéf oddělení finanční správy v pražské pobočce banky HSBC, která poskytla úvěry na stavbu areálu Čapího hnízda. Ředitel finanční správy Koutný totiž vypověděl, že dle jemu tehdy dostupných informací mělo jít o soukromé sídlo Andreje Babiše a ke schválení úvěru mělo dojít mimo jiné právě proto, že za FČH stál Agrofert, který se rovněž za úvěr zaručil. Dle pana Koutného dokonce projekt nebyl vůbec realizovatelný, pokud by za ním Agrofert nestál. Jinými slovy, kdyby v HSBC nebyli ujištěni, že jde o projekt Andreje Babiše, resp. Agrofertu, úvěr pro FČH by neschválili. Pan Koutný zároveň potvrdil, že jediným klientem FČH byly společnosti z koncernu Agrofert.

Zajímavostí pak jistě je, že Filip Koutný dostal v HSBC výpověď poté, co vypovídal v rámci vyšetřování na Policii ČR.

Není tedy překvapením, že tato výpověď nadzvedla ze židle Andreje Babiše, který musel být soudcem napomenut, aby svými komentáři nenarušoval svědeckou výpověď.

Také další zaměstnanec banky HSBC Pavel Šlancar jednoznačně potvrdil, že v rámci jednání o úvěr pro FČH jednal s tehdejší finanční ředitelkou Agrofertu, přestože na nic konkrétního si již nevzpomněl.

Dalším svědkem byl generální ředitel české pobočky banky HSBC František Kopřiva. Ten vypověděl, že měl v době jednání o úvěru informace, že projekt Čapí hnízdo patřil pod holding Agrofert a takto byly také dokumenty k úvěru odeslány do Londýna. Zároveň uvedl, že o poskytnutí úvěru pro samostatnou zemědělskou společnost, jak se FČH kvůli dotaci prezentovala, by banka váhala. Podle svědka Kopřivy by bylo velmi nepravděpodobné, že by k poskytnutí úvěru pro FČH došlo, pokud by za ním Agrofert nestál.

Na dotaz soudce pak ředitel banky vypověděl, že se nikdy nesetkal s tím, že by se v dokumentech banky k úvěrům objevily účelové informace, jelikož ty informace se pak dále ověřovaly. Informace byly získávány mimo jiné z jednání se zájemci o úvěr. Soud tak prověřoval možnosti, že by do dokumentů k úvěru pro FČH, které unikly z banky, někdo schválně uvedl mylné informace, tedy že farma Čapí hnízdo, jako žadatel o úvěr byla součástí holdingu Agrofert.

Úvěr pro FČH zřejmě vyjednala finanční ředitelka Agrofertu

Po polední pauze vypovídala Karolína Slancová, v té době finanční analytička a manažerka pražské pobočky banky HSBC. Rovněž ona potvrdila, že při jednání o úvěru jednala výhradně s finanční ředitelkou Agrofertu Petrou Procházkovou. To je zajímavé, jelikož v té době byla paní Nagyová již místopředsedkyně představenstva a bylo by obvyklé, aby o úvěru jednala ona, nebo pan Nenadál, jako předseda představenstva farmy Čapí hnízdo, tedy společnost, která si úvěr bere. Nicméně to vypadá, že to vyjednala celé finanční ředitelka Agrofertu a paní Nagyová bance spolu s panem Babišem pak ukázala místo, kde bude kongresové centrum stát. Na úvěrových smlouvách i smlouvě o ručení je však paní Nagyová podepsána.

Vypověděla také o své účasti na inspekci přímo v areálu Čapího hnízda, kde se osobně setkala jak s paní Procházkovou, tak Andrejem Babišem, kterého vnímala jako poskytovatele záruky a někoho, kdo má na projektu svůj osobní zájem. Tím zájmem měla na mysli ručení za projekt. Svědkyně však nedostala otázku, jaký by měl být zájem poskytnout ručení za úvěr cizí společnosti.

Výpověď manažera banky HSBC Marka Gestingera musela být před soudem přečtena z protokolu o jeho výpovědi v přípravném řízení. Marek Gestinger se totiž k soudu nedostavil. V jeho výpovědi však nic významného nebylo, krom toho, že mohl potvrdit, že za úvěr FČH ručil Agrofert. Nicméně byl to právě Marek Gestinger, kdo podle paní Slancové zadával informace do vnitřního systému banky, ze kterého dokumenty unikly.

Těžké chvíle pro obhajobu

Výpovědi zaměstnanců HSBC, zejména pana Koutného, obhajobě jistě připravily těžké chvíle, neboť ve vzájemné souvislosti vyznívají v neprospěch Andreje Babiše i paní Nagyové. Bankéři jednoznačně potvrzují, že důvodem udělení úvěru byla prezentace projektu pod záštitou Agrofertu. Podle svědka Koutného se hovořilo dokonce o soukromém sídle Andreje Babiše.

Po výsleších to tedy vypadá tak, že pro úvěrující banku se FČH prezentovala jako součást Agrofertu (minimálně faktická), neboť bez něj by si o úvěru jako samostatný malý / střední podnik mohla nechat jen zdát.

Z výpovědí tak lze usuzovat nejen na to, že zde existovala faktická ekonomická jednota mezi Agrofertem a FČH, ale rovněž se zde ukazuje, že v rámci jednání o úvěru byla FČH zcela záměrně s Agrofertem spojována, aby k poskytnutí úvěru došlo, zatímco v rámci žádosti o dotaci se snažila formálně působit tak, že je samostatným malým / středním podnikem.

Působí skutečně podezřele, když se v rámci jednání o úvěr záměrně prezentujete jako velký hráč, zastupuje vás finanční ředitelka jedné z největších firem v republice, a naopak v žádosti o dotaci se prezentujete jako malá ryba.

To samozřejmě znepříjemní situaci obhajobě, bude-li chtít tvrdit, že paní Nagyová nevěděla o tom, že FČH nemá být posuzována jako malý / střední podnik. Zároveň žádný ze svědků neoznačil paní Nagyovou jako osobu, která by bance informace ohledně závislosti farmy na holdingu Agrofert sdělila.

Cesta pro obhajobu se tedy zužuje: bude muset ukazovat jen na to, že paní Nagyová nevěděla o tom, co se dělo v bance a jaké informace banka ohledně vztahu Agrofertu a FČH dostala. S bankou jednala paní Procházková. Paní Nagyová jen podávala žádost o dotaci, podepsala dotační smlouvu a žádala o platby dotace, a to až do roku 2010. Tam všude uvedla nepravdivou informaci. Má-li jí vzniknout trestní odpovědnost, musela by vědět, že informace jsou nepravdivé. Prací státního zástupce je jí to dokázat.

Na valných hromadách farmy Čapí hnízdo s akciemi nakládali vždy jen zástupci majitelů. Práva majitele vykonává ten, kdo tento druh akcie drží. Uvidíme, co v úterý zástupci sdělí ohledně vlastnictví akcií.

Konečně, finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková bude vypovídat ve čtvrtek. Je možné, že vypovídat odmítne. Určitě bychom se nedivili.

Autor je advokátem kanceláře Kučera & Associates.

 

Pokračování 3 / 5

Přísní experti versus hodný dotační úřad a farma jako „rodinná chalupa“. Co přinesl 7. den soudu s Babišem?

Jiří Kučera 27. září 2022 • 18:40

Soud s Andrejem Babišem (ANO) pokračuje, Čapí hnízdo prý byla jeho "srdcová záležitost". Obžalobě čelí i jeho bývalá poradkyně Jana Nagyová (26.9.2022) Soud s Andrejem Babišem (ANO) pokračuje, Čapí hnízdo prý byla jeho "srdcová záležitost". Obžalobě čelí i jeho bývalá poradkyně Jana Nagyová (26.9.2022) | Blesk:Renata Matějková

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Kučera & Associates přinášíme právní analýzu 7. dne procesu s Andrejem Babišem. Po pondělních „třaskavých“ výpovědích bankéřů jsme se dozvěděli, že ohledně přidělování dotace byl možná dotační úřad k farmě Čapí hnízdo až přespříliš vstřícný.

Nebylo zřejmě velkým překvapením, že advokáti, kteří zastupovali akcionáře na valných hromadách FČH, se oba odvolali na svou zákonnou povinnost mlčenlivosti, a k věci tedy nic neuvedli. Odpověděli pouze na jedinou otázku soudu – zda byli v minulosti akcionáři FČH. Dle očekávání to popřeli. 

O něco málo zajímavější již byla výpověď auditora Rostislava Otřísala, který v roce 2008 prováděl ve společnosti FČH audit. Ten uvedl, že akcionáře FČH neznal, neboť se jednalo o akcie na doručitele. Jednání ohledně auditu však probíhala v budově Agrofertu. Pan Otřísal rovněž uvedl, že se s Andrejem Babišem znají od roku 1995 a s Agrofertem od té doby pravidelně spolupracoval.

Přestože jednání probíhala v budově Agrofertu, Otřísal tvrdil, že mu bylo sděleno, že FČH je nová společnost a nikdy prý nezaznamenal, že by někdo tvrdil něco o jejím propojení s Agrofertem. Zajímavé nicméně bylo, že se sám šel aktivně přeptat na dotační orgán, zda je ohledně dotace vše v pořádku. Mělo mu být sděleno, že pokud by tomu tak nebylo, pak by dotace nebyla přidělena. Na dotaz soudu, zda se na to dotačního úřadu ptal proto, že měl nějaké podezření ohledně dotace, odpověděl, že nikoliv.

Auditor jednoduše nevěděl, komu se společnost ZZN Agro (později farma Čapí hnízdo) z holdingu prodala. Když mu na úřadě řekli, že s dotací je vše v pořádku, spokojil se s tím.

Poté vypovídala účetní Knobová, která se obdobně jako auditor Otřísal s Andrejem Babišem zná od roku 1995, kdy začala pracovat v Agrofertu. S paní Nagyovou se měla vídat během čerpání dotace. Následně pak svou práci předala svému nástupci. Po dobu jejího působení údajně žádné informace o možném propojení s Agrofertem neměla a neznala ani akcionáře, resp. nevěděla, kdo jsou.

Dotace pro "rodinnou chalupu”

Babišových Svědkyně Ivana Havlíková napsala posudky na FČH v době, kdy žádala o padesátimilionovou dotaci. Uvedla, že v projektu byla spousta nesrovnalostí, které bylo potřeba dořešit, včetně takových, kvůli nimž FČH nesplňovala požadavky dotace. Podle ní se připomínky řešily na úrovni vedení úřadu, což nebylo standardní. Snahou prý bylo nedostatky odstranit tak, aby projekt na dotaci dosáhl.

Ivana Havlíková rovněž potvrdila, že měla informaci o zapojení Andreje Babiše do projektu. Dodala, že nešlo o žádné tajemství. Úřad to dle ní takto vnímal a dokonce prý četla rozhovor s paní Babišovou, kde měla uvést, že Čapí hnízdo má být „rodinná chalupa“. Tomu také odpovídal projekt, který počítal se soukromým ubytováním.

Rovněž uvedla, že výsledek posudku zjistil, že nedojde k naplnění účelu dotace, tedy podpory cestovního ruchu.

Zajímavá také byla výpověď druhého autora expertního posudku Mojžišíka, který uvedl, že před vypracováním expertního posudku byl účasten organizační porady, kde jemu i ostatním zhotovitelům bylo sděleno, aby k tomuto projektu byli velmi mírní, což zpětně hodnotil jako podezřelý zájem na tom, aby dotace byla udělena. Jeho samotného údajně takový pokyn neovlivnil a dle jeho zkoumání také projekt životaschopný nebyl. Přesto však nakonec projekt dotaci získal.

Většina výpovědí 7. dne procesu do věci moc světla nepřinesla

O poznání méně zajímavou výpověď pak podal soudní znalec, který vytvořil znalecký posudek k ocenění FČH. Z jeho výpovědi totiž nic relevantního pro věc nezaznělo. Zmínil, že u zadání znaleckého posudku se vyskytla finanční ředitelka Agrofertu, paní Procházková.

Posledním ze svědků 7. dne procesu byl dlouholetý manažer Agrofertu Jiří Haspeklo. K věci toho rovněž mnoho neuvedl. Snad jen to, že na Čapím hnízdě byl, protože tam s Agrofertem pořádají nějaké akce a že paní Nagyovou zná méně než pana Babiše.  

Pokud jde o hodnocení většiny provedených výslechů, pak se lze v zásadě ztotožnit s hodnocením Babišova obhájce kolegy Bruny do médií, který uvedl:

„Tihle svědci dokreslují celou situaci, ale nejsou to svědci, kteří by zasahovali svojí výpovědi do toho základu, pro který je Ing. Babiš stíhán.“

Přísní posuzovatelé projektu versus hodný dotační úřad

Velmi zajímavou výpověď ale přinesla výše zmíněná autorka posudku Ivana Havlíková. Ta uvedla, že přestože zjistila, že žádost o dotaci byla plná chyb a nedostatků, a přestože nedojde k naplnění účelu dotace – tedy podpoře cestovního ruchu v regionu – byla na dotačním orgánu snaha všechny nedostatky odstranit, aby FČH dotaci dostala. A to i přesto, že dle svědkyně nebylo žádným tajemstvím, že za projektem stojí Agrofert.

Stejně tak bylo zajímavé, že autorka posudku už v době jeho zpracování věděla z médií o tom, že rodina Andreje Babiše hodlá vilu na farmě užívat k soukromým účelům, tedy jako rodinnou chalupu. Takové užívání v roce 2010 potvrdil i jezdecký instruktor, pan Kmoníček. Lze tedy vysledovat konzistentní cíl chování rodiny obžalovaného, a to užívat areál soukromě.

Obdobně zajímavá byla i výpověď dalšího autora posudku Mojžíška k životaschopnosti FČH, který popsal, že v té době zde byly snahy o ovlivnění autorů posudků a enormní snaha o to, aby projekt prošel. Dle jeho závěrů však projekt životaschopným nebyl. Přesto však nakonec dotaci dostal. 

Tyto výpovědi tedy obhajobu jistě nepotěší, neboť přináší indicie, že zde bylo minimálně něco velmi podezřelého ohledně udělování dotace pro FČH. Nabízí se tedy otázka, zda tyto výpovědi nenaznačují na trestněprávní jednání také na straně některých dotačních úředníků.

Autor je advokátem kanceláře Kučera & Associates.

 

 

 

Pokračování 4 / 5

Absence klíčové svědkyně a označení Andreje Babiše „velkým šéfíkem

Jiří Kučera 29. září 2022 • 19:50

Soud s Andrejem Babišem (ANO) pokračuje, Čapí hnízdo prý byla jeho "srdcová záležitost". Obžalobě čelí i jeho bývalá poradkyně Jana Nagyová (26.9.2022) Soud s Andrejem Babišem (ANO) pokračuje, Čapí hnízdo prý byla jeho "srdcová záležitost". Obžalobě čelí i jeho bývalá poradkyně Jana Nagyová (26.9.2022) | Blesk:Renata Matějková

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Kučera & Associates přinášíme právní analýzu dalšího, již 8. dne soudu s Andrejem Babišem a Janou Nagyovou (Mayerovou), kteří jsou obžalovaní v kauze farmy Čapí hnízdo. Dvě svědkyně, včetně té klíčové v podobě finanční ředitelky Agrofertu, se k výslechu nedostavily. Výpovědi zbylých tří svědků ovšem obsahovaly spoustu zajímavých informací.

Klíčovým svědkem 8. dne procesu měla být finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková. Ta se k výslechu z důvodu nemoci nedostavila. Nepřišla ani další svědkyně – marketingová specialistka Tereza Svěráková. Zbylí tři svědci, kteří se k soudu dostavili a vypovídali, nicméně poskytli spoustu hodnotných informací.

Prvním z nich byl marketingový specialista Jakub Antoš, který pro FČH v roce 2013 připravoval propagační materiály, a to přímo na žádost samotného Andreje Babiše. Ten podle Antoše jednak poskytl zadání pro zakázku a zároveň měl také závěrečné slovo při výběru konečné podoby propagačních materiálů, jídelních lístků a webových stránek Čapího hnízda. 

Svou výpovědí potvrdil e-maily, které již dříve předal Policii. V nich je v souvislosti se zakázkou pro FČH Andrej Babiš označován za „velkého šéfíka“. To ovšem nasvědčuje tomu, že fakticky Andrej Babiš rozhodoval o dění na Čapím hnízdě, že zadával zakázky a rozhodoval o jejich provedení. Takové zjištění představuje ostrý kontrast oproti deklarované nezávislosti FČH v žádosti o dotaci.

Výpověď svědka Antoše je i přes námitku obhajoby důležitým střípkem do mozaiky

Zajímavostí je, že i když tato výpověď jistě obhajobě vůbec nepomáhá, podle Babišova obhájce Michaela Bartončíka je tato výpověď irelevantní. A to z toho důvodu, že se svědek vyjadřuje k událostem roku 2013, zatímco skutkově obžaloba končí v roce 2010.

Tento názor nesdílím. Už jen fakt, že soudce tento výslech připustil, znamená, že ho za irelevantní nepovažuje. Navíc ve spojení s ostatními důkazy taková výpověď může potvrzovat verzi obžaloby – tedy, že převod akcií na osoby spřízněné s Babišem byl pouze účelový, aby FČH dotaci získala. Fakticky ale o všem na FČH nadále rozhodoval Babiš, resp. Agrofert. Dle mého názoru jde tedy naopak o relevantní svědectví, protože soudu umožňuje pochopit celkový sled událostí, včetně toho co se dělo před čerpáním dotace i poté.

Na FČH se vždy počítalo se soukromou vilou pro Andreje Babiše a jeho blízké

Z následné výpovědi architekta Jiřího Javůrka jsme se dozvěděli, že Čapí hnízdo mělo být původně menší a mělo jít o soukromý areál Babiše a jeho rodiny. Babiš se ale údajně pro projekt nadchnul, a tak došlo k rozšíření původních plánů. Samozřejmostí přesto zůstávala vila pro rodinné ubytování. Ohledně přípravy projektu se architekt Javůrek scházel s Babišem, který mu dával podklady k vypracování nákresu připravované stavby.

Nejzajímavější svědectví dnešního dne nicméně přinesl poslední ze svědků. Tím byl Jan Bareš, který působil jako stavební dozor na Čapím hnízdě. Podle něj se na Čapím hnízdě měla učit podnikat Babišova dcera (Bobeková). Bareš Babiše v počátcích upozorňoval, že je to ztrátový projekt, on ho však chtěl kvůli rodině zachovat. Provoz FČH je podle pana Bareše ztrátový dodnes.

Svědek Bareš: Pochyboval jsem, že FČH dotaci dostane

Podle Bareše se dotace chystala už v okamžiku, kdy bylo Čapí hnízdo součástí Agrofertu. Když se prý zjistilo, že Agrofert na dotaci nemá nárok, tak začal Babiš hledat cestu, jak z holdingu společnost vyvést, aby na ni nárok měla. Bareš také vypověděl, že mu Babiš říkal, že zajistí úvěr pro FČH a že to zaručí Agrofert, takže půjčku určitě dostanou. Babiš prý také dobře věděl, že dotaci dostane pouze malý a střední podnik.

Obžalovanou Nagyovou Bareš označil spíše jako lobbistku než odbornici na dotace, neboť její „schopností“ bylo dle jeho slov „vyjednat věci nad rámec pravidel“. Domnívá se také, že finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková, která k soudu dnes po řádné omluvě nedorazila vypovídat, pomáhala i s účetnictvím Čapího hnízda.

Bareš několikrát zopakoval, že o splnění podmínek čerpání dotace pro farmu Čapí hnízdo pochyboval. Dodal, že soukromá vila Babiše v areálu Čapího hnízda se musela na popud pracovnic dotačního úřadu z dotačního projektu vyškrtnout.

Svědecké výpovědi 8. dne hrají do karet obžalobě

Dnešní svědectví odkryla mnohé o historii Čapího hnízda. Zejména je patrné, že svědci se shodují na opravdu výrazném vlivu Andreje Babiše na podobě Čapího hnízda, a to jak před samotnou stavbou, tak během její realizace a i po jejím dokončení (viz zadání a výběr podoby propagačních materiálů apod.). Tento rozhodující vliv na klíčové otázky financování výstavby a provozu přitom Babiš uplatňoval i přesto, že dle jeho slov mu Čapí hnízdo nikdy nepatřilo.

Svědecké výpovědi dokreslují, že zde byla zřejmá snaha upravit projekt i korporátní strukturu FČH s cílem na dotaci dosáhnout a že všichni zúčastnění dobře věděli, co a proč dělají. Svědecké výpovědi 8. dne procesu tedy jednoznačně podporují verzi obžaloby. Uvidíme, jak se k nim obhajoba postaví.

Autor je advokátem kanceláře Kučera & Associates.

Pokračování 5 / 5

Soud s Babišem nabírá obrátky! Klíčový svědek odmítl vypovídat a nevěrohodné svědectví manažera

Jiří Kučera 30. září 2022 • 17:00

 

 

Soud k Čapímu hnízdu: Expremiér Andrej Babiš (ANO) (30.9.2022) Soud k Čapímu hnízdu: Expremiér Andrej Babiš (ANO) (30.9.2022) | Blesk:FOTO: Jiří Koťátko / CNC

Devátý den soudního líčení v kauze údajného dotačního podvodu na farmě Čapí hnízdo završil druhý týden procesu. Ve spolupráci s advokátní kanceláří Kučera & Associates přinášíme právní analýzu dění v soudní síni. Klíčový svědek odmítl vypovídat a paní Nagyová se ohradila proti svědectví, které naznačuje, že podváděla úmyslně.

Klíčový svědek 9. dne soudu s Andrejem Babišem odmítl vypovídat. Bývalý manažer Čapího hnízda Tomáš Rak jako důvod uvedl obavu z toho, že by svou výpovědí mohl sám sobě způsobit riziko trestního stíhání. Protože ale byl Rak mnohými svědky zmiňovaný, přečetl soudce protokoly o jeho výpovědích z přípravného řízení.

Obzvláště zajímavá byla jeho druhá výpověď, ze které vyplynulo, že v rámci prvního výslechu zatajil některé informace, protože měl obavu o své zdraví a zdraví své rodiny. V této výpovědi pak zaznělo, že dle názoru pana Raka to byl právě Andrej Babiš, kdo fakticky řídil FČH a spolu s holdingem Agrofert byli skutečnými vlastníky, ačkoliv k tomu žádné přímé důkazy nemá.

Uvedl také, že Andrej Babiš ho na farmu přijal a řídil jej. V té době měl také za to, že Andrej Babiš je jediným majitelem FČH. Tomáš Rak rovněž uvedl, že před výslechem ho kontaktovali advokáti Andreje Babiše, aby korigovali to, co bude před policií vypovídat.

To jsou velmi zásadní zjištění, neboť naznačují, že zde v minulosti byla snaha ovlivnit tohoto svědka. Také se otevírá prostor pro spekulace, zda za dnešním odmítnutím výpovědi nestojí něco víc, než jen vágní obava z vlastního trestního stíhání.

Výpověď tehdejšího manažera FČH nepůsobila věrohodně

Potom co Tomáš Rak vypovídat odmítl, přišel na řadu člen představenstva IMOBY a bývalý manažer Čapího hnízda František Šlingr. V rámci své výpovědi popsal ztrátu důvěry v pana Raka a popsal také reklamu na Čapím hnízdě. Ta byla podle něj v pořádku a cena byla obvyklá. Dle Šlingra do jeho rozhodování nikdy nezasahoval ani pan Babiš, ani paní Nagyová, přestože o Agrofertu hovořil jako o strategickém partnerovi.

V rámci své výpovědi se ale tehdejší manažer FČH Šlingr dostával do úzkých, a to když nedokázal přesvědčivě odpovědět na otázky položené soudem. Jeho zjevná neochota odpovědět na některé soudem položené otázky přitom rozčílila i samotného soudce, který zřejmě poprvé během procesu ztratil trpělivost.

Na některé otázky zase odpovídal velmi zvláštně. Například na dotaz, jak se mu prokazovali advokáti zastupující akcionáře (které neznal) odpověděl, že nijak, protože neměl důvod jim nevěřit. Jinými slovy říká, že jako odpovědný manažer se prostě spokojil s tím, že někdo přišel a řekl, že zastupuje akcionáře, a Šlingr mu bez dalšího věřil a nechal ho rozhodovat o klíčových otázkách společnosti. To je nejen podezřelé, ale také faktické přiznání hrubého zanedbání péče řádného hospodáře.

Celkově pak jeho svědectví nepůsobilo vůbec věrohodně a vykazovalo znaky účelově naučené výpovědi. 

Svěděk Mikyna: na FČH jsem pracoval pro IMOBu a žádnou reklamu jsem neviděl

Dále vypovídal Jaroslav Mikyna, který měl na Čapím hnízdě vykonávat technický dozor investora. Zajímavé je, že dle jeho slov měl podepsanou smlouvu se společností IMOBA a z dostupných smluv také vyplývá, že se na stavbě angažoval od počátku výstavby až po kolaudaci. Uvedl také, že během svého působení na stavbě žádnou reklamu nikdy neviděl.

Na otázku soudu, zda věděl, komu patřila farma, odpověděl, že neví. Soudce mu tedy předestřel jeho výpověď z přípravného řízení, kde Mikyna uvedl, že patřila Andreji Babišovi. Na tuto skutečnost reagoval tak, že se jednalo pouze o jeho osobní dojem, ale že neví komu farma skutečně patřila.

Před soudem vypovídal také ornitolog Pavel Křížek, který vypověděl, že během jeho návštěv na Čapím hnízdě nabyl jednoznačně dojmu, že areál spadá pod Agrofert. Doslova uvedl, že „Agrofert tam na vás koukal všude“. Rovněž vypověděl, že se v areálu osobně setkával s Andrejem Babišem.

Následně vypovídal provozní šéf FČH Jan Gavenda, který potvrdil, že objekt Vila užívala vždy výhradně rodina Andreje Babiše, který v ní příležitostně pobýval jako host, avšak na základě nájemní smlouvy. Gavenda dodal, že sám žádný vliv Andreje Babiše na vedení FČH nevnímal. Představenstvo prý Babiš neovlivňoval.

Jana Nagyová se ohradila proti čtvrtečním výpovědím 

K provedeným důkazům se vyjádřila také obžalovaná paní Nagyová, která popřela, že by pana Raka přijímal na FČH přímo pan Babiš. Dle jejích slov ho přijímal Josef Nenadál. Vrátila se také ke čtvrteční výpovědi pana Bareše, který uvedl, že všichni věděli, že FČH nemá na dotaci nárok a že to byla paní Nagyová, kdo měl dotaci tzv. „vylobbovat“, tedy ji zajistit i nad rámec daných podmínek. Podle paní Nagyové dotaci není možné „vylobbovat“ a svědek prý celou věc jen „špatně pochopil“.

Jelikož si obhajoba nestandardně „vydupala“ opakované předvolání svědka Bareše a zároveň je zde jak na straně obhájců, tak i samotných obžalovaných potřeba komentovat jeho výpověď (za což byl dnes obhájce Bruna soudem napomenut) je zřejmé, že se jedná o velmi důležitého svědka, který je pro obhajobu zároveň značnou hrozbou.

Není se čemu divit. Bareš totiž jako jediný poskytl soudu informace, ze kterých lze usuzovat, že paní Nagyová si mohla být dobře vědoma toho, že FČH nesplňuje podmínky dotace a jednala tedy úmyslně a záměrně, když v žádosti o dotaci i následně ve smlouvě o dotaci uváděla nepravdivé údaje, resp. podstatné údaje zamlčela.

To samozřejmě ohrožuje strategii obhajoby, která zřejmě bude chtít soud přesvědčit o tom, že paní Nagyová úmyslně nejednala, neboť sama byla ohledně prohlašovaných či zatajených informací v omylu.

Kauza tedy nabírá na obrátkách a bude zajímavé sledovat, co nového přinesou říjnové jednací dny.

Autor je advokátem kanceláře Kučera & Associates.