nahoru

Chystané návrhy na úpravu exekucí: Hrozí kolaps právního státu a návrat do devadesátých let

red 6. dubna 2020 • 14:00
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
• foto: 
Profimedia.cz

Exekutorská komora ČR pozitivně hodnotí, že se stát snaží v době nouzového stavu, způsobeného onemocněním COVID-19, pomoci osobám postiženým touto epidemií. Změny v legislativě by však i v takovém případě měly být vedeny rozumem a nikoli emocemi. Zvažovaná opatření, jako je moratorium na provádění exekucí až do srpna 2020, můžou znamenat významné ohrožení právního systému a návrat k devadesátým létům.

„V tuto chvíli nejde v první řadě o to, zda exekutoři přijdou či nepřijdou o prostředky, jde především o možný kolaps celého právního systému. Tohle zdaleka není problém jen vymáhacího práva, může docházet i k zavalení soudů a ve finále ke ztrátě důvěry ve stát jako garanta vymahatelnosti práva,“ říká prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil.

Navrhované změny můžou fatálně postihnout věřitele a způsobit řetězec druhotných platebních neschopností. „A nebavíme se o finančních institucích. Bavíme se o minimálně desítkách tisíc živnostníků, kteří například nedostali zaplaceno za odvedenou práci. Nebo o zaměstnancích, kterým dluží bývalý zaměstnavatel mzdu. Tu sice vysoudili, ale teď mají smůlu. Z věřitelů se tak mohou stát brzy dlužníci, a to určitě stát nechce,“ doplňuje Plášil.

Návrh jde zcela nad rámec vyhlášeného nouzového stavu

Plošné přerušení exekucí by znamenalo, že soudní exekutoři nemohou vykonávat exekuční činnost po dobu pěti měsíců. Mají přitom osobní zodpovědnost za vedení agendy, kterou jim svěřil stát, za své zaměstnance a své úřady, budou muset razantně omezit činnost, propouštět zaměstnance i uzavírat úřady. Tento stav bude pro soudní exekutory likvidační a bude představovat důvod k rezignaci. Situaci odnesou i povinní, jejichž exekuce nebude mít kdo řešit. Bez efektivního vymáhacího orgánu se může veřejnost důvodně obávat návratu ke stavu tzv. divokých 90. let, kdy vymáhání pohledávek probíhalo často nelegálním a násilným způsobem. „Právní stát nemůže rezignovat na vládu práva a jeho vymahatelnost. Není přitom důvodu, proč by o odkladech exekuce nemělo být rozhodováno individuálně, neboť každého zasáhl současný stav jiným způsobem,“ říká Vladimír Plášil.

V tomto duchu EKČR také vyzvala soudní exekutory, aby se v maximální míře snažili vyhovět žadatelům o splátkový kalendář a dále postupovali maximálně vstřícně při posuzování návrhů na odklad exekučního řízení.  Toto opatření dle zjištění EK ČR funguje dobře. Kromě toho EK ČR navrhla 6 bodů, jak rychle ulevit povinných v současné těžké době (jejich soupis je uvedený níže). Stát by se rovněž měl snažit regulovat nebankovní sektor tak, aby nedocházelo k nemravnému navyšování jistin a příslušenství.

Stát nepřípustně zvýhodňuje své postavení oproti ostatním věřitelům

Chystaná vládní opatření by měla také reagovat na aktuální stav s ambicí poskytnout okamžitou úlevu nebo pomoc. Předložený návrh však k vytyčenému cíli nesměřuje. Navrhované změny se netýkají jenom aktuálního stavu, ale obsahují dlouhodobé a systémové změny procesu vymáhání, tedy změny, které by jednoznačně neměly být přijímány v rámci zkráceného jednání ve stavu legislativní nouze (vynětí některých příjmů z exekuce, stanovení nových podmínek pro dražby nemovitých věcí apod.).

Exekutorská komora ČR upozorňuje na skutečnost, že způsob, kterým mají být změny přijaty, nelze považovat za ústavně konformní. Návrh jde zcela nad rámec vyhlášeného nouzového stavu a obsahově ani neodpovídá krizové legislativě. Nadto se mají pozastavit pouze civilní exekuce, avšak exekuce vedené ve prospěch státu (daňové, správní) mají být vykonávány i nadále. Tím stát nepřípustně zvýhodňuje své postavení oproti ostatním věřitelům. Většinu navržených změn je třeba projednat ve standardním legislativním procesu tak, aby k nim mohly být řádně a s rozmyslem uplatněny připomínky. To platí obzvláště u tohoto návrhu, který je způsobilý uvrhnout celou zemi do hluboké právní a ekonomické recese.

6 návrhů EK ČR, jak ulevit lidem postiženým epidemií:

  1. Dočasné omezení vyklizení prostor k bydlení
  2. Dočasné odložení dražeb movitých věcí
  3. Dočasné zvýšení částky, která nepodléhá exekuci na movité věci 
  4. DPH
  5. Příslušenství
  6. Započítávání na jistinu

red
Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.