nahoru

Sběr lesních plodů loni významně omezilo sucho a kůrovec. Češi nasbírali "jen" za 4,57 miliardy korun

Jiří Štefek 15. července 2019 • 14:20
Maliny
Maliny
• foto: 
Kateřina Moravcová, Jitka Pecharová, Slávka Červená, Jiří Čada,

Češi jsou tradičním národem chodícím pravidelně do lesa a vyhlášenými sběrači lesních plodů. V loňském roce však tato jejich vášeň čelila krajně nepříznivým podmínkám, a to především v podobě rozsáhlého sucha a kůrovcové kalamity ničící lesní porosty. To se projevilo i v celkovém množství a hodnotě nasbíraných lesních plodů. Podle statistik týmu profesora Luďka Šišáka z České zemědělské univerzity loni Češi nasbírali 27,9 tisíce tun lesních plodů za 4,57 miliardy korun.

Oproti předchozímu roku 2017 se tak jednalo o razantní sešup. Tehdy si Češi přinesli z lesa 41,3 tisíce tun hub a lesního ovoce v celkové hodnotě 6,64 miliardy korun. Za 25 let, co tým profesora Šišáka tyto statistiky zpracovává a poté i vkládá do vládní zprávy o stavu lesů v České republice, byl nejhojnější rok 2013. Tehdy v něm Češi nasbírali 53,1 tisíc tun lesních plodů za 7,66 miliardy korun.

V loňském roce si Češi z lesů domů nejvíce nosili houby (16,5 tisíce tun v hodnotě 2,88 miliardy korun), které následovaly borůvky (6,2 tisíce tun za 903 milionu korun) nebo maliny (2 tisíce tun za 325 milionů korun). Mezi další sledované plodiny pak patřily ještě ostružiny, bezinky a brusinky.

Vlastní sběr prvotních dat a zjištění vstupních podkladů pro vyhodnocení dat a zpracování výsledků Šišákům tým prováděl v období od 23. listopadu do 3. prosince loňského roku. "Časové období i metodika sběru dat včetně dotazníku byla obdobná jako v minulých letech tak, že zajišťuje potřebnou kompatibilitu vstupních dat a podkladů v roce 2018 v časové řadě s předchozími roky šetření. Cílem bylo zjistit množství sbíraných lesních plodů a povědomí o ceně lesních plodů," uvedl Šišák. Z podrobnějších dat například vyplývá, že každý Čech průměrně jde za rok do lesa dvacetkrát. Nejvíce se tak děje ve středočeském kraji, což výzkumníci přičítají blízkosti hlavního města Prahy.

Sběr lesních plodů je národní vášní, kterou lze v případě jejich prodeje vydělat i nemalé peníze. Například z dat Šišákova týmů vyplývá, že od roku 1994 Češi v lese nasbírali lesní plody již za 103,73 miliardy korun.

Diskuse ke článku