nahoru

Nové postupy pro dětské zubní lékařství doplní chybějící doporučení

Prezentace klienta 11. prosince 2014 • 00:05
• foto: 
ACFF

Přední odborníci českého a slovenského zubního lékařství položili v Praze základ novým doporučeným postupům v prevenci zubního kazu u dětí. Tento krok, který iniciovaly Česká lékařská společnost JEP, Česká společnost pro dětskou stomatologii a Aliance pro budoucnost bez zubních kazů pro střední a východní Evropu, by měl v dlouhodobém horizontu významně pomoci zlepšit stav chrupu u dětské populace. Ten zatím v mnoha ohledech zaostává za západoevropským průměrem.   

Ačkoliv doporučené postupy pro určité oblasti léčby v dětské stomatologii máme, komplexní a závazný dokument podložený konkrétními klinickými studiemi a výzkumem neexistuje. Výsledkem chybějící metodiky jsou odlišné postupy při léčbě na různých pracovištích a roztříštěná snaha o zlepšení ústního zdraví u dětí a mládeže. To by se mělo v budoucnu změnit,“ uvádí prof. MUDr. Zdeněk Broukal, předseda stomatologické společnosti ČLS JEP, a dodává: „Dnes se tedy chceme opřít o poznatky ověřených klinických studií v oblasti prevence orálních onemocnění, zaměříme se na prevenci a léčbu zubního kazu nebo remineralizační prostředky v léčbě iniciální kazivé léze.“

Foto ACFF

Doporučené postupy by měly vzniknout ve spolupráci s nedávno vzniklou Aliancí pro budoucnost bez zubních kazů pro střední a východní Evropu. Podle této mezinárodní iniciativy odborníků by všechny děti narozené po roce 2026 měly celý svůj život prožít bez větších zubních kazů, které by se musely opravit plombou. „Zubní kaz má téměř polovina pětiletých dětí v Česku a mezi mladistvými jsou to skoro dvě třetiny. Proto se dnes scházíme, abychom učinili zásadní krok směrem k dohodě o závazných postupech prevence a léčby zubního kazu v dětském věku,“ uvádí doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc. ze Stomatologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové a zástupkyně Aliance pro Českou republiku.

Dalším krokem bude formulace konkrétních doporučení pro jednotlivé věkové skupiny dětí. Podle odborníků by takový dokument mohl vniknout už na jaře příštího roku. 

Více informací naleznete na www.allianceforacavityfreefuture.org.Klíčová slova: komerční prezentace, ČLS JEP