Padák

Padák Zdroj: Marek Douša

STEVE FISHER, Američan v Praze: Důležité sdělení pro zaměstnance

Vážení kolegové! S radostí Vám oznamuji, že se novým vedoucím oddělení řízení výkonnosti zaměstnanců s okamžitou platností stává pan Marek Bělohlávek. Marek nahrazuje Bedřicha Ptáčka, který včera náhodou vypadl z okna své kanceláře ve 14. poschodí a pád nepřežil (viz moje předchozí e-mailové sdělení).

 

Ve své nové funkci bude Marek odpovídat za zvyšování výkonnosti našich zaměstnanců ve všech oblastech působení společnosti – včetně výroby, marketingu, prodeje, služeb zákazníkům a ničení našich konkurentů všemi dostupnými prostředky.

 

Prvním úkolem, na nějž bude muset Marek zaměřit svou pozornost, je zkvalitňování údržby nemovitostí, zejména oprava rozbitého okna v bývalé Bedřichově kanceláři ve 14. patře, stejně jako výměna rozbitých okenních tabulí ve 12. a 10. poschodí, kde jsme nedávno také ztratili cenné kolegy. Nové obsazení těchto dvou postů bude oznámeno v nejbližší budoucnosti.

 

Marek k nám přichází ze společnosti Tvrdolín, s. r. o., kde pět let zastával funkci viceprezidenta pro zastrašování personálu. Do nové funkce si přináší vynikající hodnocení v oblasti lidských zdrojů i bohaté zkušenosti v náboru, výcviku a kariérním postupu zaměstnanců, jakož i na poli zaměstnaneckých defenestrací.

 

Ve své nové roli bude Marek řídit naši motivační kampaň pro zaměstnance s názvem IKAROS. Ta je zaměřena na zvýšení celopodnikové produktivity práce do konce tohoto roku o 200 %. Rád bych zde poděkoval oddělení lidských zdrojů za vytvoření inspirativního hesla celé kampaně, které zní: „Nebo uvidíte!“

 

Jistě jste si už všimli plakátů na tuto kampaň, jež jsou rozvěšeny po celé budově. Je na nich zobrazen Ikaros, známá postava z řecké mytologie, jak prolétá oknem jedné z našich kanceláří a zoufale se snaží mávat svými umělými křídly, tedy přesněji jejich pahýly, které mu zbyly po průletu okenní tabulí.

 

Další významnou iniciativou, již bude Marek řídit a vést, je náš inovační program zvaný „domácí kancelář“. Ten umožní našim zaměstnancům vzít si, z osobních či rodinných důvodů, jednou týdně práci domů. Pokud máte o tuto novou a zajímavou možnost zájem, spojte se se svým přímým nadřízeným, který s vámi okamžitě rozváže pracovní smlouvu.

 

Rád bych využil tuto příležitost a vyzdvihl a pochválil několik členů našeho týmu za jejich pozoruhodné aktivity a pracovní úspěchy.

 

Nejprve bych chtěl smeknout před Aloisem Huňáčkem z oddělení zákaznických vztahů, jenž se nedávno rozhodl vyřešit stížnost jednoho nespokojeného zákazníka nejen nabídkou plné refundace částky zaplacené za zboží, ale i slevou na další nákup. Poslední rozloučení s Lojzíkem se bude konat tento čtvrtek v 10 hodin v pohřebním ústavu Pegas v Motole. Vzhledem k rozsáhlým zraněním zesnulého proběhne obřad u zavřené rakve. Jelikož se poslední rozloučení koná v pracovní době, doporučujeme květiny a věnce zasílat pouze kurýrem.

 

Za druhé, posílám srdečné poděkování – a zároveň přání co nejrychlejšího uzdravení – Aleši Mikuličkovi z našeho výzkumného a vývojového oddělení. Aleš vynalezl metodu prodlužující životnost baterií našich výrobků z jednoho roku na tři. Nepochybuji o tom, že Aleš bude schopen i nadále využívat svůj potenciál geniálního vynálezce i ve své další náročné práci, kdy se bude muset obejít bez prstů na rukou.

 

Konečně, přibližně za 10 vteřin – pokud čtete toto sdělení standardní rychlostí – ti z vás, kteří pracují na jižní straně budovy, se mohou podívat z okna své kanceláře a zamávat na rozloučenou Heleně Paříkové z oddělení fakturací, jež tento měsíc proplatila všem našim dodavatelům faktury do 90 dnů po jejich obdržení, a nikoli – jak jsem určil v nedávném nařízení účtárně – do 120 dnů od převzetí faktury. Helena Vám jistě taky zamává, nebo alespoň divoce zamáchá rukama během průletu kolem Vašeho okna.

 

Děkuji všem za pozornost, kterou věnujete tomuto sdělení. Společně uvítejme Marka v našem středu a popřejme mu co nejvíc pracovních úspěchů. Jsem si jist, že náš tým výrazně posílí.

 

„Nebo uvidíte!“

 

Se srdečnými pozdravy

Váš šéf