Kumbh Mela

Kumbh Mela Zdroj: Jan Šibík

Kumbh Mela
Kumbh Mela
Kumbh Mela
Kumbh Mela
59
Fotogalerie

Indická Kumbh-Mela aneb Největší mela lidí na světě

Až sto milionů věřících se podle leteckých odhadů BBC letos sjelo na největší hinduistickou pouť i shromáždění lidí na světě - z toho čtyřicet milionů v jediný den, kdy se Jupiter nachází ve výjimečné hvězdné konstelaci.

 

Právě v tomto krátkém časovém úseku, jenž letos nastal brzy ráno desátého února, má totiž očistná koupel v posvátné řece Ganga nejposvátnější účinek.

 

Řečeno laicky bez hinduismu: jako člověk v podstatě bez hříchů by z jinak hnědé a jedovaté vody Gangy, do níž Indové házejí i ostatky spálených mrtvých, vylezl i kmotr Roman Janoušek.

 

Po dvanácti letech se letošní Kumbh-Mela znovu konala v posvátném městě Illahabád ležícím u tzv. Sangamu, tedy soutoku posvátných řek Gangy a Jamuny. Právě kolem něj vyrostlo na několik týdnů obří stanové město, do nějž své náboženské guru, často připomínající bollywoodské herce, následují miliony věřících sdružených v Indii do mnoha škol jógy. S nimi pak nonstop meditují a v nastalý den smývají v posvátné vodě nejen hříchy, ale i pozemský cyklus život a smrti.

 

 

Pro Evropana ale Kumbh-Mela není jen největší náboženské procesí na světě. Mnohem zajímavější je událost nahlížet jako výjimečnou sondu indické společnosti, jež za posledních dvacet let prošla rapidními socioekonomickými změnami. K Sangamu se totiž sjede kompletní demografický vzorek Indie: stále příliš úzká movitější vrstva zbohatlá na nedávném ekonomickém vzestupu země, chudší střední třída, ale i největší nuzáci, kteří nemají nic než mnohdy zapáchající špinavé hadry na sobě.

 

A samozřejmě i sádhuové, nazí muži pomazaní popelem se zakroužkovanými penisy; ti si často jako formu nejvyššího pokání před božstvem deformují tělo žitím na jedné noze či na hlavě, případně jinou tělesnou bolestí. Navíc se kvůli bohům vzdávají veškerého materiálna, včetně práce. V žádném případě však nejde o nahé „bezdomovce“: zaprvé se jim říká „svatí“ muži a zadruhé i movití Indové stále považují za čest dát jim almužnu. Ostatně je to pro ně levnější i pohodlnější.

 

Letošní rekordní Kumbh-Mela nakonec měla i tragický konec. Záhy poté, co ze sebe smyli smrt, se téměř čtyřicet lidí ušlapalo, když se na nádraží zřítila lávka pro pěší a v milionovém davu vypukla panika.