Časuji, časuješ, časuje. Časujete správně?

Časuji, časuješ, časuje. Časujete správně? Zdroj: koláž reflex.cz

Kvíz z českého jazyka : Časuji, časuješ, časuje. Časujete správně?

Slovesa jsou slovní druh, který vyjadřuje děj, činnost, stav nebo změnu stavu. To vám patrně řekla paní učitelka ve 2. třídě ZŠ. V dalším ročníku se dozvídáme, že slovesa svými tvary vyjadřují několikero mluvnických kategorií – osobu, číslo, způsob, čas, rod a vid. Z toho také plyne, že slovesa se ohýbají, přesněji časují, a to podle svých vzorů, které jsou sdružovány do pěti slovesných tříd. Pořád se chytáte? Posíláme gratulace paní učitelce. Vy si své znalosti ověřte v praxi a zkuste se vyhnout i těm nástrahám, o kterých jste ani ve škole neslyšeli.