Zdroj: ARTENDR

Průvodce dotacemi: Jak zafinancovat váš projekt?

Dotace v současnosti představují jednu z nejčastějších možností, jak financovat projektový záměr domácností, obcí, měst i soukromých společností. Ať už se jedná o opravy či rekonstrukce stávajících budov a zařízení nebo pořízení a výstavbu nových. Z dotací tak lze například zateplit rodinný dům nebo školu, opravit silnici, vybudovat nový chodník i postavit nový dům pro seniory.

Dotace

Pojmem dotace lze z ekonomického hlediska chápat jako peněžitý dar, jehož poskytovatelem může být město, kraj, ministerstvo či jiná organizace v ČR; případně  evropské fondy a instituce. Podmínky poskytování jsou jasně vymezené. Každý dotační program má svá specifika a splnění jeho  podmínek vyžaduje důkladnou přípravu. Problematika dotací je poměrně komplikovaná a pro laika není úplně snadné se v ní zorientovat. Je tedy vhodné obrátit se na odborníky.

Dotační průvodce

V roli dotačního průvodce vystupuje specializovaná firma se zkušenostmi, jež žadatele provede celým dotačním řízením. Dotační průvodce na sebe převezme kompletní administrativní zátěž spojenou s vyřizováním dotací, přípravou a řízením projektů i financováním; ochrání žadatele od zbytečných problémů a zbaví jej možných rizik. Dále sleduje nové dotační výzvy a vyhodnocuje zkušenosti z vlastní praxe. Jednou z takových společností je Artendr. Zajistí dotace, projekty a veřejné zakázky na klíč. Její jednatel PhDr. Bc. Marek Semerád sám osobně jako starosta obce Cerhenice prošel dotačním řízením bez jakýchkoli předchozích zkušeností. Z vlastní zkušenosti tedy ví, jak je v tomto případě celý proces náročný. Tím, že si vše vyzkoušel „na vlastní kůži“, dokáže nyní pomoci ostatním, aby nemuseli absolvovat zdlouhavé vyřizování a měli jistotu, že dotační peníze získají.

Spolupráce s dotačním průvodcem

Navázání kontaktu a spolupráce s dotačním průvodcem není složitá. Společnost Artendr má všechny základní informace uvedené na svém webu. Stačí odeslat formulář pro nezávaznou konzultaci s uvedením základních požadavků. Projektoví manažeři si připraví potřebné podklady a domluví osobní konzultaci. Na informační schůzce potom žadatel sdělí své představy, dle nichž odborníci vyberou nejvhodnější titul přímo „na míru". Po schůzce žadatele informují o podrobnostech k průběhu řízení prostřednictvím mailu. Tým odborníků zařídí potřebné dokumenty a na jejich základě podá žádost. Je-li vše v pořádku, poskytovatel vydá „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“. Navazující závazný dokument stanoví celkové náklady, výši dotace, spoluúčast žadatele, závazné parametry a termíny pro realizaci s doložením jejího vyhodnocení. Závěrečnou fázi představuje splnění požadavku na udržitelnost.

Spolupráce znamená úspěch

Pravidla vyhlášených výzev včetně plnění podmínek dotačních programů jsou přísná, avšak spolupráce s dotačním průvodcem dává žadateli téměř stoprocentní jistotu úspěšnosti získání dotace k financování svého projektu.