Karel Veliký se dožil na svou dobu úctyhodného věku 72 let.

Karel Veliký se dožil na svou dobu úctyhodného věku 72 let. Zdroj: Životy slavných, Mall.tv, Czech Video Center, a.s.

Karel Veliký kladl velký důraz na vzdělanost. Sám však neuměl psát ani číst.
Karel Veliký miloval ženy.
Karel Veliký kladl velký důraz na vzdělanost. Sám však neuměl psát ani číst.
Podpis Karla Velikého.
19
Fotogalerie

Karel Veliký: Neuměl číst ani psát, přesto se stal císařem

Karla Velikého známe z učebnic dějepisu jako prvního císaře Svaté římské říše, který (naštěstí pro žáky) nastoupil na trůn v dobře zapamatovatelný rok 800. Když zkoumáte život muže, který se narodil 2. dubna 748, tedy před 1275 lety (jiná prameny, ale uvadějí také roky 742, 747 nebo 751, je to holt dávno), zjistíte, že i tak nudně vyhlížející epocha jako raný středověk, mohla dát světu pozoruhodnou excentrickou osobu. Dožil se na svou dobu úctyhodného věku (asi 66 let, přesně to říct nelze) a se svými zhruba 186 centimetry byl úplným obrem.

Tak předně, Karel Veliký byl opravdu výjimečným panovníkem – ohněm a mečem vytvořil největší středověkou říši Evropy sahající od Severního moře až po Pyreneje a Řím. Mimo jiné je první a poslední v dějinách, komu se podařilo do jednoho státního útvaru sloučit území dnešního Německa a Francie. Proto se bere za prvního sjednotitele starého kontinentu a někdy se mu také přezdívá „Otec Evropy“.

Také se mu podařilo říši udržet pohromadě díky reformám, kterým dnes říkáme „karolinská renesance“. Sjednocení měr a vah (který v anglosaském světě je živý dodnes), nový peněžní systém (ve Francii používaný do Velké revoluce), důraz na školy a vzdělanost. Kdo se chtěl podílet na správě říše, musel umět číst a psát. Paradoxní je, že sám Karel se – i přes ohromnou snahu – nenaučil psát (a zřejmě ani číst) a musel se podepisovat důmyslným obrázkem-monogramem, který ho naučili jeho rádcové. Zřejmě trpěl dyslexií a dysgrafií.

Také se vymykal soudobým standardům sexuálním apetitem – zvlášť na to, že raně středověká Evropa už byla sešněrovaná přísnými náboženskými pravidly a on sám – coby císař Svaté říše římské – měl být bdělým ochráncem víry celého západního světa. Kromě toho, že měl postupně 4 manželky (z nichž dvě zemřely, ale dvě prostě zapudil, protože už se mu politicky nehodily), tak měl současně mnoho konkubín, které historie zná i jménem. Nakonec zplodil nejméně 17 dětí – včetně těch s konkubínami – a jestli jeho současníci uznávali jeho vojenské a politické zásluhy, už krátce po jeho smrti se začalo říkat, že teď se jeho „varlata musí smažit v pekle“. Více o osobnosti Karla Velikého se dozvíte v nové epizodě Životů slavných.