Zdroj: Pojišťovna VZP, a.s.

Cestovní pojištění by mělo být v dnešní nejisté době samozřejmostí
Na cestovatelském semaforu se dozvíte, jaké je v dané zemi riziko onemocnění koronavirem
Nezapomeňte na cestovní pojištění
4
Fotogalerie

Cestování během pandemie? Poradíme, jak se účinně pojistit

Obecně se v souvislosti s aktuálním vysokým rizikem nákazy koronavirem v Evropě, ale i mimo ni, cestování  nedoporučuje. Avšak pokud je cestování nezbytně nutné, je namístě se na cestu pojistit. Vhodné pojištění pomůže s náklady na léčbu v zahraničí i s úhradou stravy nebo ubytování. 

Cestovní pojištění od Pojišťovny VZP, a.s., (PVZP) nabízí kromě standardního pokrytí zdravotní péče v zahraničí i úhradu výloh spojených s nemocí covid-19. Více o něm ví místopředsedkyně představenstva Pojišťovny VZP, a.s., Ing. Halina Trsková.

Jaké jsou výhody cestovního pojištění od PVZP? Podle jakých kritérií se posuzuje míra rizika v cílové oblasti?

Cestovní pojištění od PVZP ryje veškeré náklady spojené s onemocněním covid-19 a s případnou karanténou kdekoliv na světě, včetně rizikových zemí. Při plánování cesty do zahraničí je třeba věnovat pozornost cestovní mapě Ministerstva zahraničních věcí (MZV ČR) – tzv. semaforu, kde jsou všechny evropské země podle míry rizikovosti označeny zelenou, oranžovou a červenou barvou.

Na cestovatelském semaforu se dozvíte, jaké je v dané zemi riziko onemocnění koronavirem Na cestovatelském semaforu se dozvíte, jaké je v dané zemi riziko onemocnění koronavirem | Pojišťovna VZP, a.s.

Podmínky sjednání a výše léčebných výloh se v rámci Evropy odvíjejí od pravidelně aktualizovaných barev na semaforu. V případě mimoevropských zemí se podmínky pojištění stanovují podle konkrétních doporučení MZV ČR. Pro oranžově a zeleně označené oblasti platí, že veškeré úhrady léčebných výloh spojené s covidem-19 jsou úplně stejné jako při sjednání standardního cestovního pojištění. Náklady jsou plně hrazeny, i když klient onemocní v zemi označené červeně, tedy v destinaci, kam ministerstvo cestovat nedoporučuje. Ovšem pouze v případě, že byla cesta do této oblasti nezbytně nutná (služební cesty, studium nebo rodinné důvody).

Jak cestovní pojištění od PVZP funguje v praxi? V případě onemocnění covidem-19 v zahraničí pojišťovna hradí veškeré náklady, nebo jen do určité výše? Jak se situace posuzuje?

V případě, že klient uvízne v karanténě v zahraničí, kontaktuje asistenční službu a popíše svou situaci. Poté doloží lékařskou zprávu, že byl umístěn do karantény kvůli příznakům nemoci covid-19, a to i v případě, že se později onemocnění neprokáže. V tomto případě je z cestovního pojištění hrazeno 100 % výloh. Pokud má klient navíc sjednáno pojištění stornovacích poplatků, pomůže mu to v situaci, kdy musí nastoupit do preventivní karantény, aniž by vykazoval příznaky koronaviru. V tomto případě pojištění pomůžeme se všemi náklady až do výše 80 % ze sjednané pojistné částky.

Cestovní pojištění by mělo být v dnešní nejisté době samozřejmostí Cestovní pojištění by mělo být v dnešní nejisté době samozřejmostí | Pojišťovna VZP, a.s.

Co vše se započítává do výloh spojených s covidem-19?

V této nelehké době chceme našim zákazníkům ulehčit cestování alespoň tím, že budou mít jistotu, že je nenecháme ve štychu. Proto pomůžeme s úplně všemi náklady spojenými s onemocněním covid-19. V praxi to znamená, že financujeme ubytování v řádu několika dní až týdnů, které je klient nucen strávit v karanténě, a to včetně stravy. Stejně tak financujeme cestu zpět do ČR, pokud je termín a způsob dopravy jiný než původně plánovaný.