Blesk testoval alternativy ke klasickým cigaretám

Blesk testoval alternativy ke klasickým cigaretám Zdroj: archiv

Revoluce v kouření? V USA autorizovali první tabákový výrobek jako vhodný pro ochranu veřejného zdraví

Před dvaceti lety si nikdo neuměl představit, jak moc některé moderní technologie ovlivní a změní náš život. Například mobily či sociální sítě. Mohou ale technologie změnit i tolik diskutovanou věc jakou je kouření? Už dávno je jasné, že kouření klasických cigaret škodí zdraví, proto se objevují různé alternativy, které ovlivňuje právě technologický pokrok. Mají šanci na úspěch? Zvláště když už i globální tabákové společnosti v posledních letech tvrdí, že cigarety v budoucnosti “zahynou”? Z USA přišla nedávno v této souvislosti zajímavá zpráva, která může situaci změnit.

Někteří odborníci prorokují, že klasické cigarety budou stale více na ústupu, protože jejich prodej (a tím i cenu) ovlivňují nejrůznější přísné regulace a dlouhodobé celosvětové tažení na ochranu zdraví. Firmy i uživatelé proto hledají inovativní technologické alternativy, o kterých experti i lékaři vedou diskuse. Důvod? V České republice podle posledního průzkumu Státního zdravotního ústavu dnes kouří pravidelně či příležitostně téměř 25 procent dospělé populace.

Celosvětově je to pak více než miliarda lidí, a přestože jsou v mnoha zemích zavedeny tvrdé regulace, celkový počet kuřáků neklesá. I když kouření cigaret způsobuje řadu závažných onemocnění a zvyšuje riziko předčasného úmrtí, není s ním jednoduché přestat. Zcela se to podaří pouze 4 procentům lidí. Do průzkumu Státního zdravotního ústavu byly proto nově zařazeny také alternativy ke kouření cigaret, které podle některých studií představují pro zdraví kuřáků nižší riziko. Čísla ukázala, že elektronické cigarety u nás užívá 4,9 procenta osob a výrobky na zahřívaný tabák pak 3,2 procenta dotázaných. Tato čísla se přitom postupně zvyšují.

Další posun v tomto směru může představovat informace, že Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který je v USA nejvyšší instancí v oboru, autorizoval 7. července prodej zařízení na zahřívaný tabák IQOS ve Spojených státech s označením tabákový výrobek s modifikovaným rizikem. Jedná se o pouze druhý výrobek v historii, který od FDA obdržel tento typ autorizace a úplně první tabákový výrobek v kategorii, která se věnuje míře vystavení organismu škodlivým látkám. 

FDA je obecně při podobných rozhodováních přísná a vše pečlivě a dlouho zkoumá. Někdy bývá dokonce přísnější než orgány v Evropské unii. V Americe jde totiž také o to, aby se zamezilo budoucím možným soudním sporům, které bývají někdy vedeny o obrovské částky. Červencová autorizace IQOS v USA přitom umožňuje za účelem podpory veřejného zdraví prodej a marketing výrobku s doprovodným tvrzením týkajícím se snížení či absenci škodlivin, kterým je uživatel potenciálně vystaven. Podle dostupných studií IQOS, který se prodává už několik let i v České republice, produkuje při zahřívání tabáku až o 95 procent méně škodlivých a potenciálně škodlivých látek, než vzniká při kouření klasických cigaret. 

„FDA se prostřednictvím schvalovacího procesu pro tabákové výrobky s modifikovaným rizikem snaží zajistit, že informace týkající se snížení rizika v souvislosti s tabákovými výrobky, směřující ke spotřebitelům, jsou podložené vědeckými důkazy a zároveň srozumitelné,“ prohlásil k novému rozhodnutí Mitch Zeller, ředitel Centra pro tabákové výrobky americké FDA. „Údaje a informace, které předložila společnost Philip Morris International, ukazují, že prodej těchto výrobků s autorizovanými informacemi může pomoci dospělým kuřákům zcela zanechat kouření a tím snížit vystavení organismu škodlivým látkám,“ dodal Zeller.

„Autorizace představuje milník v oblasti veřejného zdraví a potvrzuje, že IQOS se zásadně liší od klasických cigaret a je pro dospělé kuřáky, kteří by i nadále pokračovali v kouření, lepší volbu,“ říká k verdiktu André Calantzopoulos, generální ředitel Philip Morris International (PMI).

Ne každý s podobnými názory souhlasí, protože i výrobky na zahřívaný tabák představují určité zdravotní riziko. I když jsou alternativou.

„E-cigarety a zahřívané tabákové výrobky reprezentují nejen alternativu pro strategie minimalizace rizik a škod, ale také alternativu pro léčebné postupy. Je zcela iracionální vidět to jinak, neboť máme přes půl století klinických zkušeností se stejným principem léčby v oblasti opiátových závislostí, nyní také v oblasti stimulancií a není důvod, aby to nefungovalo zde. První zkušenosti ukazují, že to funguje. Obecně bude v tomto oboru vždy problém s motivací pacienta a není možné to vyřešit tím, že budeme čekat, to by byl přístup z minulého století. Je třeba konat a je třeba konat ihned. Je třeba pracovat s čímkoli, co umožňuje něco smysluplného a pro pacienta pozitivního, něco, co snižuje rizika,“ řekl před časem k tomuto problému například profesor Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv navíc rozhodl, že bude nadále velmi podrobně sledovat, jakým způsobem je IQOS užíván v dospělé populaci a zda nedochází k zvýšenému nárůstu užívání mezi mladistvými, které je ze zdravotního i společenského hlediska nežádoucí. Právě možnost vyšší konzumace u mladých lidí uvádějí někteří kritici tohoto kroku. Jenže jak bylo řečeno, rozhodnutí FDA neznamená, že se jedná o bezpečný výrobek a společnost PMI nesmí ani v USA používat žádná další tvrzení v souvislosti s modifikovaným rizikem těchto výrobků. Stávající povolení je platné čtyři roky a po jeho vypršení musí společnost požádat o opětovnou autorizaci.

Některé vlády, jako například ve Velké Británii, dospěly k podobnému názoru jako FDA už před několika lety a doporučují dospělým kuřákům, kteří nehodlají přestat s kouřením, přejít od cigaret na méně škodlivé varianty. První radou ale zůstává přestat kouřit vůbec. V Česku je situace trochu jiná. Mnoho odborníků hovoří o vhodnosti používání alternativ, pokud se někdo trvale nemůže zbavit kouření cigaret. Úřady jsou v tomto směru opatrnější.

Někteří lidé navíc nevidí mezi různými formami užívání tabáku žádné rozdíly. I když jsou dost zásadní. Klasická cigareta hoří při velmi vysoké teplotě (je to až 800 stupňů celsia). U toho se uvolňují tisíce chemických látek (těch může být 6000 až 8000 tisíc a některé pořád nejsou vědecky dostatečně popsané), z nichž řada škodí lidskému zdraví. Pokud kuřák přejde na některou z alternativ, množství těchto škodlivin se podle studií snižuje, a to až o 95 procent. Důvodem je právě odstranění procesu hoření. To se děje v důsledku využití moderních technologií, jak jsme o tom hovořili na začátku. Je u toho opět nutné ale připomenout, že výrobky zahřívající tabák ani elektronické cigarety nejsou bez rizika.

Výrobky na zahřívaný tabák užívají dnes ve světě desítky miliónů lidí. Ten od PMI zhruba 15 milionů lidí, z toho i kolem 400 tisíc dospělých kuřáků v Česku, z nichž velká většina přestala kouřit cigarety. Velmi populární je IQOS v posledních letech především v Japonsku (tam už představuje kolem 18 procent celého trhu), Jižní Koreji, na Slovensku a v dalších zemích.

Po rozhodnutí americké FDA je tedy otázkou, zda v případě technologicky vyspělých tabákových výrobků přijdou v budoucnosti i další změny. Vyloučit to nelze. Pak by pro mnohé nemuselo znít tvrzení, že klasické cigarety jednou zmizí v propadlišti dějin, tak nerealisticky.