nahoru

Volby do krajů 2020 přehledně: Vše, co potřebujete vědět o kandidátech, kroužkování i výsledcích

mrb 30. září 2020 • 14:40
Volby
Volby
• foto: 
ČTK

Již 2. října se otevřou volební místnosti po celé České republice. Voliči si jako každé čtyři roky budou vybírat členy krajských zastupitelstev. Podívejte se na všechny důležité informace, které potřebujete vědět před volbami do krajů 2020.

Volební místnosti se otevřou v pátek 2. října ve 14 hodin. Hlas svému favoritovi ve volbách do krajských zastupitelstev můžete odevzdat během dvou dnů. V pátek je možné volit do 22 hodin, o den později jsou volební místnosti přístupné od 8 do 14 hodin. Termín voleb je tradičně stanoven prezidentem České republiky, který tak musí učinit nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Prezident Miloš Zeman oznámil termín letošních voleb v průběhu dubna. Krajské volby se konají každé čtyři roky.

Kdo může volit a kdo může být zvolen?

V krajských volbách může volit každý občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb, tzn. 3. října 2020, dosáhne plnoletosti. Kromě toho musí mít volič přihlášený trvalý pobyt v jedné z obcí, která spadá pod územní obvod daného kraje. Krajské volby 2020 se konají ve 13 krajích, v Praze se nevolí – pravomoci na úrovni krajského zastupitelstva má zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Zvolen může být člověk starší 18 let, který se o hlasy voličů uchází na kandidátce politické strany, hnutí nebo jejich koalice. Jednotlivé zastupitelské mandáty jsou poté rozděleny pouze mezi subjekty, které překročí volební klauzuli ve výši 5 % hlasů. Přepočet hlasů na mandáty probíhá na základě poměrného volebního systému prostřednictvím modifikované d΄Hondtovy metody. Zastupitelstva krajů mají 45, 55, nebo 65 křesel – podle velikosti kraje.

Svému oblíbenci pomůžete zakroužkováním

Jak volit v krajských volbách? Před volbami do krajských zastupitelstev obdržíte na adresu svého trvalého bydliště volební lístky. Každý kandidující politický subjekt má svůj vlastní hlasovací lístek. Neupraveným volebním lístkem dáváte hlas celé straně nebo hnutí. Zakroužkováním kandidátů udělujete konkrétním osobám preferenční hlas, čímž jim pomáháte dostat se vzhůru v rámci stranického pořadí. Kroužkování má smysl i u osob na čele kandidátky – svým hlasem jim tuto pozici pomáháte udržet.

Preferenční hlas udělíte zakroužkováním pořadového čísla kandidáta na hlasovacím lístku. Každý volič má maximálně 4 preferenční hlasy na jedné kandidátce. Kroužkovat kandidáty napříč různými politickými subjekty nelze – do obálky smíte vložit pouze jeden volební lístek, jinak je váš hlas neplatný. Pokud zakroužkujete více než 4 uchazeče o zastupitelský post, nebude k tomu přihlédnuto a váš hlas bude započítán celé straně či hnutí.

 

Využít můžete i voličského průkazu

Jestliže se v termínu voleb nenacházíte v místě svého trvalého bydliště, a tím pádem se nedostanete do volebního okrsku, kde jste zapsán ve volebním seznamu, můžete využít voličského průkazu. O voličský průkaz si zažádáte na obecním úřadu v místě svého trvalého bydliště. Je k tomu nutná písemná žádost s úředně ověřeným podpisem nebo elektronická žádost podaná přes datovou schránku. V obou případech musíte o voličský průkaz zažádat nejpozději do 7 dnů před konáním voleb. Pokud půjdete na úřad vyřídit žádost osobně, můžete tak učinit ještě dva dny před konáním voleb. V krajských volbách však můžete s voličským průkazem volit pouze v některém z okrsků na území kraje, kde máte přihlášený pobyt.

Občané žijící trvale v zahraničí mají v krajských volbách smůlu, voleb se zúčastnit nemohou. Nicméně mohou zažádat o voličský průkaz pro paralelně probíhající volby do Senátu Parlamentu České republiky.

Do volebních místností tentokrát s rouškou

Všudypřítomná opatření zavedená v důsledku pandemie koronaviru se nevyhnou ani krajským volbám 2020. Letošní volby budou doprovázet zvýšená hygienicko-protiepidemická opatření. Na voliče i volební komisi se vztahuje povinnost nosit roušku. Při vstupu do volební místnosti by měl každý přicházející použít připravenou dezinfekci.

Kromě toho je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy, k čemuž napomohou na zemi vyznačené čáry, které vzdálenost naznačují. Během identifikace by měl volič položit svůj průkaz totožnosti na stůl a poodstoupit od komise do bezpečné vzdálenosti. Průběžně dezinfikovány budou také stolky a propisky za plentou. Přesto je doporučováno, aby si voliči k označování svých volebních lístků přinesli vlastní psací potřeby.

Pro voliče nakažené koronavirem, nebo v karanténě je nově zavedena možnost volit z auta

Jak se stát členem volební komise? >>>

Kdy budou známy výsledky krajských voleb 2020?

Průběžné výsledky se začnou objevovat krátce po uzavření volebních místností, ke kterému dojde v sobotu 3. října ve 14 hodin. Konečné výsledky budou známy nejdříve v sobotu večer. Předběžný vítěz voleb by v tuto dobu měl být již jasný. Výsledky voleb se uvádějí jak pro jednotlivé kraje, tak sečtené v rámci celé země.

Zjistěte průběžné a konečné výsledky krajských voleb 2020. >>>

mrbVolby 2020

Kandidáti do Senátu Jak volit do Senátu Výsledky voleb do Senátu Výsledky voleb do krajů

Kompletní informace k senátním a krajským volbám 2020. Přinášíme přehledy kandidátů, rady jak si zařídit voličský průkaz, jak se stát členem volební komise a nebo jaké pravomoci má Senát. Může vás zajímat také přehled budoucích voleb

 

 

 

 

 

 


Diskuse ke článku