nahoru

Přehledný návod: Jak volit v krajských volbách 2020. Dostaňte svého kandidáta do zastupitelstva

mrb 21. září 2020 • 14:09
Volby
Volby
• foto: 
Profimedia

Po čtyřech letech jsou tu opět volby do krajských zastupitelstev. Prezident stanovil jejich termín na 2. a 3. října spolu s prvním kolem senátních voleb. Víte jakým způsobem volit nebo kolik můžete využít preferenčních hlasů? Podívejte se na všechny důležité informace o krajských volbách 2020.

Volby 2020: Zástupci jsou voleni ve 13 krajích na 4 roky

Termín voleb stanovil v souladu se svými pravomocemi prezident Miloš Zeman. Hlava státu jej musí určit nejpozději 90 dnů před konáním voleb. Občané volí své zastupitele ve 13 krajích, v tom čtrnáctém – v Praze – se nevolí. Pravomoci srovnatelné s krajským zastupitelstvem má zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Zastupitelé jsou voleni na 4 roky. Kandidáti musí být starší 18 let, o pozici mohou usilovat jen v rámci politické strany, hnutí či jejich koalice. Zastupitelské mandáty jsou rozdělovány jen mezi subjekty, které získají více než 5 % hlasů. Jednotlivá zastupitelstva mají 45, 55 nebo 65 členů – v závislosti na velikosti kraje. Právo volit mají všichni občané, kteří nejpozději v druhý den voleb dosáhnou plnoletosti. Zároveň musí mít přihlášený trvalý pobyt v obci, jež spadá pod územní obvod konkrétního kraje.

V termínu 2. a 3. října 2020 probíhají ve třetině okrsků také senátní volby.

Jak volit? Preferenční hlasy zajistí kroužkování

Všichni voliči by měli dostat volební lístky poštou na adresu svého trvalého bydliště. Pokud se tak z nějakého důvodu nestane, nebo vám nějaké volební lístky chybí, můžete o ně požádat přímo ve volební místnosti. Každý politický subjekt kandidující v krajských volbách má svůj vlastní volební lístek. Vy jako volič můžete dát hlas buď celé straně či hnutí, případně využít tzv. kroužkování.

Kroužkování je způsob, jak udělit svým favoritům na kandidátkách preferenční hlasy. Tím je můžete dostat výše v rámci stranického pořadí uvedeného na volebním lístku, popřípadě je pomůžete udržet v čele. Chcete-li někomu dát preferenční hlasy, zakroužkujte na hlasovacím lístku jejich pořadové číslo. Udělit můžete maximálně 4 preferenční hlasy na jedné kandidátce. Kroužkovat jednotlivé kandidáty napříč různými politickými subjekty není možné – do obálky smíte vložit vždy jen jeden volební lístek.

Jestliže do obálky vložíte více než jeden hlasovací lístek, nebude váš hlas volební komisí započítán. Zakroužkujete-li více než 4 kandidáty na jednom volebním lístku, nebude k vašim preferenčním hlasům přihlédnuto a hlas zůstane celému subjektu.

 

Lze volit s voličským průkazem i v krajských volbách?

Ano, možné to je. Jestli se nemůžete dostavit do svého volebního okrsku podle místa bydliště, lze využít voličský průkaz. O ten si můžete zažádat v době od vyhlášení voleb až do 7 dnů před jejich konáním. Potřebujete k tomu buď písemnou žádost s úředně ověřeným podpisem nebo elektronickou žádost podanou prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad vám následně vydá voličský průkaz platný jen na krajské volby 2020. Žádost o voličský průkaz i jeho vydání je bezplatné. Mějte však na paměti, že s voličským průkazem můžete do krajských voleb volit pouze v okrsku na území kraje, kde máte přihlášený trvalý pobyt.

Krajské volby 2020: Jak volit ze zahraničí?

Jste v době voleb v zahraničí, ale přesto byste chtěli dát hlas svému oblíbenci a rozhodnout o hejtmanovi svého kraje? Bohužel, do krajských voleb nelze volit ze zahraničí. Stejně tak není možné požádat o vydání voličského průkazu na zastupitelském úřadu. Lidé pobývající v zahraničí si ale mohou zažádat o voličský průkaz pro paralelně probíhající volby do Senátu.

Volby 2020 budou výrazně ovlivněné koronavirem, jsou připravena drive in volební místa

Volby do zastupitelstev krajů budou poznamenané pandemií koronaviru. Zavedena budou zvýšená hygienicko-protiepidemická opatření. Voliči i volební komise mají povinnost nosit roušku a dodržovat dvoumetrové rozestupy. K dispozici bude ve volebních místnostech také dezinfekce, kterou by měl každý po svém příchodu použít. Voličům je mimo jiné doporučováno, aby si na kroužkování přinesli vlastní propisku. Ty erární za plentou budou spolu se stolkem průběžně dezinfikovány.

Nově bude také možnost volit přímo z auta. Přehled míst kde lze volit z auta naleznete v této mapě:

 

mrbVolby 2021

Výsledky voleb do Senátu 2020 Výsledky voleb do krajů 2020

Volební programy Glosář Bohumila Doležala

Kompletní přehled k parlamentním volbám 2021. Přinášíme aktuální informace o politických stranách, rady jak si zařídit voličský průkaz, jak se stát členem volební komise. Může vás zajímat také přehled budoucích voleb

 

 

 

 

 

 


Diskuse ke článku