Video placeholde

To jsem z toho jelen: Laň při kopulaci ztratí hlavu a divoký samec zažije největší šok svého jeleního života

Video natočené v americkém Eldoradu ve státě Illinois zachycuje romantickou chvilku z divoké přírody. Statný jelen potká na okraji lesa sličnou laň, proběhnou krátké námluvy, laň se zdá být povolná, a tak záhy dochází k milostnému aktu. Ten však neústí v šťastný konec, jak byste možná v přírodě čekali, nýbrž děsivou dekapitací a traumatizací všech zúčastněných.

Ve chvíli, kdy jelenovití dosahují nejvyššího záchvěvu své lesní vášně a samec špitá lani do ouška sladká jelení slova, totiž lani upadne hlava a zdrcený milovník v panice seskakuje. Laň totiž není živá, ale jedná se o zahradní dekoraci. Jelen to ovšem samozřejmě nechápe a s největší pravděpodobností bude od této chvíle trpět výkonnostními problémy, pokud se vůbec ještě někdy o cokoliv podobného pokusí. Z jeho výrazu okamžitě po seskoku lze vyčíst zděšení, výčitky, zpytování svědomí a svých životních voleb, ale hlavně zmatenost. Nejspíš si v duchu říká: „Proč se to stalo, vždyť jsem byl přeci tak něžný.“

Jedno jde říct s jistotou: Z tohoto aktu roztomilí koloušci nevzejdou. Možná je to dobře, neboť geny tohoto zmateného jedince jelenovité pokolení rozhodně nepotřebuje. Je zvláštní, že jelen podle čichu nepoznal, že s vybranou partnerkou není něco v pořádku, a nedělal si starosti ani s přihlížejícím psem v popředí záběru. Jeho pohnutky nám zůstávají skryté. Asi se spokojil s faktem, že pes zírá na opačnou stranu a zdánlivě nevěnuje dění po své levici žádnou pozornost.