Video placeholde
Sberbank CZ zavřela pobočky.
Sberbank CZ zavřela pobočky.
Sberbank CZ zavřela pobočky.
Sberbank CZ zavřela pobočky.
24
Fotogalerie

Máte peníze u Sberbank? Tady je jednoduchý návod, jak je dostat z ruské banky zpět

Česká národní banka dnes zahájila kroky k odnětí bankovní licence Sberbank CZ, která má vazby na Rusko. Důvodem je zhoršení situace banky v souvislosti s odlivem vkladů po napadení Ukrajiny Ruskem. V souvislosti s tím ČNB vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů. Pokud máte u Sberbank své peníze, ve videu v úvodu článku zjistíte, jak na to.

"Tuzemské banky jsou dlouhodobě vybavené vysokou úrovní kapitálu a likvidity, které je činí velmi odolnými i v současné situaci...Naše banky se orientují dominantně na financování české ekonomiky, českých firem a občanů České republiky a podléhají dohledu České národní banky. Jejich podnikání v Rusku je velmi zanedbatelné a případné selhání ruských úvěrů a cenných papírů by na jejich finanční situaci nemělo žádný vliv," uvedla centrální banka.

Vklady klientů bank, včetně Sberbank, jsou ze zákona pojištěny do 100.000 eur (zhruba 2,5 milionu korun) pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny.

Více informací zjistíte zde >>>

"Likviditní krize Sberbank CZ byla způsobena externím, geopolitickým vývojem. Jedná se tak o izolovaný a specifický problém banky, která není významná z hlediska tuzemského bankovního sektoru. Ten tak i nadále zůstává jedním z nejrobustnějších a nejstabilnějších v Evropě," uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

"Vklady klientů jsou v bezpečí,“ souhlasil prezident České bankovní asociace Tomáš Salomon. Členské banky si podle něj uvědomují závažnost situace pro postižené klienty. Proto jsou v případě splácení jejich závazků připraveny jednat individuálně.

ČNB dále informovala, že výplatu náhrad vkladů bude organizovat Garanční systém finančního trhu prostřednictvím finanční instituce, kterou určí. Garanční systém musí spustit výplatu do sedmi pracovních dnů od dne, kdy obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky v krizi dostát závazkům vůči klientům. Podle informací ČNB disponuje nyní Garanční systém finančního trhu 35 miliardami korun pro výplatu vkladů podléhajících pojištění.

"Garanční systém finančního trhu je připraven zahájit výplatu náhrad pojištěných vkladů podle zákona do výše 100.000 eur (zhruba 2,5 milionu korun) na jednoho klienta, jakmile obdrží příslušné oznámení České národní banky," uvedla k řešení situace ve Sberbank CZ výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová. Systém má podle ní dostatek peněz k uspokojení všech oprávněných nároků na výplatu náhrad vkladů.