nahoru

V chatrčích rodí divoši

Jiří X. Doležal 27. srpna 2009 • 12:28

DOKUD NĚKDO NEUMŘE... Kontroverzní rozhovor s porodní asistentkou I. Königsmarkovou o domácích porodech

Pavědecké pověry bují obvykle do doby, dokud na ně někdo neumře. Tak dlouho zde nejrůznější nedovzdělané aktivistky propagovaly domácí porody, dokud se jedné z nich porod nezkomplikoval a dítě neutrpělo trvalou těžkou újmu na zdraví.


Když dostala porodní asistentka IVANA KÖNIGSMARKOVÁ k autorizaci rozhovor, který s ní vedl Jiří X. Doležal, obratem napsala šéfredaktorovi dlouhý dopis.
V něm nejdříve vysvětlila, že JXD je arogantní kretén, že ani příslušník Státní bezpečnosti v době totality se k ní při výslechu nechoval tak povýšeně, že rozhovor ničemu nepomůže, a na konci píše: Zásadně nesouhlasím s uveřejněním rozhovoru! Umírající dítě, u jehož porodu paní Königsmarková asistovala a o které v cause jde, ovšem nezmiňuje.
My celý případ považujeme za tak vážný, že jsme se rozhodli rozhovor otisknout i přes nesouhlas paní Königsmarkové.


Jeho kompletní znění si můžete přečíst v Reflexu č. 35/2009 (DOKUD NĚKDO NEUMŘE ...), zde najdete jeho zkrácenou verzi.
...
Na základě čeho jste dospěla k tomu přesvědčení, které dnes prezentujete? Neváhám říct, že jste nejznámější zastánkyně porodů doma v České republice ...
Na základě vlastních zkušeností, když jsem rodila, a to jsem rodila na svém pracovišti – čili v důvěrně známém prostředí mezi důvěrně známými lidmi. A byla spousta věcí, jež mi u porodu vadily. Byly to drobnosti, které mi nevadily v tu dobu, ale jež mi došly až někdy dávno potom.

....
Ale uvědomujete si, že je objektivně bezpečnější rodit v nemocnici, hned u přístrojů, než doma?
Ne. Je to žena od ženy. Porod doma není pro každou ženu, to říkám od začátku, a nikdy jsem neřekla nic jiného. Porod doma je pro zdravou ženu, kde se zdravě vyvíjí těhotenství a kde nehrozí dopředu žádná komplikace a která se pro to sama spontánně rozhodne. A pak taková žena může rodit doma.
A jak je možné, že se zdravotnickým vzděláním vyzýváte k něčemu takovému?
Nevyzývám. Já nevyzývám.
Takže nevyzýváte k porodům doma?
Ne. Já zásadně nevyzývám. Já jsem nikdy neřekla, že je lepší rodit doma. Já jsem vždycky říkala, že porody doma v Česku byly, jsou a budou.
Kolik těch porodů doma podle vás proběhne v České republice ročně?
Proběhne jich podle statistik něco přes čtyři sta. Těch plánovaných je třeba tři sta. Já nevím, statistiky se nevedou. Dělali jsme šetření v rámci Unie porodních asistentek, na našich webových stránkách je k nahlédnutí dotazníkové šetření a výsledky, podle nichž se počet plánovaných porodů doma rapidně zvyšuje.

...
Při domácích porodech každý rok zemře pět až šest dětí (podle ministerstva zdravotnictví) a podle Unie porodních asistentek se u nás plánovaně doma loni narodilo 263 dětí. V nemocnicích se odehrává asi 120 000 porodů a zemře zhruba 300–500 dětí. Z toho vidíme, že porody doma jsou vysoce, čtyřikrát víc, rizikové pro dítě. Proč, prosím vás, takovou záležitost obhajujete?
Měl byste vědět, že statistika je přesný souhrn nepřesných čísel.
Z 300 porodů doma zemře pět až šest dětí!
Neplánovaných.
A z plánovaných?
V loňském roce žádné.
Z jakých údajů čerpáte?
Z toho dotazníkového šetření a z toho, co víme o tom, jak porody doma probíhají. Z šetření byste mohl zjistit, kdybyste je dobře studoval, že těch pět až šest dětí je do váhy 2,5 kg, to znamená, že to jsou podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky téměř stoprocentně děti, jež se narodily neplánovaně doma. To je ta hra s těmi čísly.

...
Myslíte si, že při komplikaci doma je stejná situace jako při porodní komplikaci v nemocnici?
Není. Ale je nepravděpodobné, že taková situace doma nastane, protože do toho porodu opravdu já nikdy nezasáhnu.
Ta malá pravděpodobnost stojí za život dítěte?
V porodnici zemře ročně 400–500 dětí.
Ze 120 000 porodů. Doma 300 porodů a zemře pět až šest dětí, takže tam máte jiné výsledky.
Ale my jsme přece mluvili o tom, že pět až šest dětí jsou děti do váhy 2,5 kg, jež se narodí doma téměř jistě neplánovaně, bez asistence.
U plánovaných porodů doma není ani jedno úmrtí?
U plánovaných porodů doma se prostě taková statistika ani nevede.
A z čeho tedy čerpáte jistotu, že při plánovaném porodu doma loni nezemřelo žádné dítě, když se nevede žádná statistika?
Jsou určitá kritéria pro ten plánovaný porod doma a porodní ...
Dobře, ale kde vedou statistiku domácích porodů, že víte, že žádné dítě nezemřelo?
... porodní asistentka nepůjde k porodu, který je předčasný, a jestliže ty děti byly takové váhové kategorie, tak to musely být předčasné porody.


...
Údajně jste v současné době vyšetřována policií. Je to kvůli tomu březnovému incidentu?
Já nejsem vyšetřována policií.
Takže vás v souvislosti s tím březnovým incidentem nevyšetřují?
Jsem pozvaná k výslechu ve věci svědecké výpovědi.
A jedná se o ten jeden porod, nebo o více případů?
Jedná se o ten jeden porod.
A o co v tom nešťastném incidentu šlo?
To nevím, já jsem na té policii ještě nebyla, tak nevím, co ode mě chtějí.
Ale u toho porodu jste byla.
U toho porodu jsem byla.
A co se stalo?
Při normálně probíhajícím porodu se narodilo dítě, jež bylo růžové, normálně mu ťukalo srdce, ale nedýchalo.
A co jste dělala bez lékařského zázemí, které poskytuje nemocnice?
Zahájila jsem resuscitaci.
Bez přístrojů?
Bez přístrojů a zavolala jsem záchranku.
A nemyslíte si, že přístrojová resuscitace v porodnici by to dítě zachránila?
Ne, to si nemyslím.
Proč?
Ani záchranka si s tím neporadila.
Tam je časová prodleva, víte.
To dítě stále ťukalo, i když záchranka přijela.
Jestli jste zdravotnice, tak víte, že pro přežití mozku je klíčový i dech. Když dojde k výpadku dechu, dochází při běžné teplotě následkem hypoxie nebo anoxie během tří až pěti minut k ineverbizilnímu poškození mozku. Víte to?
Ano, vím.
Můžete mi vysvětlit, z čeho vycházíte při přesvědčení, že v nemocnici by porod proběhl stejně špatně jako v domácí péči, když by přístrojová resuscitace a přístrojové rozdýchání byly bezprostředně přístupné?
Nejsem si jista, zdali by rozdýchání bylo takové, ani záchranka to dítě nerozdýchala.
Já nemluvím o záchrance, ale o vybaveném porodnickém oddělení, kde rodí civilizovaní lidé. V chatrčích rodí divoši. My jsme civilizovaní Evropané, takže rodíme v porodnicích, protože je tam zázemí, které umožňuje zachránit v podobné krizové situaci, jaká nastala vám, dítě. To vám, prosím vás, nestačila ani smrt dítěte k tomu, abyste změnila názor?
To nemá cenu takhle ten rozhovor. To je k ničemu. Vy jste se se mnou chtěl bavit o porodech doma a tady mě napadáte z toho, že já prostě tady dělám něco, co bych dělat neměla. Vy byste měl být nezávislý novinář. Jestli chcete se mnou dělat rozhovor, tak mi klaďte teda otázky takové, abych na ně mohla normálně legitimně odpovídat.
Tak mi odpovězte na otázku, zda vás ani těžká újma toho dítěte nepřesvědčila o tom, že nemáte pravdu?
Ne, nepřesvědčila. Existuje spousta jiných okolností, jež hovoří o tom, tady jde hlavně totiž o to, že ani ty ženy to nepřesvědčilo, že mají rodit doma. A jestliže ty ženy rodí doma, tak jsem naprosto přesvědčena, že mají mít vždy zajištěnou péči.
Že mají mít doma porodnici s celým přístrojovým vybavením?
Že mají mít doma zajištěného odborníka, který ...
... tomu dítěti, které se narodilo v březnu, jste vy jako odborník bez přístrojů nebyla opravdu nic platná ...
Určitě je lepší, když tam bude dobře vyškolená porodní asistentka, než když ty ženy rodí doma samy bez kohokoliv.


CO SI O DOMÁCÍCH PORODECH MYSLÍTE VY?


Domorodičky vracejí úder!
Ohlasy na rozhovor najdete také v článcích
DOMORODIČKY VRACEJÍ ÚDER! (Reflex.cz, 31. 8. 2009)
DOMORODIČKY VRACEJÍ ÚDER II (Reflex.cz, 2. 9. 2009)
Opravdu jsem netušil, že když poukážu na takovou evidentní samozřejmost, jako že při domácím porodu hrozí novorozenci větší rizika než při porodu v nemocnici (3–4x vyšší riziko úmrtí podle čísel z ČR), strhne se dopisová smršť.