nahoru

Jednotné přijímačky? Chomout pro základní školy!

TOMÁŠ FEŘTEK 18. listopadu 2003 • 09:14

Publicista Radek Sarközy otiskl minulý týden v Mladé frontě Dnes bojovnou filipiku proti přijímacím zkouškám na střední školy. Shrnul v ní všechny možné výhrady, včetně té nejpodstatnější - zkoušky v současné podobě likvidují reformu vyučování, protože učitelé se soustřeďují na to, co testují střední školy, místo aby rozvíjeli v dětech schopnosti, které budou opravdu potřebovat. Podepsal bych ten text do poslední tečky. Až na poslední větu. V té autor říká, že současná snaha zavést jednotné přijímací testy je krok správným směrem. Skutečně?


Vypadá to trochu nepřípadně, zabývat se v listopadu přijímačkami, které budou v dubnu. Ale není to tak. Právě teď se rozhoduje, jaké budou. Například střední školy ve Středočeském kraji se dohodly, že přijímačky budou jednotné od učilišť po gymnázia a slibují si od toho, že konečně dostanou „bič“, který dolehne na základní školy, ukáže, které jsou kvalitní, a donutí je lépe připravovat žáky. A střední školy si už nebudou muset stěžovat, jaký „materiál“ jim to kolegové posílají do tříd. Krajský úřad tuto dohodu uvítal a vybírá firmu, u níž by jednotné testy objednal. Tahle historka přesně odhaluje v čem je potíž.
Jednotné testy opravdu mohou odstranit ty největší nesmysly. Když každoročně nahlédnu do sebraných přijímacích zkoušek za minulý rok, které vycházejí knižně jako podklad pro přípravu letošních deváťáků, vždycky mě chytají záchvaty smíchu a vzteku zároveň. Ale i kvalitní autor testů bude nutně vycházet ze zadání, které mu dá objednavatel. A střední školy jsou dnes tím nejkonzervativnějším článkem našeho vzdělávacího systému. Jestli někde hrnou studentům do hlav hromady fakt bez ladu a skladu, jestli někam ještě moderní formy práce nedorazily, tak jsou to právě střední školy. Na kurzech, kde se učitelé učí vést děti ke spolupráci místo soutěže, kde hledají, jak zefektivnit vyučování, vždy jednoznačně převažují lidé ze základních škol. Středoškolští „profesoři“až na výjimky trpí pocitem, že oni nic podobného nepotřebují, protože jsou kovaní odborníci. Jaké tedy asi bude jejich zadání přijímacích testů? Nebude to jen další chomout, jakási předčasná „krajská“ maturita, která předurčí daleko jednoznačněji než současné osnovy, co se bude na základních školách učit? Možná bude krajské zadání rozumné, testy budou zkoumat obecné studijní předpoklady a nebudou trvat na vzorcích a větných rozborech. Ale pravděpodobné mi to nepřipadá. Takže bych byl s oním „krokem správným směrem“ mnohem opatrnější. Jednotné testy jsou dobré snad jen v tom, že se vůbec něco děje, protože současný stav, kdy jsou zkoušky plné chyb a nesmyslných otázek, je opravdu neudržitelný. Ale jinak ve mně každá centralizace vzbuzuje spíš obavy. Docela oprávněné, domnívám se.

TOMÁŠ FEŘTEK