nahoru

Kdy to bylo?

Iva Ženková 24. května 2005 • 09:57

Dnes máte možnost vybavit si data některých historických událostí, jež v posledních dvou stoletích formovaly, v dobrím i zlém, současnou evropskou civilizaci.1. Výsledkem národního sjednocovacího hnutí nazývaného risorgimento bylo vyhlášení Italského království. Stalo se to v roce


1815
1861
1914


2. Jednání velmocí, jež vedlo k "formálnímu a skutečnému uznaní navždy trvající neutrality Švýcarska", jen stvrdilo princip, na nějž se místní obyvatelé odvolávali. Švýcarsko je tedy neutrálním státem od roku


1815
1866
1914


3. Německé císařství vzniklo díky systematickému úsilí Otty von Bismarcka, jenž sjednotil několik menších států pod pruskou vládu. Došlo k tomu v roce


1848
1871
1899


4. Britský fyzik Ernest Rutherford poprvé rozštěpil atom v roce


1900
1919
1926


5. Sovětský svaz, první stát na světě, v němž se moci chopili komunisté, vznikl v roce


1917
1918
1922


6. Druhá světová válka započala přepadením Polska, ke kterému došlo


15. března 1939
1. září 1939
7. prosince 1941


7. Jaltská konference "Velké trojky" - Stalina, Roosvelta a Churchilla -, na níž bylo dohodnuto o poválečném rozdělení Evropy, se konala


v listopadu 1943
v říjnu 1944
v únoru 1945


8. Britská královna Alžběta II. patří k nejdéle vládnoucím panovníkům. Na trůnu je již od roku


1945
1948
1952


9. Symbolem poválečného rozdělení Evropy na Východ a Západ se stala berlínská zeď, znemožňující obyvatelům opouštět NDR. Byla vybudována v létě roku


1949
1955
1961


10. Evropská unie měla svůj počátek v Evropském hospodářském společenství, které se ustavilo v roce


1957
1967
199211. Švédský předseda vlády Olof Palme byl zavražděn v roce


1968
1986
1991
12. Michail Gorbačov, generální tajemník ÚV KSSS, nastoupil do funkce v roce


1985
1987
198813. Havárije jaderné elektrárny v malém ukrajinském městě Černobylu se stala symbolem největší jaderné katastrofy. Došlo k ní v roce


1978
1981
1986

Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


Ke štěstí a spokojenosti vám stačí málo. Ani tenhle výsledek vás nepoloží
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)


Pro naši zemi je dobré, že má tak informované občany jako vy. Je to slušný výkon.
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Nepřipravujete se náhodou na profesi politika? Právem si o sobě můžete myslet, že jste vzdělaný Evropan.

Iva Ženková