nahoru

Tak nám zabili Ferdinanda I

PAVEL TANĚV 2. dubna 2005 • 00:24

Z románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války dokáží citovat a zasvěceně hovořit o postavách i reáliích nejen literární vědci. Nejvíc působil na společenskou psychologii v časech, kdy menšiny nahoře volaly po klidu na práci a většiny dole byly převědčeny, že To chce klid. Švejk nestárne ani v dnešní, společensky mnohem zamotanější době. Ve dvou pokračováních si můžete ověřit, nakolik se v něm orientujete vy.1. Která z postav výrokem To chce klid čelí životu?


Josef Švejk
sapér Vodička
putimský strážmistr Flanderka
žádná, taková slova v románu nenajdeme a jejich používání svědčí jen o tom, že Haškův text je pro lidi kompasem, aniž ho četli


2. Proč dal hostinský Palivec obraz císaře pána raději na půdu?aby časem nechal vyměnit starý rám za nový
...sraly na něj mouchy, říká ten dobrý muž a dodává, že na konto hmyzího kálení by někdo mohl učinit nějakou poznámku, z čehož by pro něj mohly vyvstat nepříjemnosti
starý slavjanofil jej uklidil v očekávání brzkého příchodu vítězných ruských vojsk
v očekávání změny na císařském trůnu

3. … kulí jako v Sarajevu, říká muž, který se po atentátu na arcivévodu Ferdinanda dva dny vyhýbal jakékoli rozmluvě o něm, až to v kavárně při mariáši nevydržel. Kolik těch nešťastných střel, přivodivších mu zatčení, bylo?sedm
osm
devět
deset


4. Je tam taková svoboda, vo kterej se ani socialistům nikdy nezdálo. … Taky jsem se tam sešel s několika profesory. Jeden z nich pořád chodil za mnou a vykládal, že kolíbka cikánů byla v Krkonoších … Kdeže se to Švejk cítil tak spokojen?


na gymnáziu, kde bylo shromaždiště rekrutu
na policejním ředitelství
na garnizóně
v blázinci


5. Co hlavní hrdina křičí, když ho paní Mulerová veze na vozíku cukráře ze sousedství do války?Ať žije císař František Josef I.!
Z cesty, z cesty, jedu na vojnu!
Na Bělehrad, na Bělehrad!
Heil! Nieder mit den Serben!


6. Baronku von Botzenheim Švejkova láska k vlasti dojala a navštívila jej ve vojenské nemocnici posádkové věznice. Netušila, chuděrka, že pečenými kuřaty, likérem, vínem a čokoládou maří úsilí dr. Grunsteina proměnit totální dietou české simulanty v rakouské vojáky. Za koho ji Švejk vydával?


za nevlastní matku
za sestru
za babičku
za tetičku


7. Co zajímá polního kuráta Ottu Katze, když Švejk „doprovázený“ opilou eskortou poprvé překračuje práh jeho bytu?


zda mají příchozí lístek na vlak
nemá-li jeho nový sluha hlad a žízeň
zda Švejk nemá sirky, jestli mu nesmrdí nohy a pije-li kořalku
kudy se jede do Kateřinek


8. Který z následujících výroků patří zcela opilému polnímu kurátu Katzovi?


Das ganze tchechische Volk ist eine Simulantenbande
Kdo je z vás mrtvej, ať se přihlásí u korpskomanda během tří dnů, aby mohla být jeho mrtvola vykropena
Mit ganzem Krieg kann man uns Arsch lecken
Hranice Giordana Bruna ještě dýmá, obnovte proces Galileův!

9. Když Katz poprvé ochutná Švejkův grog, začne se o nápoji živě bavit a v diskusi se také dozví, jak silný má správně být. Jak tedy?


aby člověka přešla chuť jít do práce
… aby jednomu aspoň minutu vyrazil dech
… aby, když někdo spadne do moře, přeplaval celý kanál La Manche
… aby po něm člověku slezly nehty

10. Bůh Otec vypadal jako loupežník Divokého západu … Syn Boží byl naproti tomu veselý mladý muž … Kříž, který měl v ruce, držel s takovou elegancí, jako kdyby to byla tenisová raketa … Z dálky však to všechno splývalo a činilo dojem, že vlak vjíždí do nádraží. Jakou věc z výbavy polního kuráta Katze zde Hašek popisuje?skládací polní oltář
sada obrazů křížové cesty
ilustrovaná bible
kancionál11. Jak se Švejk dostal k nadporučíku Lukášovi??pomohl mu v choulostivé situaci
sehnal pro něj psa
byl k němu přidělen
polní kurát jej prohrál v kartách
12. Nikdo tak rád neustupoval jako on. V tom okamžiku zapomínal, že sviští mu nad hlavou granáty a šrapnely, a prodíral se neúnavně se zavazdly ke štábu, kde stálo vazajatstvo. Měl rád rakouský trén a neobyčejně rád se vozil. Používal v nejhorších případech i sanitních dvoukolek. Když musel jít pěšky, dělal dojem nejzničenějšího člověka. Koho těmito slovy Hašek charakterizuje?vojenského kuchaře
důstojnického sluhu čili pucfleka nebo fajfku
prostého pěšáka
účetního šikovatele, dnešním jazykem výkonného praporčíka13. … má kromě ní ještě asi kolem dvaceti jiných milenek, což zanechalo jisté stopy ve výkonnosti ušlechitlého samce v uniformě. Který z důstojníků disponuje zmíněnou mužnou silou?
hejtman Ságner
nadporučík Lukáš
obrst Schroder
poručík Dub
14. – Jen pij, kluku …á, odpovídal Švejk, - chlastej! Vy byste nás takhle nehostili … Jaké národnosti byl voják, s nímž našeho hrdinu stihla ta nehoda, že jsem pil za stoelm jedno pivo za druhým?
Maďar
Rumun
Ital
Turek


15. Jaká je přezdívka obecního blázna, jehož si putimský strážmistr Flanderka najal k vyzvědačským úkolům?Pepek Poskoč
Joska Vyskoč
Pepek Vyskoč
Franta Vejr


16. Švejkova budějovická anabaze končí na četnickém velitelství v Písku, kam doráží se zcela opilým závodčím. Které alkoholy a v jakém pořadí rozezná v jedho dechu zkušený čich rytmistra Konigarum, kontušovka, čert, slivovice, režná a zelená
rum, slivovice, ořechovka, višňovka a vanilková
rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková
slivovice, režná, kontušovka, višňovka a vanilková


17. Když končí Švejkovy příhody v Királyhidě, sjednává si náš hrdina příští schůzku se sapérem Vodičkou. Kdy a kde se má uskutečnit?na první jarní den v Nuslích, ve vinárně Sarajevo
až sapér příteli napíše, upřesní v dopise místo
přesně za rok u Bansethů v Nuslích
po válce, v šest hodin večer u Kalicha

Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


Nic moc. Nejpravděpodobnější je, že umělecká literatura nepatří k vašim základním informačním kanálům.
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)Slušné. Román jste alespoň jednou přečetli a nejspíš občas zhlédnete v televizi některou z jeho poměrně věrných filmových adaptací.
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Výtečné. Nejde o to, kolikrát jste knihu či některý z filmů „přejeli“, důležitý je spíš fakt, že vám Haškův text pomáhá kolíkovat duchovní půdorys místa, kde žijete.

PAVEL TANĚV