nahoru

Co je skrutinium?

Iva Ženková 18. října 2002 • 15:56

Odborníci tvrdí, že pro udržení mentální kondice pomáhají i docela nenáročné činnosti, jako je třeba hraní karet, luštění křížovek a hádanek či zodpovídání testů. Nabízíme vám proto malou a nenáročnou rozcvičku paměti.


1. Kdo jako první vypracoval návrh jednotné metrické desetinné soustavy?


a) koncem 17. století britský matematik, fyzik a astronom Isaac Newton jako součást svých zákonů
b) Josef II. v roce 1777, aby existoval pouze jediný systém na celém území Rakouska
c) bylo to jedno z revolučních opatření Velké francouzské revoluce. V roce 1801 byly ve Francii vyhlášeny jako základní jednotky 1 metr, 1 gram atd.2. Purpur je sytě červenofialové barvivo již tisíciletí užívané a oděvy takto zbarvené často symbolizovaly nádheru a panovnickou moc. Z čeho se však původně získávalo?


a) z mořských plžů
b) z blizen určitého druhu lilií
c) z cizopasníků na obilí3. Rio de Janeiro, město karnevalů, leží


a) v Argentině
b) v Brazílii
c) v Mexiku4. Skrutinium je


a) chemický prvek
b) jednání vědecké instituce
c) sčítání hlasů při volbách5. Odkdy existuje samostatný stát Vatikán?


a) od roku 1378
b) od roku 1870
c) od roku 19296. Cena nazývaná od roku 1901 Nobelova a udělovaná těm, kdo v uplynulém roce přinesli lidstvu největší užitek, by určité osobě měla být udělena pouze jednou. Přesto existují výjimky z tohoto pravidla. Cenu dvakrát obdrželi:


a) M. Curie-Sklodowská, L. C. Pauling a J. Bardeen
b) M. Curie-Sklodowská, W. C. Röntgen, B. Suttnerová
c) M. Curie-Sklodowská, A. Huxley, P. Curie7. První jaderná elektrárna na světě byla dána do provozu:


a) v roce 1950 v USA
b) v roce 1954 v SSSR
c) v roce 1957 v Dánsku8. Dnes už neužívané slovo bašibozuk znamenalo:


a) střelnou zbraň
b) divokého vojáka tureckého nepravidelného vojska
c) pohádkového ještěra podobného draku9. Základy motorismu položil objev spalovacího motoru, který se prakticky vyvíjel již od začátku 19. století. První funkční automobil, jehož palivem byl benzín, zkonstruoval asi až v roce 1895 téměř současně Friedrich Benz a Gottlieb Daimler. Za jak dlouho poté se konal první oficiální závod automobilů vypsaný francouzským časopisem Petit Journal?


a) 1894 na trati Paříž-Rouen
b) 1899 na trati Paříž-Brusel
c) 1900 na trati Paříž-Řím
10. Hafnia je starý latinský název hlavního města:


a) Dánska - Kodaně
b) Švýcarska - Bernu
c) Kréty - Heraklionu
11. Termín baroko je odvozen


a) z řeckého slova baro, značícího vztah k tíži nebo tlaku
b) ze španělského slova oblý
c) z portugalského pojmenování nepravidelné perly12. Výraznou skupinu obyvatel Spojených států tvoří v současnosti Afroameričané. Ve kterém roce začali být první afričtí otroci násilně odváženi na americký kontinent?


a) v roce 1510
b) po roce 1648
c) začátkem 19. století13. Nejnižším stupněm generálské hodnosti je:


a) generálmajor
b) generálporučík
c) generálplukovník14. Překročit řeku Rubikon přeneseně znamená učinit důležité rozhodnutí podobně jako Caesar, když bez souhlasu senátu překročil právě tuto říčku a zahájil vítězné tažení na Řím. V souvislosti s tímto činem padlo i další okřídlené rčení - kostky jsou vrženy. Kde však řeku Rubikon najdeme?


a) ve Španělsku
b) v jižní Itálii
c) v severní Itálii15. Začátek soustavy poledníků tvoří poledník procházející hvězdárnou v Greenwichi. Jeho pásmo se řídí časem nazývaným:


a) světový
b) středoevropský
c) sluneční16. Spolek Černá ruka, Sjednocení nebo smrt, byl:


a) skupina důstojníků ve válce Severu proti Jihu
b) tajný spolek chlapeckých hrdinů v románě Marka Twaina
c) srbská tajná nacionální organizace17. Garnát je:


a) váhová jednotka používaná výrobci šperků
b) mořský ráček
c) oblečení ministranta při mši18. Kdo první dokázal, že původci nemocí jsou bakterie?


a) anglický lékař Edward Jenner (1749-1823), který objevil i princip očkování
b) maďarský lékař Ignaz Fülöp Semmelweis (1818-1865) při své porodnické praxi
c) francouzský chemik Louis Pasteur (1822-1895), objevitel pasterizace19. Waterloo, místo definitivní Napoleonovy porážky v roce 1815, se nachází na území:


a) Francie
b) Belgie
c) Anglie20. Ze kterého jazyka pochází slovo punč?


a) je to původní anglický pojem
b) vzniklo jako součást slangu námořníků
c) z novoindického slova pantš - pět, protože tento nápoj by měl obsahovat pět ingrediencí - alkohol, vodu, cukr, citrónovou šťávu a koření21. Halleyova kometa oběhne okolo Slunce za:


a) 22 let
b) 76 let
c) 112 let22. Pokud teploměr s Celsiovou stupnicí ukazuje 0 stupňů, jaká hodnota je odpovídající ve stupních Fahrenheita?


a) 32° F
b) 70° F
c) 99° F


23. Kdy bylo dokončeno definitivní sjednocení Itálie?


a) v roce 1849
b) v roce 1870
c) v roce 192724. Mangrovy jsou:


a) středověké hudební nástroje podobné mandolíně
b) tropický pobřežní porost s plochými kořeny
c) tropické ovocné stromy poskytující mango25. Tzv. Eliášův oheň označuje:


a) kožní onemocnění
b) výboj atmosférické elektřiny
c) mexickou specialitu
Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


To se vám přece vůbec nemohlo stát!
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)Nespěte na vavřínech a vzdělávejte se dál
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Test nebyl těžký, ale tenhle výsledek jen dokazuje vaši všestrannost

Iva Ženková