nahoru

Přísní experti versus hodný dotační úřad a farma jako „rodinná chalupa“. Co přinesl 7. den soudu s Babišem?

Jiří Kučera 27. září 2022 • 18:40
Přísní experti versus hodný dotační úřad a farma jako „rodinná chalupa“. Co přinesl 7. den soudu s Babišem?
foto: Blesk:Renata Matějková

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Kučera & Associates přinášíme právní analýzu 7. dne procesu s Andrejem Babišem. Po pondělních „třaskavých“ výpovědích bankéřů jsme se dozvěděli, že ohledně přidělování dotace byl možná dotační úřad k farmě Čapí hnízdo až přespříliš vstřícný.

Nebylo zřejmě velkým překvapením, že advokáti, kteří zastupovali akcionáře na valných hromadách FČH, se oba odvolali na svou zákonnou povinnost mlčenlivosti, a k věci tedy nic neuvedli. Odpověděli pouze na jedinou otázku soudu – zda byli v minulosti akcionáři FČH. Dle očekávání to popřeli. 

O něco málo zajímavější již byla výpověď auditora Rostislava Otřísala, který v roce 2008 prováděl ve společnosti FČH audit. Ten uvedl, že akcionáře FČH neznal, neboť se jednalo o akcie na doručitele. Jednání ohledně auditu však probíhala v budově Agrofertu. Pan Otřísal rovněž uvedl, že se s Andrejem Babišem znají od roku 1995 a s Agrofertem od té doby pravidelně spolupracoval.

Přestože jednání probíhala v budově Agrofertu, Otřísal tvrdil, že mu bylo sděleno, že FČH je nová společnost a nikdy prý nezaznamenal, že by někdo tvrdil něco o jejím propojení s Agrofertem. Zajímavé nicméně bylo, že se sám šel aktivně přeptat na dotační orgán, zda je ohledně dotace vše v pořádku. Mělo mu být sděleno, že pokud by tomu tak nebylo, pak by dotace nebyla přidělena. Na dotaz soudu, zda se na to dotačního úřadu ptal proto, že měl nějaké podezření ohledně dotace, odpověděl, že nikoliv.

Auditor jednoduše nevěděl, komu se společnost ZZN Agro (později farma Čapí hnízdo) z holdingu prodala. Když mu na úřadě řekli, že s dotací je vše v pořádku, spokojil se s tím.

Poté vypovídala účetní Knobová, která se obdobně jako auditor Otřísal s Andrejem Babišem zná od roku 1995, kdy začala pracovat v Agrofertu. S paní Nagyovou se měla vídat během čerpání dotace. Následně pak svou práci předala svému nástupci. Po dobu jejího působení údajně žádné informace o možném propojení s Agrofertem neměla a neznala ani akcionáře, resp. nevěděla, kdo jsou.

Dotace pro "rodinnou chalupu” Babišových

Svědkyně Ivana Havlíková napsala posudky na FČH v době, kdy žádala o padesátimilionovou dotaci. Uvedla, že v projektu byla spousta nesrovnalostí, které bylo potřeba dořešit, včetně takových, kvůli nimž FČH nesplňovala požadavky dotace. Podle ní se připomínky řešily na úrovni vedení úřadu, což nebylo standardní. Snahou prý bylo nedostatky odstranit tak, aby projekt na dotaci dosáhl.

Ivana Havlíková rovněž potvrdila, že měla informaci o zapojení Andreje Babiše do projektu. Dodala, že nešlo o žádné tajemství. Úřad to dle ní takto vnímal a dokonce prý četla rozhovor s paní Babišovou, kde měla uvést, že Čapí hnízdo má být „rodinná chalupa“. Tomu také odpovídal projekt, který počítal se soukromým ubytováním.

Rovněž uvedla, že výsledek posudku zjistil, že nedojde k naplnění účelu dotace, tedy podpory cestovního ruchu.

Zajímavá také byla výpověď druhého autora expertního posudku Mojžišíka, který uvedl, že před vypracováním expertního posudku byl účasten organizační porady, kde jemu i ostatním zhotovitelům bylo sděleno, aby k tomuto projektu byli velmi mírní, což zpětně hodnotil jako podezřelý zájem na tom, aby dotace byla udělena. Jeho samotného údajně takový pokyn neovlivnil a dle jeho zkoumání také projekt životaschopný nebyl. Přesto však nakonec projekt dotaci získal.

Většina výpovědí 7. dne procesu do věci moc světla nepřinesla

O poznání méně zajímavou výpověď pak podal soudní znalec, který vytvořil znalecký posudek k ocenění FČH. Z jeho výpovědi totiž nic relevantního pro věc nezaznělo. Zmínil, že u zadání znaleckého posudku se vyskytla finanční ředitelka Agrofertu, paní Procházková.

Posledním ze svědků 7. dne procesu byl dlouholetý manažer Agrofertu Jiří Haspeklo. K věci toho rovněž mnoho neuvedl. Snad jen to, že na Čapím hnízdě byl, protože tam s Agrofertem pořádají nějaké akce a že paní Nagyovou zná méně než pana Babiše.  

Pokud jde o hodnocení většiny provedených výslechů, pak se lze v zásadě ztotožnit s hodnocením Babišova obhájce kolegy Bruny do médií, který uvedl:

„Tihle svědci dokreslují celou situaci, ale nejsou to svědci, kteří by zasahovali svojí výpovědi do toho základu, pro který je Ing. Babiš stíhán.“

Přísní posuzovatelé projektu versus hodný dotační úřad

Velmi zajímavou výpověď ale přinesla výše zmíněná autorka posudku Ivana Havlíková. Ta uvedla, že přestože zjistila, že žádost o dotaci byla plná chyb a nedostatků, a přestože nedojde k naplnění účelu dotace – tedy podpoře cestovního ruchu v regionu – byla na dotačním orgánu snaha všechny nedostatky odstranit, aby FČH dotaci dostala. A to i přesto, že dle svědkyně nebylo žádným tajemstvím, že za projektem stojí Agrofert.

Stejně tak bylo zajímavé, že autorka posudku už v době jeho zpracování věděla z médií o tom, že rodina Andreje Babiše hodlá vilu na farmě užívat k soukromým účelům, tedy jako rodinnou chalupu. Takové užívání v roce 2010 potvrdil i jezdecký instruktor, pan Kmoníček. Lze tedy vysledovat konzistentní cíl chování rodiny obžalovaného, a to užívat areál soukromě.

Obdobně zajímavá byla i výpověď dalšího autora posudku Mojžíška k životaschopnosti FČH, který popsal, že v té době zde byly snahy o ovlivnění autorů posudků a enormní snaha o to, aby projekt prošel. Dle jeho závěrů však projekt životaschopným nebyl. Přesto však nakonec dotaci dostal. 

Tyto výpovědi tedy obhajobu jistě nepotěší, neboť přináší indicie, že zde bylo minimálně něco velmi podezřelého ohledně udělování dotace pro FČH. Nabízí se tedy otázka, zda tyto výpovědi nenaznačují na trestněprávní jednání také na straně některých dotačních úředníků.

Autor je advokátem kanceláře Kučera & Associates.

Jiří KučeraPrezidentské volby 2023

Začátkem roku 2023 se budou konat prezidentské volby, kde se rozhodne o nástupci Miloše Zemana. Přinášíme vám přehled užitečných informací, volební zpravodajství i zajímavosti týkající se prezidentského úřadu.

Kandidáti Termín voleb

Voličský průkaz Volební systém Pravidla kampaně Výsledek voleb Druhé kolo


Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.