nahoru

Výpovědi bankéřů Andreji Babišovi staršímu nepomohly. Přečtěte si právní analýzu dalšího dne soudu

Jiří Kučera 26. září 2022 • 19:10
Výpovědi bankéřů Andreji Babišovi staršímu nepomohly. Přečtěte si právní analýzu dalšího dne soudu
foto: Blesk:Renata Matějková

Po týdenní pauze pokračuje proces s Andrejem Babišem a ve spolupráci s advokátní kanceláří Kučera & Associates přinášíme další právní analýzu soudního líčení. Soud nejdříve vyhověl obhajobě a nechá přezkoumat duševní stav Andreje Babiše mladšího, následná svědectví zaměstnanců banky HSBC, která poskytla Farmě Čapí hnízdo úvěr, obhájcům ale jistě působí vrásky. Jedna z výpovědí dokonce rozzlobila samotného Andreje Babiše, který musel být soudcem napomenut.

Pro Andreje Babiše to přitom nijak zle nezačalo. V úvodu soudce vyhověl návrhu obhajoby a ustanovil znalce v oborech psychologie a psychiatrie, aby přezkoumali duševní stav Andreje Babiše mladšího. Ten přitom již minulý pátek s tímto zkoumáním vyslovil souhlas, čímž vyslal jasný signál, že minimálně on sám o své svědecké způsobilosti a věrohodnosti pochybnosti nemá. Bude proto zajímavé, co znalci zjistí. Pokud se totiž ukáže, že jeho duševní stav nemá žádný vliv na jeho výpověď, či že je dokonce zcela duševně zdráv, znamenalo by to další komplikace pro jeho otce. Dle našeho názoru chce soud vyloučit pochybnosti o jeho svědecké způsobilosti a důvěryhodnosti jeho výpovědi.

Zajímavostí dnešního dne byla také žádost státního zástupce směrem k Andreji Babišovi staršímu, zda by byl ochoten poskytnout srovnávací podpisy pro doplnění znaleckého posudku v oboru písmoznalectví. Jeho obhájce takový postup označil za předčasný. Proč by poskytnutí podpisů pro zkoumání mělo být předčasné, není zřejmé. Nicméně odmítnutí takové žádosti rozhodně nepůsobí důvěryhodně. Pokud by totiž Babiš starší věděl s jistotou, že smlouvu o převodu akcií za syna nepodepsal, pak by se dalo spíše očekávat, že bude mít na rozptýlení pochybností enormní zájem a sám bude své podpisy ke zkoumání aktivně nabízet. Neochota podpisy ke zkoumání poskytnout umně schovaná za „předčasnost“ však také může o něčem napovídat.

Andreji Babišovi způsobil vrásky na čele svědek Filip Koutný

Filip Koutný je bývalý šéf oddělení finanční správy v pražské pobočce banky HSBC, která poskytla úvěry na stavbu areálu Čapího hnízda. Ředitel finanční správy Koutný totiž vypověděl, že dle jemu tehdy dostupných informací mělo jít o soukromé sídlo Andreje Babiše a ke schválení úvěru mělo dojít mimo jiné právě proto, že za FČH stál Agrofert, který se rovněž za úvěr zaručil. Dle pana Koutného dokonce projekt nebyl vůbec realizovatelný, pokud by za ním Agrofert nestál. Jinými slovy, kdyby v HSBC nebyli ujištěni, že jde o projekt Andreje Babiše, resp. Agrofertu, úvěr pro FČH by neschválili. Pan Koutný zároveň potvrdil, že jediným klientem FČH byly společnosti z koncernu Agrofert.

Zajímavostí pak jistě je, že Filip Koutný dostal v HSBC výpověď poté, co vypovídal v rámci vyšetřování na Policii ČR.

Není tedy překvapením, že tato výpověď nadzvedla ze židle Andreje Babiše, který musel být soudcem napomenut, aby svými komentáři nenarušoval svědeckou výpověď.

Také další zaměstnanec banky HSBC Pavel Šlancar jednoznačně potvrdil, že v rámci jednání o úvěr pro FČH jednal s tehdejší finanční ředitelkou Agrofertu, přestože na nic konkrétního si již nevzpomněl.

Dalším svědkem byl generální ředitel české pobočky banky HSBC František Kopřiva. Ten vypověděl, že měl v době jednání o úvěru informace, že projekt Čapí hnízdo patřil pod holding Agrofert a takto byly také dokumenty k úvěru odeslány do Londýna. Zároveň uvedl, že o poskytnutí úvěru pro samostatnou zemědělskou společnost, jak se FČH kvůli dotaci prezentovala, by banka váhala. Podle svědka Kopřivy by bylo velmi nepravděpodobné, že by k poskytnutí úvěru pro FČH došlo, pokud by za ním Agrofert nestál.

Na dotaz soudce pak ředitel banky vypověděl, že se nikdy nesetkal s tím, že by se v dokumentech banky k úvěrům objevily účelové informace, jelikož ty informace se pak dále ověřovaly. Informace byly získávány mimo jiné z jednání se zájemci o úvěr. Soud tak prověřoval možnosti, že by do dokumentů k úvěru pro FČH, které unikly z banky, někdo schválně uvedl mylné informace, tedy že farma Čapí hnízdo, jako žadatel o úvěr byla součástí holdingu Agrofert.

Úvěr pro FČH zřejmě vyjednala finanční ředitelka Agrofertu

Po polední pauze vypovídala Karolína Slancová, v té době finanční analytička a manažerka pražské pobočky banky HSBC. Rovněž ona potvrdila, že při jednání o úvěru jednala výhradně s finanční ředitelkou Agrofertu Petrou Procházkovou. To je zajímavé, jelikož v té době byla paní Nagyová již místopředsedkyně představenstva a bylo by obvyklé, aby o úvěru jednala ona, nebo pan Nenadál, jako předseda představenstva farmy Čapí hnízdo, tedy společnost, která si úvěr bere. Nicméně to vypadá, že to vyjednala celé finanční ředitelka Agrofertu a paní Nagyová bance spolu s panem Babišem pak ukázala místo, kde bude kongresové centrum stát. Na úvěrových smlouvách i smlouvě o ručení je však paní Nagyová podepsána.

Vypověděla také o své účasti na inspekci přímo v areálu Čapího hnízda, kde se osobně setkala jak s paní Procházkovou, tak Andrejem Babišem, kterého vnímala jako poskytovatele záruky a někoho, kdo má na projektu svůj osobní zájem. Tím zájmem měla na mysli ručení za projekt. Svědkyně však nedostala otázku, jaký by měl být zájem poskytnout ručení za úvěr cizí společnosti.

Výpověď manažera banky HSBC Marka Gestingera musela být před soudem přečtena z protokolu o jeho výpovědi v přípravném řízení. Marek Gestinger se totiž k soudu nedostavil. V jeho výpovědi však nic významného nebylo, krom toho, že mohl potvrdit, že za úvěr FČH ručil Agrofert. Nicméně byl to právě Marek Gestinger, kdo podle paní Slancové zadával informace do vnitřního systému banky, ze kterého dokumenty unikly.

Těžké chvíle pro obhajobu

Výpovědi zaměstnanců HSBC, zejména pana Koutného, obhajobě jistě připravily těžké chvíle, neboť ve vzájemné souvislosti vyznívají v neprospěch Andreje Babiše i paní Nagyové. Bankéři jednoznačně potvrzují, že důvodem udělení úvěru byla prezentace projektu pod záštitou Agrofertu. Podle svědka Koutného se hovořilo dokonce o soukromém sídle Andreje Babiše.

Po výsleších to tedy vypadá tak, že pro úvěrující banku se FČH prezentovala jako součást Agrofertu (minimálně faktická), neboť bez něj by si o úvěru jako samostatný malý / střední podnik mohla nechat jen zdát.

Z výpovědí tak lze usuzovat nejen na to, že zde existovala faktická ekonomická jednota mezi Agrofertem a FČH, ale rovněž se zde ukazuje, že v rámci jednání o úvěru byla FČH zcela záměrně s Agrofertem spojována, aby k poskytnutí úvěru došlo, zatímco v rámci žádosti o dotaci se snažila formálně působit tak, že je samostatným malým / středním podnikem.

Působí skutečně podezřele, když se v rámci jednání o úvěr záměrně prezentujete jako velký hráč, zastupuje vás finanční ředitelka jedné z největších firem v republice, a naopak v žádosti o dotaci se prezentujete jako malá ryba.

To samozřejmě znepříjemní situaci obhajobě, bude-li chtít tvrdit, že paní Nagyová nevěděla o tom, že FČH nemá být posuzována jako malý / střední podnik. Zároveň žádný ze svědků neoznačil paní Nagyovou jako osobu, která by bance informace ohledně závislosti farmy na holdingu Agrofert sdělila.

Cesta pro obhajobu se tedy zužuje: bude muset ukazovat jen na to, že paní Nagyová nevěděla o tom, co se dělo v bance a jaké informace banka ohledně vztahu Agrofertu a FČH dostala. S bankou jednala paní Procházková. Paní Nagyová jen podávala žádost o dotaci, podepsala dotační smlouvu a žádala o platby dotace, a to až do roku 2010. Tam všude uvedla nepravdivou informaci. Má-li jí vzniknout trestní odpovědnost, musela by vědět, že informace jsou nepravdivé. Prací státního zástupce je jí to dokázat.

Na valných hromadách farmy Čapí hnízdo s akciemi nakládali vždy jen zástupci majitelů. Práva majitele vykonává ten, kdo tento druh akcie drží. Uvidíme, co v úterý zástupci sdělí ohledně vlastnictví akcií.

Konečně, finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková bude vypovídat ve čtvrtek. Je možné, že vypovídat odmítne. Určitě bychom se nedivili.

Autor je advokátem kanceláře Kučera & Associates.

Jiří KučeraPrezidentské volby 2023

Začátkem roku 2023 se budou konat prezidentské volby, kde se rozhodne o nástupci Miloše Zemana. Přinášíme vám přehled užitečných informací, volební zpravodajství i zajímavosti týkající se prezidentského úřadu.

Kandidáti Termín voleb

Voličský průkaz Volební systém Pravidla kampaně Výsledek voleb Druhé kolo


Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.