Video placeholde

Vakcinolog Petráš: Jedna dávka vakcíny vám po nemoci stačí, po druhé dávce může klesat síla protilátek

Vakcinolog Marek Petráš, přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, vyjádřil v pořadu Prostor X své znepokojení nad výsledky studie, ve které se zabýval dopadem očkování na běžnou populaci. Data ukazují, že po prodělání nemoci je nejefektivnější obranou vůči další infekci pouze jedna dávka vakcíny a druhá či další dávka může být naopak kontraproduktivní.

„Pokud jde o očkování těch, co covid-19 prožili, tak některé studie prokazovaly, že pokud jsou tito jedinci očkovaní, tak riziko možných reinfekcí nebo selhání očkování u nich významně klesá. Ale na druhou stranu, řekněme ty sérologické nebo ty imunologické metody, které hodnotily kvality té postvakcinační odpovědi u těchto jedinců, naznačovaly, že jedna dávka je ještě rozumná, to znamená, že nezhoršuje kvalitu, zesílila, posílila – to vypadalo optimálně. Ale ta druhá dávka naopak vedla k tomu, že kvalita těch protilátek, jejich síla, začala klesat. Ukázalo se, že začal klesat počet buněk, které produkují tyto protilátky, a to jsou všechno předzvěsti toho, že je to nadbytečné očkování,“ vysvětluje Marek Petráš.

 Na celý rozhovor s vakcinologem Markem Petrášem se můžete podívat zde:

Video placeholde

Prostor X: Rozhovor s Martinem Petrášem • Prostor X