nahoru

Budějce za vlády tmy a na válečné cestě americké armády

Jaroslav Šajtar25. února 2016 • 07:59
Válečné vzpomínky
Válečné vzpomínky
• foto: 
Nakladatelství Resonance, Mladá fronta

Vyšla zdařilá a dobře koncipovaná třísetstránková kniha o životě Českých Budějovic ve stínu svastiky – zvláště jihočeští lokální patrioti ji určitě příznivě přijmou. Objevil se také patnáctý svazek edice Z Normandie přes Ardeny až k nám, podrobně mapující osvobozeneckou misi americké armády v západních a jihozápadních Čechách.

Kolektiv autorů: České Budějovice pod hákovým křížem

V poslední době se doslova roztrhl pytel s publikacemi věnovanými jednotlivým regionům a městům v období německé okupace za druhé světové války. To je příznivé znamení, neboť svědčí o rostoucím lokálním patriotismu a vzbuzuje u občanů zájem o místní historii.

Po sborníku Chodsko ve stínu hákového kříže se letos objevila kniha početného autorského kolektivu České Budějovice pod hákovým křížem (vyd. Mladá fronta). Obrazově bohatě vybavený titul se podrobně zaobírá všedním životem obyvatel našeho v současné době devátého nejlidnatějšího města. Je plodem dlouholetého studia archívních materiálů, terénu i zužitkování vzpomínek pamětníků. O čem se v Budějcích pod svastikou píše, výmluvně napovídají názvy jednotlivých kapitol: Politický život, Veřejná správa, Německé a české bezpečnostní orgány, Čeští fašisté a aktivistické (kolaborantské) organizace, Odboj, Židé, Kultura, (…), Bombardování města, Osvobození.

Jihočeskou metropoli těžce postihlo spojenecké bombardování v závěru války – 23. a 24. března. Začteme se do dobových vzpomínek: „Hodina osvobození se blíží. V noci slyšeti dunění. Nevíme, zda tady budou dříve Američané, či Rusové, kteří jsou 20 km za Vídní.“ Ke Květnovému povstání se České Budějovice, jež se ovšem za protektorátu nazývaly zkráceně pouze Budějovice (německy Budweis), protože uchu „árijského Übermensche“ adjektivum České nelahodilo, připojily hned 5. května. Čtyři dny nato, jak píše Jiří Petráš v kapitole Osvobození, do města vstoupila Rudá armáda a Wehrmacht se bez boje stáhl. Zde se také setkaly jednotky americké armády, která nesměla kvůli stanovené demarkační čáře postupovat dál, se sovětskými.

Bohuslav Balcar: edice Z Normandie přes Ardeny až k nám

Rodinné Nakladatelství Resonance se pustilo do odvážného projektu, jenž u nás svým rozsahem nemá obdoby. V edici Z Normandie přes Ardeny až k nám se totiž rozhodlo co nejpodrobněji zmapovat osvobozeneckou misi americké armády v jejím závěrečném tažení na evropském kolbišti, tedy v západních a jihozápadních Čechách.

Po listopadu 1989 vyšla nejedna publikace věnovaná úloze Pattonovy 3. armády při osvobozování západní části našeho území. Stavěly však především na obrazovém doprovodu a vzpomínkách pamětníků. Autor výše jmenované edice, domažlický rodák Bohuslav Balcar, zvolil poněkud jiný přístup. Fotografický doprovod v útlých knížečkách (od roku 2014 jich zatím vyšlo patnáct svazků a další jsou avizovány, takže se snad poprvé dočkáme komplexního zmapování průběhu osvobození západních Čech) sice nechybí, netvoří však jejich nosný pilíř. Tím je bezesporu textová část. Knížky zachovávají jednotnou grafickou úpravu i posloupnost. Často je úvodním slovem provázejí starostové těch obcí, jimž jsou jednotlivé svazky věnovány – například Sušice. Po stručném zmapování situace v západních a jihozápadních Čechách v pětačtyřicátém roce následuje vlastní líčení událostí v inkriminovaném regionu.

Balcar, který je mj. členem Jednoty tlumočníků a překladatelů ČR, zužitkoval své lingvistické znalosti a text přeložil do angličtiny a němčiny, což se ukázalo jako šikovný tah, protože při loňských oslavách 70. výročí konce druhé světové války měli příležitost seznámit se s plody jeho práce rovněž zahraniční návštěvníci, nezřídka američtí váleční veteráni.

Edice Z Normandie přes Ardeny až k nám ukazuje na velký přínos lokálních patriotů a regionálních nadšenců pro poznávání naší minulosti. Její svazky jsou sice primárně určeny pro zájemce o místní dějiny druhé světové války, pokud si však fandové se širším záběrem opatří kompletní řadu, získají ucelený soubor unikátních informací.

Jaroslav Šajtar
Diskuse ke článku