nahoru

Romanovci na Hradě: jak se žilo v přepychu carského dvora?

Kateřina Hejdová 19. prosince 2011 • 06:00
Romanovci na Hradě: jak se žilo v přepychu carského dvora?
foto: Profimedia

Dva carské portréty otevírají současnou výstavu v Císařské konírně Pražského hradu. Car Michail Fjodorovič Romanov a car Alexej Michajlovič Romanov, oba anonymy z přelomu 17. a 18. století. Z Moskvy k nám dorazily klenoty, zdobící carský palác v Kremlu za doby vlády Romanovců, poslední carské dynastie. Ti dva slavný carský rod zakládali.

Carský dvůr pod žezlem Romanovců
Poklady moskevského Kremlu
kde: Císařská konírna Pražského hradu
autoři: Irina Bobrovitskaya a Natalia Danilova
pořadatelé: Správa Pažského hradu/Státní historicko-kulturní muzeum Moskevský Kreml
vstupné: plné 160 korun
kdy: do 4. 3. 2012 denně od 10 do 18 hodin

 

Vzácné portréty, církevní relikvie, ale i nádobí z kuchyně, kolébka pro careviče nebo šperky matky císařovny. Výstava v Císařské konírně Pražského hradu představuje vybrané vzácné předměty z pozůstalosti po dynastii Romanovců. Hlavní ruské korunovační klenoty samozřejmě zůstaly v Moskvě. Na 170 poskytnutých exponátů z Kremlu má seznámit návštěvníky s životem na carském dvoře v 17. a 18. století, tedy v první části jejich panování.

 

Anketa

 

Romanovci vládli Rusku v letech 1613 - 1917, z moskevského státu za tu dobu vytvořili bohatou světovou velmoc. V kultuře následovali Francii, ve víře Řecko. Díky ortodoxnímu pravoslaví nebyli spřízneni s žádnou jinou panovnickou rodinou a vůbec nevedli zahraniční politiku. Nebyli díky tomu ani výbojní, za své vlády neobsadili násilím jediný cizí trůn, nevedli války v zájmu rodu ani strategicky pro území. Historikové právě tomuto chování přisuzují jejich úspěchy na poli diplomacie.

 

 

Výstava představuje některé symboly ruské státnosti, pocházející z carské pokladnice. Nejvzácnějšími muzejními předměty jsou v konírně památky spojené se zakladateli říše Romanovců, která vyzdvihla Rusko k nebývalé síle a slávě, toto období luxusu na tamním carském dvoře se v historii již neopakovalo. Kromě obrazů zde najdete například barmy Michaila Fjodoroviče, pláště prošívané hedvábnou pozlacenou nití, atributy císařské moci. Je tu i oddíl věnující se zbraním, košile zvaná jušman byla druhem kombinovaného obrnění vojáků Orientu a východní Evropy.

 

Hlavními hrdiny expozice jsou zakladatelé proslulé vládnoucí dynastie, kteří návštěvníky skrze svůj život seznamují se strukturou a životem carského dvora včetně důležitých ceremonií. Velmi vzácné jsou umělecké památky 17. století přímo spojené právě s cary Michailem Fjodorovičem a Alexejem Michajlovičem z dynastie Romanovců a jejich duchovním spoluvládcem patriarchou Filaretem. Dozvíte se jak probíhala carská korunovace a jaký měl slavnostní obřadl smysl, k čemu sloužil carský průvod a proč při něm car projížděl před poddanými výhradně v kočáře taženém bílým šestispřežím.

 

Jedna část výstavy je věnována velkým dvorským slavnostem: vojenským ceremoniím, carskému průvodu a slavnostní hostině. S tématem soukromého života v rezidenci, kde významné místo připadalo náboženskému životu a výchově dětí, seznamuje další část. Končí oddílem představujícím Romanovce jako pravoslavné panovníky. Právě v období jejich vlády se Rusko začalo považovat za pravé pravoslavné carství, kam se z ostatních zemí svážely relikvie pravoslavné církve.

 

Církevní památky 17. století ilustrují pak atmosféru pravoslavných bohoslužeb v kremelských chrámech a demonstrují představy o kráse a bohatství umělecké části středověkého ruského chrámu. Panovnická dynastie Romanovci se udržela na ruském trůnu více než 300 let, jejich vláda byla zároveň poslední carskou monarchií. Fakticky jejich vládnoucí rod vymřel po meči již roku 1727, noví císaři z rodu Oldenburků ovšem přijali jméno Romanovců. Definitivní pád dynastie tak nastal až tragickým vyvražděním rodiny cara Mikuláše II. po říjnové revoluci roku 1918.

Kateřina Hejdová


Diskuse ke článku