Literární hysterička Zoe Meixnerová zasedne v porotě soutěže

Literární hysterička Zoe Meixnerová zasedne v porotě soutěže Zdroj: Archiv Muzea literatury

Muzeum literatury v pražské Bubenči
První půle úvodní strofy Máje Karla Hynka Máchy
Interiér Muzea literatury v Pelléově 22/44, kam se přesunul Památník národního písemnictví ze Strahovského kláštera.
Pro návštěvníky Muzea literatury je připraveno deset tematicky rozmanitých expozic, které vycházejí z archivů a fondů instituce, jedenáctý sál je věnován krátkodobým výstavám
4
Fotogalerie

Oh, Máj! Literární hysterička a Mácha s Lori v partnerské poradně upozorňují na souboj básnických střev

Máte-li v šupleti milostnou poezii, která za něco stojí nejen podle vaší drahé polovičky, jíž jste verše věnovali, přihlaste se do uměleckého klání. Muzeum literatury se rozhodlo ozvláštnit nám příslovečný „lásky čas“ soutěží o nejlepší báseň – milostné vyznání.

Jak prosté, milý Watsone: Báseň s motivem milostného vyznání o délce maximálně 30 řádků (tj. veršů) mají účastníci poslat na e-mailovou adresu pamatniknarodnihopisemnictvi.pr@gmail.com nebo poštou do Muzea literatury na  oddělení propagace, Pelléova 44/22, 160 00 Praha 6. Do soutěže budou zahrnuty pouze básně doručené do 25. května 2023, tedy do blížícího se čtvrtka. Co autor nejlepší básně vyhraje, není zřejmé – a vlastně ani podstatné.

Poezie je sice vážná věc, ale poněvadž se pražské Muzeum literatury snaží pro české písemnictví i pro své expozice získat též pozornost mládeže, zasedne v tříčlenné porotě kromě odborníků na literaturu devatenáctého století též literární hysterička Karolína Zoe Meixnerová, autorka tohoto vtipného mikromuzikálu zachycujícího Karla Hynka Máchu a jeho Lori v partnerské poradně. Právě literární influencerka, popularizátorka a duše instagramového účtu @cojezoe_ posléze předá ocenění vyvolenému či vyvolené.

Soutěž svým přiléhavým názvem Oh, Máj! samozřejmě odkazuje na lyrickoepickou skladbu Karla Hynka Máchy z roku 1836, s květnem i s láskou tradičně spojovanou. Soutěžní příspěvky by však neměly být jen parafrází či variací Máje, pořadatelé očekávají „vaši vlastní invenci a současný výraz“. Nikdo zatím netuší, zda půjde o roztomilý souboj básnických střev, nebo zda se zúčastní potenciální budoucí vítězové Ortenovy ceny.

Slavnostní vyhlášení a ocenění autora nejlepší básně proběhne v úterý 30. května v 18 hodin v Muzeu literatury. Zároveň s vyhlášením slibují organizátoři soutěže vysvobodit z trezoru originál Máchova deníku a zpřístupnit ho v rámci změn ve stálé expozici.