Haškův málo známý portrét kreslený jeho přítelem Jaroslavem Panuškou

Haškův málo známý portrét kreslený jeho přítelem Jaroslavem Panuškou Zdroj: Muzeum literatury

První stránka Haškovy nově získané povídky Vepřová historie
Muzeum literatury v pražské Bubenči
Interiér Muzea literatury v Pelléově 22/44, kam se přesunul Památník národního písemnictví ze Strahovského kláštera.
Pro návštěvníky Muzea literatury je připraveno deset tematicky rozmanitých expozic, které vycházejí z archivů a fondů instituce, jedenáctý sál je věnován krátkodobým výstavám
4
Fotogalerie

Originál rukopisu Dobrého vojáka Švejka uvidíme vůbec poprvé. A zajíme to Haškovou Vepřovou historií

Je to jako nějaká únikovka nebo scénář heist movie: na libovou akci uspořádanou u příležitosti 140. výročí narození a 100. výročí úmrtí Jaroslava Haška (30. 4. 1883 – 3. 1. 1923) máte jeden jediný den, a to úterek 21. března. 

Jedinečná, pouze jednodenní výstava rukopisů Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války a Vepřová historie se koná 21. března 2023 v novém Muzeu literatury v Praze-Dejvicích. V rámci cyklu akcí Hašek 100, připomínajících jubilea slavného literáta, bude na pražské adrese Pelléova 22/44 vystaven na jediný den nejspíš vůbec poprvé v historii originál rukopisu Dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška a také originál nově získané povídky Vepřová historie. První návštěvníci mohou být na značkách už o desáté dopolední a prohlédnout si kromě Haškových rukopisů i deset tematicky rozmanitých expozic, které vycházejí z archivů a fondů Památníku národního písemnictví. Ten je do Petschkovy vily, zpřístupněné jako Muzeum literatury široké veřejnosti loni v říjnu, přenesl ze Strahovského kláštera. 

Trachtace bude pokračovat večer: poté, co bude od 17.30 během půlhodiny představen projekt Hašek 100, bude z rukopisů číst Jiří Lábus a Přemysl Rut k tomu zahraje a zazpívá. V 19.00 hodin pak hosté okoštují staropražské vepřové hody. Tím prý bude série letošních jednodenních výstav neobvyklých archiválií ze sbírek Památníku národního písemnictví dostatečně zahájena.