Kniha Čs. odboj 1939–1945 s vloženými artefakty připomíná činy a oběti desetitisíců známých i neznámých „dělníků odboje“ za druhé světové války války i jejich smutné osudy po roce 1948

Kniha Čs. odboj 1939–1945 s vloženými artefakty připomíná činy a oběti desetitisíců známých i neznámých „dělníků odboje“ za druhé světové války války i jejich smutné osudy po roce 1948 Zdroj: Archiv nakladatelství Extra Publishing

Komiks Czech Night Hawk z amerického časopisu Real Heroes o stíhači Karlu Kuttelwascherovi
S rozbitím republiky a s nacistickou nadvládou se řada Čechů, Slováků a Podkarpatských Rusínů nesmířila. Tito lidé odcházeli za hranice nejen, aby unikli perzekucím či totálnímu nasazení, ale také proto, že doufali ve vypuknutí ozbrojeného konfliktu. Chtěli se do něj zapojit a přispět tak k osvobození své vlasti.
Desítky vložených artefaktů přibližují realitu života na frontě i v protektorátní ilegalitě.
Pouštní krysy od Tobruku připomíná hlášení o průzkumné činnosti devítičlenné skupiny provedené ve večerních hodinách 13. listopadu 1941 na tobruckém bojišti
Protektorátní vyhláška z 28. května 1942 vyzývá k pátrání po výsadkáři ze skupiny Silver A Josefu Valčíkovi. Gestapo uvedlo chybně křestní jméno i datum a místo narození (správně 2. listopadu 1914 ve Smolině u Valašských Klobouk).
5
Fotogalerie

Knižní dárek pod stromeček na poslední chvíli? Pocta operaci Anthropoid

Brněnskému nakladatelství Extra Publishing je hned na úvod této recenze třeba vyjádřit uznání. I po delší odmlce způsobené covidem a v ekonomicky nelehké době opět prokázalo, že se nebojí přijít na trh s nádhernou a výpravnou, a tudíž ne zrovna levnou publikací, jež potěší každého seriózního zájemce o historii, zejména pak druhé světové války.

Vydalo totiž v edici magazínu Živá historie k 80. výročí jednoho z vrcholných činů evropské protinacistické rezistence, totiž atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, knihu ČS. ODBOJ 1939–1945 pod redakcí Aleny Flimelové a Jana Čurdy. Navazuje tak na předchozí úspěšné tituly věnované československým dějinám, nemající u nás obdoby. Bezpochyby nejcennější je na zmíněném díle – kromě vkusné grafické úpravy – v souladu s charakterem předchozích, neméně zdařilých publikací pětapadesát vložených kopií jedinečných dokumentů této doby. Nechybějí mezi nimi mobilizační rozkaz pro Čechoslováky žijící ve Francii, hlášení Ludvíka Svobody o obraně Sokolova, prezentační list Karla Čurdy, zprávy o atentátu na Heydricha a jeho úmrtí, zatykač na Jána Nálepku, Košický vládní program, dobové noviny, americký komiks Czech Night Hawk o nejúspěšnějším československém stíhacím esu druhé světové války Karlu Kuttelwascherovi a mnohé další.

Nezapomínejme na komunistický odboj

Dalším kladem je naprostá objektivita, jíž se pod vlivem dramaticky zhoršené mezinárodní situace nedostává například v četných médiích. Autoři věnují stejnou pozornost účastníkům odboje na domácí, východní i západní frontě. Nezapomněli ani na Julia Fučíka a komunistický odboj, který, ač je téměř svatokrádežné to dnes říkat, nabyl zvláště po přepadení Sovětského svazu na intenzitě a významu.

Kladem všech knih vydaných tímto nakladatelstvím je hloubka záběru, ačkoli se přitom nejedná o žádné „bichle“ (Čs. odboj 1939–1945 má kromě pětapadesáti vložených příloh jen osmdesát stran). Dočteme se nejen o domácích odbojových organizacích a zahraničním odboji, ale také o zbraních a jednotkách, řádech a  vyznamenáních, uniformách a výzbroji. Smutnou kapitolu představují poválečné osudy některých účastníků odboje, jež po únoru 1948 místo uznání a postavení odpovídajících jejich zásluhám a zkušenostem čekaly perzekuce a neskrývaná snaha nechat je zmizet v propasti zapomnění.

Nakladatelství Extra Publishing znovu prokázalo, že se nebojí vsadit na náročné čtenáře, kteří dají před „přízemními požitky“ přednost „duchovnu“ a vysázejí nemalý obolus (více než 1600 korun) za svazek, jenž se stane ozdobou knihovny. Předností tohoto druhu knih totiž je, že se mohou dědit z generace na generaci. Velkolepější knižní dárek k letošním Vánocům si lze těžko představit.