nahoru

Výsluhy škodí nejen policii a celníkům, ale i celé společnosti. Navyšme platy těm, kteří zůstali

Petr Kolman 25. listopadu 2019 • 13:10
Štědrý výsluhový systém vede k úprku zkušených lidí od policie a celní správy.
Štědrý výsluhový systém vede k úprku zkušených lidí od policie a celní správy.
• foto: 
Ministerstvo vnitra

Možná jste o tom také slyšeli, naše celní správa se potýká s relativně velkými personálními problémy. Její řady jen letos údajně opustily a dále opustí více než čtyři stovky lidí. A jsou to většinou lidé zkušení v nejlepším produktivním věku. Důvod proč odchází, se jmenuje výsluhy. A podobný problém řeší i česká policie. Kdyby institut výsluh ve své „přebujelé“ formě dnes neexistoval, tolik lidí by od celníků a policistů prostě neodcházelo. O peníze jde až v první řadě, vše ostatní jsou většinou vytáčky a mlžení. Aby bylo jasno, odcházejícím nelze vyčítat, že plně využívají (respektive nadužívají) dnešního legislativního stavu, ruku na srdce – toho by využila patrně drtivá většina z nás.

Zamysleme se hlouběji nad smyslem výsluh. Pokud někdo přišel o ruku či nohu a nemohl již vykonávat pozici v bezpečnostním sboru, tak bylo a je zcela na místě se o takového člověka postarat. Nicméně jaký má smysl platit výsluhu někomu, kdo v plném zdraví po odkroucení příslušného počtu let přejde třeba od Policie ČR nebo celní správy do řad obecní policie? Pak se nelze divit, že se veřejnost na takového člověka dívá jako na „vykutálence“, který ke svému platu například u zmíněné obecní policie pobírá navíc z veřejných peněz pěkné „výsluhové kapesné“, navíc nezdaněné.

Politici se evidentně bojí se stávající situací něco udělat. Inu, víte kolik takoví příslušníci bezpečnostních sborů (a jejich rodiny) mají hlasů ve volbách? Koneckonců s bezpečnostními sbory je dobré být za dobře, to platí za každého režimu. Jen se o tom dnes nemluví.

Nenechme utíkat schopné lidi

Mám za to, že jedním z možných řešení, které by částečně zlepšilo situaci, je návrh, že po dobu, kdy „odešlého“ policistu či celníka s nárokem na výsluhu zaměstnává stát, kraj nebo město (obec), neměl by na výsluhu právní nárok. To by samozřejmě šlo aplikovat pouze u nových případů, retroaktivně tak činit v právním státě nelze. Takové opatření by logicky „taktické přesuny“ ze služební na civilní pozici a vysávání státního rozpočtu omezilo.

Dalším nápravným krokem je celkové navýšení předmětných dob, kdy vzniká na výsluhu nárok. Aby neodcházeli relativně mladí a výkonní příslušníci bezpečnostních sborů.

Práce bezpečnostních sborů si vážím, ale domnívám se, že by bylo logičtější veřejné peníze, které jsou určeny na ty nešťastné výsluhy, dát především aktivním policistům či celníkům, kteří nikam neutekli. Tedy těm, kteří dál slouží společnosti.

Štědrý výsluhový systém nedává přílišný smysl, nejen že policii a Celní správě personálně ani eticky nepomáhá, on jí paradoxně ještě škodí. A důsledkem je aktuální úprk zkušených lidí.

Je jasné, že velkou roli hraje určitá míra setrvačnosti, ostatně výsluhy pro příslušníky bezpečnostních sborů existovaly už za socialismu, nicméně je zapotřebí posouvat věci dopředu. A to neplatí jen pro výsluhy.

Autor je právník.




Česko bez prezidenta?

Miloš Zeman je v nemocnici a detaily o jeho zdravotním stavu zůstávají tajné. I přes to vydala ÚVN informaci, že prezident není schopen vykonávat pracovní povinnosti.

Indispozice hlavy státu může ztížit povolební vyjednávání a formování nové sněmovny a vlády. Navíc se ukazuje, že prezidentovo okolí nejedná čestně a vyvstává podezření, že kancléř Mynář a lidé okolo něj porušili zákon.

Co se stane když prezident nemůže vládnout? Jsou oprávněné důvody pro zbavení Zemana funkce? Jak se k prezidentovi chová jeho okolí?


Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.
 

Nejčtenější