nahoru

Potřebujeme zpřehlednit právo. Ve vyhláškách našich obcí a krajů se někdy nevyznají dokonce ani policisté

Petr Kolman4. října 2019 • 18:55
Byrokracie: Stát zasahuje do všeho
Byrokracie: Stát zasahuje do všeho
• foto: 
Profimedia

Již staří římští právníci věděli, že pokud má člověk řádně dodržovat právo, tak jej musí v první řadě znát. Dnešní české právo je značně komplikované a nepřehledné, to se obecně ví. Nejeden kandidát na post senátora či poslance sliboval, že se pokusí náš právní řád zjednodušit a zpřehlednit. Ale skutek utek‘…

Lidé si někdy neuvědomují, že vedle celostátních právních předpisů máme i relativně bohatou legislativu krajskou a obecní. Tvořenou obecně závaznými vyhláškami obcí a krajů v tzv. samostatné působnosti a dále pak nařízeními krajů a obcí vydávané v jejich přenesené působnosti. V České republice máme aktuálně kolem 6250 obcí a čtrnáct krajů (pokud počítáme Prahu za kraj). Z čehož mimo jiné plyne, že zde máme více než šest tisíc právních režimů, jelikož každá obec má přijaty jiné vyhlášky a nařízení. Jak tušíte, pro běžného člověka je obecní a krajská legislativa hůře přístupná a přispívá též k vyšší nepřehlednosti práva pro naše občany, o cizincích ani nemluvě.

Správný krok ministerstva vnitra

V této souvislosti jako právní pedagog velice vítám aktuální snahu Ministerstva vnitra ČR o přijetí nového zákona, který by do věci mohl vnést trochu více pořádku. Jde o takzvaný zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Jaký by byl jeho hlavní přínos? Nový zákon by zavedl vytvoření nové veřejně přístupné databáze právních předpisů územních samosprávných celků (ÚSC), což by pomohlo vyřešit současný stav, kdy se schválené právní předpisy obcí, krajů nejednou nedostanou ke všem, kterých se týkají. Tedy ke všem těm, jejichž práva a povinnosti autoritativně ovlivňují.

I když mají ÚSC již dnes za povinnost publikovat své právní předpisy, reálně se to neděje. Pro ilustraci: Až třicet procent obcí tuto svou povinnost alespoň podle zjištění ministerstva vnitra neplní řádně. Nicméně i kdyby ji všechny obce řádně realizovaly, tak je pro adresáty místních norem určitě lepší, když bude obecní a krajská normotvorba soustředěna na jednom místě.

Pro zajímavost, z praxe jsou známy případy, že problém dohledat, jaké vyhlášky platí v dané obci, měli nejen občané z jiných obcí (tedy „přespolní“), ale i Policie ČR. Takže byly zaregistrovány případy, kdy policisté při výjezdech nebyli schopni plnohodnotně posoudit, jestli určité chování je, nebo není v souladu s vyhláškami dané obce. A to žijeme v 21. století, v digitální době!

Vím, že je takřka podezřelé v dnešní době pochválit nějaký státní orgán. Nicméně snahu o zlepšení „publikační kultury“ u legislativy ÚSC ze strany Ministerstva vnitra osobně skutečně velmi oceňuji. Snad si jen mohu postesknout, proč se tak nestalo již dříve.

Autor je právník.

Diskuse ke článku