Tiskový mluvčí prezidenta republiky Miloše Zemana Jiří Ovčáček

Tiskový mluvčí prezidenta republiky Miloše Zemana Jiří Ovčáček Zdroj: Blesk:Czech News Center, a.s./Martin Sekanina

Aschenbrenner: Zemanův mluvčí Ovčáček zpochybnil legitimitu Senátu, přitom sám sebe usvědčil z nesmyslu

Kudy vedou myšlenkové pochody mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka, je někdy těžké odhadnout. Některé jeho politické výstřely na Twitteru přitom postrádají konzistenci a míjejí se s realitou. Posledním Ovčáčkovým kouskem je sdělení ze 6. dubna, ve kterém hradní mluvčí píše: „Nazrál čas řešit v otevřené diskusi otázku legitimity Senátu. Při volební účasti 18,48 procenta opravdu nelze tvrdit, že jde o pojistku demokracie.“ Je zvláštní, že Ovčáčkovi údajně teď vadí něco, co mu v minulosti vůbec nevadilo.

Ovčáček ve svém sdělení na Twitteru narážel na to, že doplňovacích voleb do Senátu v obvodu Praha 9 se před několika dny zúčastnilo v prvním kolem pouze 18,48 procenta voličů. Jistě, je to velmi málo, ale jedná se o dlouholetý problém senátních voleb. Ty mívají větší účast v prvním kole, když jsou spojené s jiným typem hlasování, například do zastupitelstev obcí či krajů. V druhém kole čísla účasti výrazně klesají, někdy dokonce až k 10 procentům. Změnit by se to zřejmě mohlo zavedením jednokolového hlasování (vítěz hned bere vše), ale zatím máme takový volební zákon, jaký máme.

Protože volby jsou u nás svobodné (to snad ani Ovčáček zpochybňovat nebude, když byl jeho šéf Miloš Zeman dvakrát zvolen prezidentem), tajné a v případě Senátu i přímé (každý kandidát či kandidátka mají přesný počet hlasů a podle toho se postupuje), těžko lze jakkoli zpochybňovat jejich legitimitu. To je skutečný Ovčáčkův nonsens. Otázkou, na kterou se někdo může ptát, je, jak silný, kdo dostal mandát od voličů, ale legitimita je něco naprosto jiného.

Zvolení Zemanových příznivců

Pan Ovčáček by měl také odpovědět na to, proč nezpochybnil také legitimitu jiných senátních hlasování. Například v říjnu 2014 byl senátorem zvolen v obvodu Zlín František Čuba. V druhém kole se voleb v tomto obvodu zúčastnilo pouze 20,48 procenta voličů. Proč se Ovčáček nezamýšlí i nad legitimností tohoto hlasování? Odpověď známe: Čuba je poradcem prezidenta Zemana pro zemědělství a byl také členem Strany Práv Občanů Zemanovci. Takže u něj to mluvčímu nevadí. Tento člověk byl zvolen zcela legitimně, u jiných to zpochybňuje.

Na podzim 2012 byl pak do Senátu zvolen další ze Zemanových „přátel“ - Jan Veleba. V obvodu Chrudim se při jeho zvolení zúčastnilo druhého kola jen 19,85 procenta voličů. Bylo to legitimní? No jistě. To Ovčáček ale nepřipomíná. Veleba byl totiž na mimořádném sjezdu Strany Práv Občanů Zemanovci zvolen v březnu 2014 předsedou tohoto uskupení (strana tehdy vypustila z názvu slovo Zemanovci, ale Miloš Zeman zůstal jejím čestným předsedou).

Ve skutečnosti Jiřímu Ovčáčkovi vadí iniciativa některých senátorů, kteří chtějí na prezidenta podat ústavní žalobu kvůli hrubému porušení Ústavy a určitě mu vadí i to, že Senát neschválil Aleše Gerlocha, kterého navrhl Miloš Zeman, na ústavního soudce. Proto zpochybňuje legitimitu senátních voleb.

Vypočítavé jednání

Ovšem právě Ústava (chce jí snad Ovčáček také zpochybnit?) hovoří o tom, co Senát je a co má dělat. Například v článku 2 české Ústavy v odstavci 1 se píše: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ Takže jakákoli účast ve volbách je odrazem vůle voličů a je samozřejmě legitimní. To, co tvrdí Ovčáček, je nesmysl.

Panu Ovčáčkovi bych také rád připomněl, že hlava druhá, článek 33 Ústavy, odstavec 1, hovoří o tom, že „dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona.“ Překlad pro hradního mluvčího: Senát plní v našem systému nezastupitelné místo a zpochybňovat legitimitu voleb do něj je nemístné.

Jiří Ovčáček proslul mnoha extravagantními sděleními na svém Twitteru. V případě legitimity senátních voleb a volební účasti by měl ale mlčet, protože se sám usvědčuje z toho, že jedná vypočítavě a jen podle toho, jak se mu to právě hodí.

Autor je senátorem ODS za obvod Plzeň-město a starostou městské části Plzeň-Slovany.