nahoru

Jak se množit bez sexu aneb O zákonitém nárůstu počtu gender aktivistek/tů do roku 2200!

Jiří X. Doležal30. prosince 2018 • 18:30
Ukrajinská aktivistka Oksana Shaschko bojující za práva žen ukázala na francouzském festivalu prsa.
Ukrajinská aktivistka Oksana Shaschko bojující za práva žen ukázala na francouzském festivalu prsa.
• foto: 
Profimedia.cz

Na Silvestra jsou všichni ožralí a není s kým si povídat, a tak přemýšliví abstinenti mezi našimi čtenáři jistě ocení podnět, kterým mohou na Silvestra zaplašit nudu střízlivého mezi opilci. Pojďme si zkusit vypočítat, kolik bude (když nepřiletí asteroid) genderových aktivistů v roce 2050, 2100 a 2200! Cyklus jejich množení se nám již podařilo doložit!

V jednom z prvních čísel Reflexu po novém roce najdete zajímavou reportáž o té nejpostmodernější postmoderní vědě - genderologii - a o převratných vědeckých výzkumech a objevech, kterých v posledních letech v tomto perspektivním oboru dosáhli v Brně. Již nyní však mohu prozradit, že vedlejším ziskem reportáže jsou vědě dosud neznámé informace o reprodukčních cyklech genderiistek/ů. Jen pro navození zvědavosti čtenáře: Trvá šest let!

Reprodukční cyklus

Reprodukční cyklus a jeho délka je z biologie známý termín, který udává, za jak dlouho bude „z vajíčka vajíčko“. To jest - za jaký čas od počátku svého života jedinec zplodí svého prvního potomka. U některých bakterií trvá takový cyklus - než se rozdělí a rozdělená (nově mateční) bakterie naroste tak, aby se sama rozdělila na dva jedince - to trvá jen třicet minut, u hlavonožce loděnky patnáct let. V průběhu zkoumání genderologické scény jsem dospěl k závěru, že délku reprodukčního cyklu gender aktivisty známe. Gender studia trvají obvykle čtyři roky, v praxi však můžeme předpokládat, že studentce/ovi zaberou celkem šest let.

Ne že by byly/li studentky/ti genderových oborů hloupí, ale vzhledem ke své specializaci bude řada z nich jistě mezi 1. a 2. ročníkem potřebovat změnit operativně pohlaví (což trvá rok) a mezi třetím a čtvrtým ročníkem to pohlaví vrátit zase zpět (takže další rok navíc). Gender mění studenti tohoto oboru průběžně, ale nijak je to neomezuje ve studiu, s tím se nemusí na amputaci penisu. Takže začne-li genderově uvědomělá/lý jedinkyně/nec studovat genderologii, šest let poté je hotová/vý dospělá/lý a replikace schopná/ný profesionální genderoložka/log. 

Jde o replikaci memetickou

Geneticky se jedinkyně/nec replikovat již samozřejmě nemůže. Není vůbec rozptylována/n sexem (v průběhu změn pohlaví byly odstraněny všechny pohlavní žlázy), na sex ani nemyslí (nemůže brát hormony, protože jsou testované na zvířatech) a není proto zatížena/n ani péčí o rodinu, a tím, co vystudovala/l, se nemůže živit jinak než memetickým plozením dalších gender aktivistek/tů. Proto šest let po zahájení gender studií začíná genderistka/ta učit gender, a memeticky tak „snese vajíčka“.

Aby jí/mu uznali školu nebo kurs, musí však mít alespoň pět studentek/tů. Studia opět trvají šest let, po kterých sice následkem vyčerpání z té námahy a veganské stravy mateční genderoložka/log (F0) umírá, ale na světě ji/ho již nahradilo pět memetických potomkyň/ků F1, kterým rovněž nezbývá než začít učit genderologii, živit se prací neumějí a studiem se nic nenaučili. V generaci F2 - jejich potomkyň/ků - je již 25 studentek/tů. A zase to trvá šest let... Takže obecná zákonitost reprodukčního cyklu gender aktivistek/tů je známa.

Slabomyslný autor článku?

S hanbou přiznávám, že při důkladném psychologickém testování při psaní článku o mé nakaženosti parazity mi byla naměřena matematická inteligence 85 (horní hranice slabomyslnosti). Takže s pomocí kalkulačky dokážu spočítat, že z jedné/ho gender specialistky/ty, která/ý začala/ studovat v roce 2000, je jich dnes, po 18 letech, 125. Jde (podle Miloše Čermáka, absolventa matematicko-fyzikální fakulty a novináře - dlouholetého propagátora matematických věd a Internetu, kterému jsem kvůli tomu volal) o exponenciální řadu. Víc zjistit neumím. Takže prosím všechny čtenáře, co se budou na Silvestra nudit mezi ožralými a mají vyšší matematické IQ než já: Kolik bude gender specialistů v roce 2050, 2100 a 2200? A kdyby mezi vámi byl nějaký ekonom - kolik budeme muset my, kteří pracujeme, platit daní, abychom je uživili?

Závěrem genderové vymezení autorky/a: Úvod a první odstavec jsem psala jako žena, druhý odstavec jsem psal jako muž, a třetí jako floating transgender logarithmic permutant. Když jsem psalo závěr, tak jsem přijalo genderovou identitu homosexuálně orientovaného hermafroditního levotočivého hlemýždě. 

 

Diskuse ke článku