Miloš Zeman: Podrazy zvyšují popularitu!

Miloš Zeman: Podrazy zvyšují popularitu! Zdroj: twitter Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta

Český lid úspěšně složil zkoušku ze slabomyslnosti

Parazitologové a badatelé v oboru demence se musí v České republice cítit jako v ráji. Negativní dopady promořenosti parazity, šíření demence spojené s nárůstem délky života a typicky české, rovné, čestné a hrdé povahy vytvářejí sociální konstelace, které jsou nádherným terénem pro studium lidské blbosti.

To, co nejvíce imponuje našemu lidu, se samozřejmě pozná podle toho, co si sám lid volí, vybírá a čemu fandí. Proto je dobrou ukázkou vkusu a preferencí českého národa například přímou volbou zvolený prezident Zeman. Ano - takového člověka chce český lid jako svého reprezentanta, jako prvního z rovných. Ze všech Čechů je přece nejČech ten, kdo se nejvíce přiblíží symbolu české státnosti. A nejsvětějším symbolům české státnosti - korunovačním klenotům - ještě nikdy nebyl žádný prezident svými zvratky tak blízko jako Miloš Zeman.

Předvolební průzkumy jsou dalším nástrojem, který ukazuje, že badatelé ve věci Dunning - Krugerova efektu (zákon lidské blbosti) by mohli svůj výzkum v naší zemi posunout o pěkných pár kroků dopředu. Ty poslední výsledky ukazují, že parazitů je v tělech našich spoluobčanů ještě mnohem více, než tuší profesor Flegr, přestože ty parazity, co se po nich blbne, zkoumá celý život.

Miláček davů Zeman

Prezident Miloš Zeman se nyní těší důvěře 55 procent lidí, což je o pět procentních bodů více než v listopadu. Vláda má momentálně důvěru 42 procent respondentů. A nejde o fantazie redaktorů Hospodářských novin, ale vyplývá to z prosincového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Kdyby to viděli pánové Dunning a Kruger, byli by šťastní.

Výkony Miloše Zemana v čase předvánočním jeho oblibu plně vysvětluji, dopustil se vskutku zaznamenáníhodných státnických počinů. Je těžko představitelné, že by mluvčí české tajné služby vystoupil v mediích a sdělil národu, že Bezpečnostní informační služba zjistila, že prezident republiky, kterou služba chrání, je vylitej kreten. Není to představitelné ani v případě Miloše Zemana, byť mnohé odpozorované skutečnosti z jeho projevů toto tvrzení podporují. Celá situace v opačném gardu však před vánočními svátky nastala.

Miloš Zeman do medií prohlásil, že členové tajné služby země, kde zrovna prezidentuje, jsou čučkaři. Dlužno podtrhnout, že neřekl vylití čučkaři - asi pochopil, že z jeho úst by taková kritika nebyla úplně věrohodná. Ale zato jde o jeden z mála momentů v západní civilizaci, kde se prezident země jednoznačně a veřejně vymezí proti své vlastní tajné službě, znevěrohodní ji v očích spojenců, a ohrozí tím bezpečnost země, jíž je prezidentem. Lid však jeho gesto vyhodnotil pozitivně: Vždyť ON (míněn tím Zeman, který je jako prezident z titulu své funkce fakt dost nahoře) to „těm nahoře“ (rozuměj těm fízlům z tajné služby) pořádně vytmavil, tak ho máme rádi! A Zemanovy preference stouply.

Mravní invalida Babiš

Andrej Babiš zase na podzim potvrdil svou naprostou nechutnost na poli rodinném. Jak chudák už léta marně vysvětluje své zlodějiny, napadlo ho, že by do všeobecného omlouvání, vymlouvání a kecání mohl zaplést jako alibi svých lumpáren svého nemocného syna. Zatahovat do vlastních zlodějin nemocného člověka, který zjevně nemá na něco takového ani špetku psychických sil, je normální sviňárna. Zneužívat nemocného člověka je svinstvo, a zneužívat nemoci vlastního dítěte - to je příznak naprosté anetičnosti, mravní invalidity.

Když však lid seznal, že Andrej je tak chytrej, že si polepšil, a ještě se mu nic nestane, protože z maléru fikaně vyklouz přes poťapanýho syna, takže mu všichni „ti nahoře“ můžou jen jedno a on má svý prachy doma, stoupla Babišova obliba u našeho národa o několik procentních bodů. Má-li se z toho odvodit nějaké politické heslo, pak zjevně zní „sviňárnou k popularitě“.

Pozvání pro badatele!

Z výše uvedeného vyplývá, že všichni sociální psychologové světa, zkoumající lidskou blbost, všichni gerontologové zkoumající demenci a senilitu, a všichni parazitologové hledající souvislosti mezi poklesem intelektu a nákazou cizopasníky, by měli okamžitě zahájit podrobný výzkum české populace. Prostředí, kde se sviňárnami stáváte populárnější a populárnější, je legitimním cílem vědeckého výzkumu - především aby se vyloučilo, že jev má infekční povahu a zda může zasáhnout i okolní země. Pokud ano, bylo by asi dobré Českou republiku oplotit.