nahoru

Karel Steigerwald: Omezování našich svobod aneb Kdy se zděsí školdozorci?

Karel Steigerwald 5. prosince 2018 • 16:30
V malichernostech se naše orgány vlastnickými právy lidí ohánějí vehementně. Na jedné straně mobil ve škole, na straně druhé zničená firma…
V malichernostech se naše orgány vlastnickými právy lidí ohánějí vehementně. Na jedné straně mobil ve škole, na straně druhé zničená firma…
• foto: 
Profimedia.cz

Někteří ředitelé škol zakazují používat mobily také o přestávce. Některým inspektorům se to nelíbí, protože jde o omezování vlastnických práv dětí. Mají na to všelijaké posudky, které se právě o lidská práva opírají. Naše republika má vleklé potíže při dodržování lidských práv, lépe řečeno občanských svobod. Už jen ty tendence vlády lézt lidem do soukromí… Nebo velkopanské poručníkování úředníků, někdy i policie. Ale každý ví sám, jak to je…

A najednou do toho vtrhnou školní inspektoři s jakousi absolutní bigotní ochranou vlastnických práv dětí v zemi, kde stát už řadu let má právo zlikvidovat a likviduje soukromé firmy jen na základě domněnky, že by se v budoucnu mohly dopustit daňového podvodu, nebo kde pachatelé léta čekají na soud, kde se soudy léta vlečou a kde odsouzení po léta lítají na svobodě, kde ordinuje dr. Rath, který i ve vazbě inkasoval odměny poslance včetně cestovních přídavků poslance, ačkoliv neposlancoval a necestoval…

V malichernostech často bizarních se naše orgány vlastnickými i jinými právy lidí ohánějí vehementně. Ve velkém se omezování a ignorování práv občanů toleruje, ne-li vyžaduje a doporučuje. Na jedné straně mobil ve škole, na straně druhé zničená firma, která se svých práv domáhá letitými boji v neohrabaně fungujícím soudnictví.

Ředitel školy nechť si sám řekne, co je z jeho hlediska pro žáky dobré. Kdy se rýpat ve škole v mobilu, kdy ho mít vypnutý. Ředitel řídí školu. Může být, že mobil o přestávce považuje za výborný doplněk učiva nebo nástroj relaxace, lepší než tlachání se spolužáky. Nebo naopak myslí, že mobil deptá ducha, který krom vzorců potřebuje i tlachat. Jde o to, jaký má kdo názor na výchovu. S omezováním práva soukromého vlastnictví žáků to nemá nic společného. Na to už musí být člověk velké pedantské ťululum, aby si to myslel.

Může z toho být velký, zbytečný a zásadní spor o malichernosti, zatímco to velké a zásadní omezování svobod a práv nejen žáků kolem nás frčí málem bez povšimnutí. Kdyby ti školdozorci, co na jemných vahách váží malichernosti, zvážili velký stát, zděsili by se, co práce v oboru svobod republiku teprve čeká.

Diskuse ke článku